3
Anutuuk tiar Kristooring weletakaan wal ë nuulëaurö
Ar Kristoë wal ëautak yal ëak piiring wë. Pötaanök omën këët o kutömweri Anutuu yaapkëëtakël, Kristoë kaö sak wë pörek wia pötön war kön wieë. Ar yangerakë omnantön kön wiinganok, kutömweri wia pötön kön wieim ön. Pöt Kristoë wel wiautak ar yal ëak wel wiin arim wëwëat Kristooring Anutuu naë ëlëëp wiin wia pötaanök. Ënëmak Kristo wëwë pepap pim orö tekeri sëpna akunetak arta piiring Anutuu ëwaatak orö rëënëët.
Lup ngaanöt sëp wesak lup ngolöpöt öpa
Pötaanök koröpöökë kent arim yeë pipot sasa kasëng meneë. Pöt epot. Öngre omp nga yaaö, lup kewilring yaaö, öngre omp neneraan kentre kaur yaaö, omën muntaröa omnantön war yaaut. Omën muntaröa omnantëën war yaaö pötak Anutuu urtak yangerakë omnantön omp ak yewas. Omën Anutuu ngön wa olëak utpet pipot yaaö piporö puuk kangut mampnaat. Arta ngaanëër omën ke pilöröaring wë pitëm yaaul eim wakaimaurö. Pël ëauröak peene pöt, ngaare ya sangën, kön utpet mowiire ökre wasre koö ngön, utpet pipot sëp weseë. Ar neneren kaar mangan. Lup ngaanötë utpet yaaut ent ë olëak 10 lup ngolöpöt wak wë pötaanök. Anutuuk lup ngolöp pöt ket ëak nina. Pël ëak ket elniaupök kët ël epotë könöt ngolöp nuwasën könring sak pimtë ök seim wë. 11 Wëwë ngolöp eptak tiarim kom ëak wakaima pöt won yes. Yuta omnaröere muntarö, koröp kaut yailauröere nailën yaaurö, ëwatöröere köpëlörö, inëën yaauröere inëën naënörö, pöt pout mosöt pël yaë. Ën Kristo tiar pouröa kaö sak tiarim lupötë wë pötakëër këët pël yaë.
Neneraan lup sant elmëëpa
12 Anutuuk ar pimëën yaö nuwasën pim omën sak wëën lup sant yaalni. Pötaanök omnaröen yaköm kön wieë kaamök ëëre sant elmë, arimtën kön wiin wak iraöre ya wiap ë, omnaröak utpet yaalniin kangiir nga naalmëën ë pël ëeë. 13 Naröak könöm nant elniin pöt wak weë. Ën arim tekrakaan nampök utpet elniin pimëën ngön wieë pöt kangiir elmëënganëp om pim utpet pöt won wes moolaë. Kristook arim utpetat won wes nuulëa pöl arta ëeë. 14 Lup sant yaaö pötak omën ompyaö muntat il yewas. Pël ëak pötak ulöp urak ëën pangk yaë. Pötaanök omën ompyaö pipot yeem lup sant pötaring weë. 15 Pël ëën Kristook mayaap yaningk. Pötak arim lupöt wotpil wesak ompyaö yeë ma won pöt pet elniip. Anutuuk ar möönre koröp kopëtaö wak lup kopëtemer sak mayaaptaring önëak yas niia. Pötaanök kët ël epotë piin yoöre ërëp maim weë. 16 Kristo pim ngönte arim lupötë ilëak kaö sëp. Ar ëwat wë. Neneren rë moulööre utpet yaaut kasëng mampënaan pepanöm maö pël ëeë. Arim lupötök Anutuun yoöre ërëp elmëak ngönën tanre Pulöök elniin Anutuun yaya tan aö pël ëeë. 17 Anutu Pepen Aköp Yesu tiarimëën elnia pötaan yoöre ërëp maimeë omën këmtak aöre moresök ya mëmpö pël yeë pipot Yesuun wesak ëeë.
Ëlre pepere rungaaröa ngönte
18 Öngörö, arim ompöröaan inëën elmëeë. Aköpëën yaö saurö, ar pël ëën ompyaö ëëpnaat. 19 Ompörö arta, arim öngöröen nga elmëëngan, lup sant elmëeë. 20 Rungaarö ar, arim ëlre peparöa ngön ngaarëk weë. Pël yaëën Anutuuk itaangkën pangk ëëpnaat. 21 Ën peparö arta, arim rungaarö ya utpet ëëpanëën ya sangën mongawisngan.
Inëën yaaöre ngarangköröa ngönte
22 Inëënörö ar, kët ël epotë arim ngarangköröa ngön ngaarëk weë. Arim ngarangköröak itaangkën ompyaö ëëpnaataan pëën won, Aköpön kasinkasin yeem weë ngentiak pitëm ngön ngaarëk weë. 23 Arim ya yamëngk pipot pout omnaröaan won, Anutuun yeë. Pötaanök weë panë ngentiak mëneë. 24 Ar ëwat wë. Aköpök kangut nimpnaat. Puuk ar pim omnaröaan yaö ëa pöt ningkën önëët. Pöt ar Aköp Kristo pim inëën yaalmë pötaanök. 25 Ën omën utpet yaë pipop Anutuuk pim utpet yaë pöta kangut mampnaap. Anutu pim ngön yaatak omën yapinringre yapin won pourö mööngkraar kangk naalniipan