15
Pilatus Onteia Iesus
(Mat 27:1‑2, 11-14; Luk 23:1-5; Ioa 18:28-38)
Nga uach uruna tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hana soksoke ngana nenge Israel pe hana nenge te hetottoro hotonga pe iri lochloch nga haliunga palaungana nem te eukirau pe te hele hel ia utar nenge lape te poia lange Iesus. Ol pe te kale Iesus ke het pe te mene i ke lange Pilatus. Pe Pilatus onteia Iesus, “O teke Israel mur aria naungaala ana non ma iong mam?”
Iesus tuacholia, “Oe, pomanga o hele ngam.”
Tunginga ana hana mur aria papalauna mur tetue helenga lange Iesus nga ure halang. Pomalam ne Pilatus ontei mule i, “O longo langa helenga lochloch ngana nenge tetue lange iong neu. Pomere nge o tuacholia ero?” Pe Iesus tuacholia ero toto. Pe ne Pilatus rura iange Iesus tuacholia helenga e ero.
Ne Pilatus Longala Ke Te Hune Iesus
(Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Ioa 18:39–19:16)
Nga ngaunga matana lochloch ngana nga Ingatoto ne Pilatus mene hote mele elle nga tuele au ngana nga hana lemeria ngaria. Nga etue nem none nge ene Parapas tu nga tuele au ngana luluch nge pekngana mur iange tepal hel luluch nge Rom mur pe te hune none. Hulua te eukirau pe te lohaka ke te onteia ne Pilatus ke mene hote none nga tuele au ngana ke pomanga popoia nge nike. Pe ne Pilatus onteia iri, “Lememo ke e mene hote itei? Lape e mene hote Israel mur aria naungaala ana non nei?” 10 Ne Pilatus ontei iange i eteia nge tunginga ana hana mur aria papalauna mur saria keke Iesus ke te mene Iesus at nge i.
11  Pe tunginga ana hana mur aria papalauna nemur, te tunge helenga lange hulua mur ke te teke Parapas lohot nga tuele au ngana. 12 Pilatus ontei mule hulua nem, “Pe non nenge a hetue ke Israel mur aria naungaala ana non nei, lape e poia ke pomere?”
13 Pe Iri lochloch te hele aka ke te teke, “A hune i nga manga toto!”
14 Pe ne Pilatus onteia iri, “Ia i mai poia poinga poreke ngana nge mere nenge a teke ta hune i?”
Pe te hele haka ke palaungana toto, “A hune i nga manga toto!”
15 Pilatus he maluche hulua nemur ke poia Parapas ke lohot nga tuele au ngana. Pe tunge Iesus lange palinga hel ana hana mur ke te pal ule i pe te hune i nga manga toto.
Palinga Ana Hana Mur Te Hele Poreke Iesus
(Mat 27:27-31; Ioa 19:2, 3)
16 Te mene teua Iesus langa non soke e nga gavaman na pele pe te iua pekngaria mur ke te eukirau. 17 Te songlele ule Iesus pe te heronia hengeron popopo ngana ke pomanga i naungaala ana non. Pe te mania rur nge matantana pe te here nga Iesus palpalna. 18 Pe te songlele ia i pe te hele. “Iong Israel mur aria naungaala ana non nenge soke lape tu ke sase toto ol.” 19 Tepal chongia palpalna nga ae pe te ulut haka nge i pe te tualou palaria nge i pe te songlele ke te heto heke i. 20 Te esalang ule i ke het pe tepoi hote hengeron popopo ngana nem nge i pe te heron teu mule nena hengeron la mule nge i. Pe te ape hote i lange hot ke te hune i nga manga toto.
Palinga Ana Hana Mur Nenge Rom Te Heon Heke Iesus Nga Manga Toto
(Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Ioa 19:17-27)
21  Tela nga kue pe te saolia none nge ene Simon nge mule nga ume ke la mulmule nge Ierusalem. Pe palinga ana hana mur te echia i ke takis halaua Iesus nga ana manga toto. (Simon nena nge Sirini pe tutuna mur laka Aleksantria pe Rupas) 22 Te mene Iesus kela nga kileng nenge te hetue ene ke Kolkota. Helenga nem luna, “Kittol ana Kileng.” 23 Pe te mene uain pe tepoi luluche nga ute ke hemete ana inin nga singina pe Iesus lemene ero ia. 24  Te heon heke Iesus nga manga toto ke het pe te mene nena hengeron mur pe te poia esalanginga e ke tenau nge itei nenge lape mene nena hengeron mur.
