Yut
Yesu wel wiak kutömweri sëën wë krismaki 50 pöta ök won sëën Yut, Yesure Sems piarpim nangapök ingre mor saurö kosang sak ngönën omën kaaröröa ngönötëën ngarangk ëëpënëak pep epwer retëng ë mena.
Pöt epël wia.
Ngön ngës rëaut 1-2
Ngönën kaar yaauröa ngönte 3-16
Kön wi kosang yewesauta ngönte 17-23
Yaya mepena ngönte 24-25
1
O Anutuu ru sënëak yaö niiaurö, ne Yut, Yesu Kristoë inëën ruup, Sems pim nangap, nook pep epwer retëng ë yaningk. Tiarim Pepap Anutuuk lup sant elnieim wëën Yesu Kristook ngarangk yaalniin ompyaö wë.
Anutu pim ya ngësre mayaapre lup sant pöt ningkën arim naë ulöl sak wiaap.
Omën ngönënëën kööre tok yaauröa ngönte
Kar panëërö, Anutuuk tiar utpetetakaan kama nuweim öpna pöta ngönte wet rëak arimëën retëng ëëmëak kön wiaut. Pël ëaupök peene pöt ar kosang wesak ngönën arim wak wë pöt ngarangk ëak omën ngön pöt kööre tok yaalmëauröa ngön kaaröt ke ur olanë yak retëng ëëmëak kön yawi. Ngönën pöt Anutuuk ngaan pim omnarö mangkën arim naë oröön wak wë pipët. Nem peene ngön epët retëng yeë pöta songönte epël. Omën Anutuu ngön wa yoolëa pörö pitëm utpet yaaut ëlëëp wiak ingre morörö arim öngpök ilëak arim könöt irikor elnieim wë. Anutuuk tiar komre kolap elniak utpetat kërë yoola ngön yaap pöt irikor ëak epël yeniiaurö. “Anutuu pël yaalniaö pötaan ar yok pangk öngre omp nga ëënëët. Pël yaëën kaalak ompyaö niwasëpnaat,” pël yeniia. Pit ngön kaar pöt yeniem Aköp Yesu Kristo tiarim Kaöap kasëng yemengkaurö. Omën pörö Anutuuk ngaanëër utpetatë kangut kësang pan mampënëak mëëa.
Nem peene niama epët ar ëwat sak kat wi pet irauröen kaalak ngolöp wes niamaan yeë. Ngaanëër Israel omnarö Isëp yangerak këlangön kat wieim wëën Anutuuk ent ë moulmëak yang munterekë mësak sa. Pël ëën ënëmak narö piin kön wi kosang newasën yaëën pörö mën wel mowia. Ën enselöröenta kön wieë. Pit narö Anutu pim ya mëmpënëak yaö elmëa pöt mëneim naön pitëm wëaurek sëp wesaurö. Pël ëën Anutuuk pit sasa wii par ëak koutak moulmëën akun kaöaöök ngön yaatak moulmëak kangut mampnaataan kor wë. Sotomre Komora ka kepön kësang pöörarre munt kot naë wieëa pötë ëa pötenta kön wieë. Omën pörek wëaö pöröeta enselöröa utpet ëa pöl eima. Pörö pit öngre omp nga yeem ompöröak omp karuröaring utpet ke tapöpöt ëeima. Pël ëënak Anutuuk es kosangwesi wes mëën sasa kotak won sa. Pöten tiar itenak, “Utpet ëëpena pöt, Anutuuk kangiir tapël elniipnaat,” pël wasëët.
Pël ëëpenaatak omën arim naë ëlëëp ilëak wë piporö utpet ke tapël yaaurö. Pitëm wangar nentere nent mena pötëël utak mëak omnaröaring utpet yeem pitëmtë wëwëat utpet wesak omën wa ngangaëët yaaurö. Pël yeem Aköp ngep elmëak kutömweri ëwaatak wëauröen utpet wesak yamëëaurö. Enselöröa wotöököp, Maikel, ngaan Setenring Mosesë sokuraan nampnampön ngön kosang yamëem Setenën utpet wesak nemaan om epël mëëa. “Aköpök kangiir nga niapnaat,” pël mëëa. 10 Pël ëautak omën arim öngpök ilëak wë piporö omnantë songönöt köpël wëak köntak utpet wesak yamëëaurö. Pël yeem pitëm omnant yaaut pol rerauröa köntak yaë pöl yaëën pitëmtë yaautök utpet yemowas. 11 Yakömpe. Pit tol ëëpën? Pit omën ngaan wakaima eporöa ökörö. Keen pim utpet ëa kan tapöök yes. Pelam pi monat öpënëak omnaröen utpetat ëëpënëak mëëa pöl yaë. Ën Kora pimtën wak isak ëak Mosesë ngönte wa olaan Anutuuk mën wel wia pöl elmëëpnaarö.
