4
Ta Hulia Rera Poinga Mur Pe Tatu Mana Nge NeHalang
Kristus amneia melmelenga nga singina ke halaua ita, ke pomalam a tatalo ala pe ames ke kerkereng ke a takisia melmelenga pule ke pomange i. Iange i nenge takisia melmelenga nga singina nem, lemene ero toto poinga poreke ngana ol. Imo a tutu ia singimo nga ich kura pe nga etue unne nenge tu nei ol, ames ke kerkereng ke a nanas mene NeHalang lemene ngana. Pe poinga poreke ngana nemur nenge hehei pe hana muteria tautaua, a nanasia ero. Iange nge nike a nanas mene poinga nenge hana nenge te eteia NeHalang ero te popoia ke mala toto. Ngana laka poinga nemur nenge: A salaulau, a nanas mene singimo lemene ngana mur, a inin ke amo hauaua, a inin ech kerkereng ngana pe a popoi poinga poreke ngana pe a heto hekeke ae tapuna mur. Pe iri nenge te eteia NeHalang ero nem, te hele poreke imo iange te ruraia imo nge a koko teu luluch nge iri ero pe a poia poinga poreke ngana nemur ero ol. Pe iri siporia lape te hele ala toroi aria lange i nenge tatalo ala ke amnei teu langa iri nenge te maulul pe iri nenge te mete reria poinga mur. Iri nenge te mete te longe helenga urana toto ngana ke ulolo pe lape te amnei teu lange iri nga reria poinga mur nenge tetu ke te maulul pe te popoia. Ke het pe operia mur tela ke tetu luluch sapele nge NeHalang.
Ta Poia Ume Nga Tunginga Nenge NeHalang Tunge At Nge Ita Kenek
Ure lochloch te hetala ngaria heroi lo. Ke pomalam a rahit ele letemo tuanin ngana ke song ke mallaha ol pe ute pele poi ele a hetalaulau ngamo ero. Ure nenge palaungana toto, ngana laka nenge mutemo tau tote pekngamo mur iange nenge teke mutemo taua pekngamo mur, letemo metene reria poinga poreke ngana mur ero ol. A long teua hehei pe hana nga lemo pele pe a poi helenga loulou ia ero. 10  NeHalang tunge tunginga kuenkuena ngana mur lange imo elle pe elle ke a halaulaua hehei pe hana, ke pomalam a nauele tunginga nemur ke nek. 11 Ke nenge teke mele mene tunginga nenge haliunga ana, iok, o haliu hotote NeHalang nena helenga mur. Pe mele nenge mene tunginga nenge ume ke halaulaua hehei pe hana, o popoia ume nem nga NeHalang kikina ngana nenge tunge lala nge iong. Nenge teke a poi ke pomai lape hehei pe hana te heto heke NeHalang nga ure lochloch ngana nenge Iesus Kristus poia, pe te heto heke ene nga kikina ngana ke koko. Manmanna.
Ita Kristus Nena Hana Mur Ta Takisia Melmelenga Ke Pomange I
12 Titik mur pe liliuk mur, a ruraia melmelenga poreke ngana nenge lohotot ke ollaka hotote imo nem ero. 13  A iech mana iange a takisia melmelenga nem ke pomange Kristus nge takisia melmelenga. Pe lape a iech toto ol nga etue nenge at muleia kikina ngana pe ene nenge palaungana toto song hot nga mallaha. 14  Imo a nanasia Kristus pe a rahite ene. Pe nenge teke hehei pe hana te hele poreke imo a iech mana, iange NeHalang Opene nenge kikina toto pe ene nenge palaungana toto, tu luluch nge imo. 15 Hana hel te takisia melmelenga iange te poia poinga nemur: Te hunun hana pe te kemkeme pe te heporeke hehei pe hana tetu ngaria. Nenge teke o takisia melmelenga nga poinga nenge pomachmau, o meia iong mule iange iong sipom o poia. 16 Pe nenge teke letem manmanna nge Kristus pe te poia melmelenga ke lohot nge iong o meia iong nga nem ero. O heto heke NeHalang nga nem iange te hetue imo ke ‘Kristus nena hehei pe hana mur’. 17 Iange etue nenge NeHalang amnei teu lala nga hehei pe hana reria poinga mur lohot lo pe lape talune ume nem nge nena hana mur ita. Ol pe pomere nge hehei pe hana nenge lemeria ero nge te longo taua NeHalang nena helenga urana toto ngana? 18  Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,
“NeHalang mene mule nena hana mur
pe poia iri ke te pengpeng nga matana.
Pe nenge teke iri te takisia ure meena ngana mur nga kue nem
lape pomere nge iri nenge tehul rumeria ia NeHalang
pe iri nenge te popoi poinga poreke ngana?
Iri lape te poi ke pomere toto?”
19 Ke pomalam iri nenge te amneia melmelenga nga NeHalang lemene ngana, urana nge te tung tote iri lange NeHalang iange i ala hote iri. Pe i lape nanasia nena helenga ke halaua iri ke pomanga hele ngana ia.
4:1 Rom 6:2, 7 4:3 Epe 2:2-3 4:5 Ume 10:42 4:7 Rom 13:11-12 4:8 1Pi 1:22 4:9 Hip 13:2 4:10 Rom 12:6-8 4:13 Ume 5:41; Iei 1:2; 1Pi 1:6-7 4:14 1Pi 2:20 4:18 Pro 11:31