25 Chaia matana nakuna nenge lala ke eurunga, pe te heon heke Iesus. 26 Pe tehas heke helenga toto ke henonoua hulua nga Iesus nena poinga una nenge te hune i ia. Tehas ia ke pomai; “IUTA MUR ARIA NAUNGA ALA ANA NON.” 27 Te heon heke hana nai pule luluch nge Iesus. Elle nga ilina hele nenga pen tamalmal pe elle nga ilina hele nenga pen hoihoi. 28  Ure nemur te lohot ke pete tote NeHalang nena helenga nenge hele ke teke, “Iesus mete ke pomanga i non poreke ngana e.”
29  Hehei pe hana tei toto nga matana pe te rure palpalria pe te rochroch. Pe te hele poreke i, “Tom malaka! O teke iong pam nge o toto sue NeHalang na pele pe o hemes heke mule nga etue mol ngana? 30 Iok, heueu nei, o halau mule iong sipom ke osio at nga manga toto nem.”
31 Pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe nenge te hetottore hotonga, te hele poreke Iesus pule pe te hele tele hel nge iri, “Pomere nenge halaua mele hel pe halau mule isipona ero? 32 Iok, tanau nga Mesaia pe Israel mur aria naungaala ana non nem. Nenge teke isipona sio nga manga toto nem heueu, lape letera manmanna nge i.” Pe hana nai nge te heon luluch nge Iesus, iri pule te hele poreke Iesus.
Iesus Mete Ngana
(Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Ioa 19:28-30)
33 Chaia matana heurunga pengpeng pe kileng au lochloch ke la het nga sinanga matana mol ngana nga ulei. 34  Ol pe Iesus alngana hot ke soke toto nga isipona na helenga, “Eloi, Eloi, lama sabachtani?” Helenga nei luna pomai koi, “Temek Ou! NeHalang, pomere nge oua hatalia iau?”
35 Hana hel temes pe te longe Iesus nge hele pe te hele, “A reng pe ta longo. Ngana kou iuiua Elaisa!” 36  E nge iri song kela mene lumlum pe kale hite nga kula mokona. Panun teua nga uain poreke ngana pe teke tul heke ke langa Iesus hanna. Pe hele, “Tames mukam pe ta nauala. Lape Elaisa at pe mene sue i nga manga toto ma ero?”
37 Pe Iesus alngana ke palaungana toto pe mete sapele.
38 Pe huunga palaungana nenge heon teu nga NeHalang na pele palaungana chach nga lut ke la het nge sio ke sachana nai. 39 Pe palinga hel ana hana mur aria soke mes rochroi nge Iesus pe longe Iesus nena tanginga pe esia mete ngana pe hele, “Manmanna toto, non nem i NeHalang tuna toto.”
40  Hehei hel temes nga tau pol pe tenau lala nge i. Elle nge iri, ene Maria Maktala pe e ene Salome pe Maria e pule nenge tutuna mur laka Ieims kol ene nenge kino pe Iosep. 41 Nga etue nenge Iesus tu nge Kalelea, hehei nemur te nanasia i pe te halaua i. Pe hehei halang pule nenge te koko nge Iesus ke tela nge Ierusalem. Iri temes pe tenau lala nge i.
Tealo Hite Iesus
(Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Ioa 19:38-42)
42-43 Nga ulei Iosep nenge Arimatea lohot. Iosep i non soke e nge Israel pe i non urana ngana nga hehei pe hana tenau ngaria. I pule kulelele etue nenge hehei pe hana tenau haka lange NeHalang ke aria soke ia. Iok, Sapat ana etue lohot ke pomange rou, pe heueu i etue nenge te tatalo ele ure mur lochloch nike. Pomalam atong Iosep matau ero toto pe langa ne Pilatus matana pe onteia i nga Iesus koluna. 44 Ne Pilatus longe nge Iesus mete lo pe rura. Pe iua palinga hel ana hana mur aria soke at pe onteia i, “Iesus mete ke mala lo?” 45 Pilatus longe non nem na helenga pe hele lange Iosep, “O mene Iesus koluna.” 46 Pomalam Iosep olia ruchinga hit hussu ngana pe mene sue Iesus koluna ke sio at pe ruch hite pe te teuia langa polo letena. Polo neu pomanga rika nenge hana te selia. Te hemara sue Iesus koluna ke het pe Iosep hesasa hulia um kela ma totele polo hanna. 47 Maria Maktala pe Maria nenge tuna Iosep tenau alala pe tenau urume kileng unne nenge tetal teua Iesus koluna ia.
15:1 Luk 22:66 15:5 Isa 53:7; Mak 14:61 15:11 Ume 3:13-14 15:21 Rom 16:13 15:24 Psa 22:18 15:28 Isa 53:12 15:29 Psa 22:7; 109:25; Mak 14:58 15:34 Psa 22:1 15:36 Psa 69:21 15:40 Luk 8:2-3