28
Iesus Maul Haka Mule Nga Metenga
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Ioa 20:1-10)
Iok, Sapat ana etue het lo pe miliko sio sapele. Pe nga uachuach Maria Mantalena pe Maria e pule te teke tela ke tenau toto nga polo nenge Iesus koluna ma ia.
Ol pe mangila palaungana rur pe Non Soke na angkelo e sio at nga tapa, pe i langa polo nenge Iesus koluna ma ia. I la pe hesasa hul kelkelia um nenge te poi ele nga polo hanna pe kila haka ia. Ana non lohot ke pomanga kileng chalem ngana pe na hengeron hussu pe sina ala toto. Pe palinga hel ana hana nemur te esia angkelo neu pe te matau pe te loiloi toto. Pe ngaria lohot pe te unalou sio mene iri nga ich pe tema ke manga hana hel nge te mete.
Pe angkelo neu hele lange hehei nai neu ke teke, “Imo nai a matau ero. E eteia lo nge a teke anau toto Iesus nenge te heone nga manga toto. Pe ana non, i ero nga lamai lo. Imo a iat ke anau nga munna nenge maia. Ngana kou maul haka mule ke lalo ke pomanga hele ngana. Ala mule ke ueiuei mana pe a hele ia lange nena hana mur: ‘Iesus maul haka mule nga metenga lo. Pe ngana kou i muka ke lala nge Kalelea lo. Ala pe a esia I nga lamau.’ Ke e at ngak nei, e at ia laka helenga nem.”
Hehei nai neu ueiuei mana pe te ua nga kileng unne neu. Pe te matau pe te iech pe te song kela te hele nge Iesus nena hana mur. Ol pe Iesus herura hot mene iri pe hele, “Uach toto nge imo nai.” Ol pe iri nai tela nge Iesus ke te rahit nga apena pe te heto heke I. 10  Ke het pe Iesus hele lange iri, “A matau ero. Ala pe a hele nge titik mur ke tela nge Kalelea, kela te esia Iau nga lamau.”
Palinga Hel Ana Hana Mur Reria Helenga
11 Iok, hehei ne mur te song ke te lala pe palinga hel ana hana mur hel, teteu lala nga kileng palaungana neu. Pe te hele ia ure lochloch ngana nenge lohot neu lange tunginga ana hana mur aria papalauna mur. 12 Ol pe iri nemur tela ke te hele luluch nge Israel mur aria soksoke ngana mur ke leteria tuanin hote utar nenge lape te poia. Pomalam te palpal hite palinga hel ana hana mur haria nga umtutuna palaungana pe 13 te hele lange iri ke pomai, “Heueu a hele ke mai koi. A teke, ‘Non nem, nena hana mur teat nga miliko ke te takis hot kome koluna. Pe imem paikoi mo mamani.’ 14 Nenge teke ne Pilatus talngana pairia helenga nei, imem lape mo hemaluche letena ke poia ute pele lange imo ero.” 15 Ke palinga hel ana hana nemur te mene umtutuna neu pe te poia ure lochloch ngana ke pomanga hana nemur te hele ngaria. Pe helenga nenge te teke te kemeia Iesus koluna, ana nananga song ke halang nge iri Iuta mur. Pe nga etue nei te nenene nananga nem kura.
Iesus Tunge Na Ume Lange Nena Hana Mur
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Ioa 20:19-23; Ume 1:6-8)
16  Iok laol, Iesus nena hana iri analoch pe elle nem, tei ke tela nge Kalelea nga hengene nenge hele ia lange iri ke telaia. 17 Te la pe te esia Iesus pe te heto heke I, pe hel nge iri leteria manmanna ero. 18  Ol pe Iesus i lange iri pe hele, “NeHalang hekerkereng tote iau ke enau ele tapa pe ich lochloch. 19  Ke pomalam e hele lange imo, ai ke ala nge hehei pe hana nga kileng lochloch ngana nga ich. Ala pe a poia iri ke lek hana mur ia iri. A poia ume nem pe a henune iri nga Temene ene pe Tuna pe Opepengpeng. 20 Pe a hetottore iri ke te longo taua ure lochloch ngana nenge e hetoro sue lange imo nem lo. Pe kokoeses, Iau lape etu luluch nge imo kela het nga etue nei hetala toto ngana.”
28:6 Mat 12:40; 16:21 28:10 Mat 26:32 28:16 Mat 26:32 28:18 Ioa 13:3; Epe 1:20-22 28:19 Mak 16:15-16; Ume 1:8