2
Tuluk Mur Nga Mata Mur Nge Krit
Pe Titus iong, o hele ke kerkereng lange hehei pe hana ke te nanasia poinga urana ngana nenge lohot nga hengetoro manmanna ngana. O hetore hana nenge te tuauna lo ke o teke; leteria matana ke nek pe tera hite leteria manmanna ngana ke kerkereng, pe tein rara ero, pe tenau ele singiria lemene ngana mur ke nek, pe muteria taua hehei pe hana, pe temes ke kerkekreng ke kokoes nga poinga urana ngana mur.
Pe o hetore hehei nenge te tuauna pule ke o teke te nanasia poinga nge pengpeng, pe te hele poreke rara ero, pe tepur sakililia uain in ngana ero. Urana nge te hetoro pule nga poinga mur nge pengpeng. Pomalam lape te hetore hehei malolong ke muteria taua eria mur pe tuturia mur. Pe leteria matana ke nek pe te tuamasia reria inga mur ke te lemlem mana. Pe te hetore iri pule ke tenau ele reria pele mur pe aloria mur ke nek pe te longo tau mene eria mur. Pomalam lape mele pele hele poreke NeHalang nena hengetoro mur ero.
Iok, o hetore hana lolomele ke pomalam pule ke leteria matana ke nek pe te hemasia reria inga mur. Pe o henonou hote lem poinga urana ngana mur nga ure lochloch ngana nenge o popoia. Pomalam lape hana te naue pe te nanasia poinga urana ngana nenge pomam. Nga lem ume nenge o hetottoro, letem matana ke nek pe o hele hot pengpengia poinga manmanna ngana. O heleia helenga nge manmanna pe pengpeng mana. Pomalam lape lem ngarang mur te meia iri pe tetue ita nga helenga poreke ngana e ero.
Pe o hetore hekuleileinga ana hana mur ke te longo tau mene aria ae huna mur pe te poia iri ke te iech nga ure lochloch ngana nenge te popoia. Pe te echachau mule helenga e lange iri ero toto. 10 Pe pule te keme nge aria aehuna mur ero. Pomalam aria ae huna mur te eteia ke iri hana urana ngana. Pe reria poinga urana ngana nem rahit heke tote ara Hemasinga NeHalang nena hengetoro mur ke hulua leteria manmanna ia.
NeHalang Hemas Mule Hulua Lochloch
11 Urana nge ita lochloch ta nanasia poinga nemur nenge e heleleia iri nei. Iange NeHalang nena poinga urana toto ngana nenge letena porekeia hehei pe hana lochloch pe hemas mule iri, lohot nga mallaha lo. 12  Pe NeHalang na poinga urana ngana nem teke hetore ita heueu nei ke tahul rumera ia i ero ol, pe ta kangkanga toto nga poinga mur nenge poia ita ke ta kel toto ana. Pe hetore ita ke letera tuanin ke nek pe ta hemasia rera inga mur ke nek pe ta nanas mene nena poinga mur. O kangkanga toto nga helenga poreke ngana mur, iange helenga nemur poia hehei pe hana ke tekel toto NeHalang ana. 13 Ara Palau Iesus Kristus i NeHalang pe tatu ke pomalam mana ke ta kulele etue nenge at muleia ke mene mule ita. I lape lohot nga mallaha nga etue nem luluch nga lemenge pe hemalmalinga nenge NeHalang. 14  Iesus Kristus tunge i sipona ke mete ke hemas mule ita nga rera poinga poreke ngana mur. Pe helemlem heke ita ke nena hana mur toto ita pe ta nanas mene poinga urana ngana mur.
15  Titus, ure nemur o hetoro sue lange hehei pe hana pe o hele ke kerkereng pe o hekerkereng ia iri ke te nanasia. Pomalam lape lem helenga mahoa iri lochloch.
2:3 1Ti 3:11 2:5 Epe 5:22 2:7 1Ti 4:12 2:8 1Pi 2:15 2:9 1Ti 6:1 2:12 1Io 2:16 2:14 Exo 19:5; Deu 7:6; Ezk 37:23; Kal 1:4; 1Pi 2:9 2:15 1Ti 4:12