12 Omën piporö wais oröak kaömpre animautön kent ëën ëö köpël arim lup kopëtemer sënëak wa rongan yaaut utpet yewesaurö. Pitëm omnant yaaut mos ëak omnarö kaamök naalmëën yaë. Pötaanök kepilöt kentöök ilak yamëën kopi nepelën yaë pöta ökörö. Ën nent, këra nant ulöp akunatë nautön yaëën omnaröak songönöt kama ti olaan umön rë yes pötë ökörö. 13 I maatë möön këkoot yaarö pöl pit utpet yaëën pitëkaan ëö yaaut yaaröön ityaangk. Ën nent, pit ari nantë mop teköök wa wasëpënëak moulmëautök uröt sëp wesak köntak unak wireim wë pötë ökörö. Ke pil yaaurö Anutuuk kaare yang koö utpet panë olëauren yaö elmëën pörek wakaim öpnaarö.
Utpet yaaurö kangut öpnaat
14 Omën utpet ke pëlörö Atam pim kurmentëkaan orö yewaisem wais Inok pi 7 pöpök tektek ngönöt pitëmëën epël ëa. “Kat wieë. Aköpring pim ensel ngëëngkörö kësang pan waisëpnaan yaë. 15 Pël ëak omën pourö ngön yaatak niulëak kom elniak omën pi kasëng menaurö pitëm ya utpet mëneimautre piin utpet wesak maimautaan kangut mampnaat.” 16 Omën arring irikor ëak wë puorö pit kaaö ngön aöre omën nant pitëm naë yaaröön lup mëmpö pël yeem pitëmtë kentre kauratë ënëm yaaöre pitëmtën wak isak ëak omën karuröa omnant öpnaataan wiap sësë mëak wa ëpre wer yaaurö.
Wa korkor ngönte
17 Nem kar panëërö, ar tiarim Aköp Yesu Kristoë ngön yaaö omnaröa omnant orööpnaatë ngön ök niaima pötön kön wieim ön. 18 Pöt pit epël ök niaimaut. “Ënëmak, akun kaöaö temanöm yesën omën narö oröak Anutuu ngönten ökre was ëak piin kön nawiin pitëmtë kentre kauratë ënëm ëëpnaat.” 19 Omën ke pilörö pitök ingre morörö ar komkap yaalni. Pit yangerakë omnantëën kön wieimeë Anutuu Pulö naön, won wë.
20 Nemorö, ar pöt epël ëën. Anutuu ngön arim kön wi kosang yewesa pöt kön wieë arim lupöt kosang wesak Ngëëngk Pulöökë weëre kosangtak piin ök maim ön. 21 Anutuuk ar lup sant yaalni pötaan lup sant pöt önëëtaan pim naë ön. Pël ëeë tiarim Aköp Yesu Kristoë yaköm elniak wëwë kosangët nimpna pöten kor eim ön. 22 Omën Kristoë ngönta songönten ëngk ma e yewesauröen yaköm elmëën. 23 Ën omën narö es parëaöökë kanöök yesën pöt es kotpanëën kaamök elmëak kama moön. Ën narö pitëm koröpöökë kentre kauratë ënëm ëak utpet yaëën yaköm elmëak tapël kaamök elmëën. Pël yeem pitëm utpet yaautök utpet niwasën arta tapël ëënganëën ngarangk ëak utpet pötön kas ëën.
Anutuun yaya mepenaata ngönte
24 Anutu pi weëre kosangringëpök ngarangk elniaan wiap sak utpet naëngan. Ëwa pepap pimtok kaamök elniaan pim ëöetak saun won, ërëpsawiaring önëët. 25 Anutu pöp pimënt wëaö tapöpök tiarim Aköp Yesu Kristoë ompyautaan utpetetakaan kama yanuwaup. Pötaanök pim yapinte wak isak mepa. Pimtokëër tiarim kësang mowasën wotöök sak wë, pim weëre kosangö om wiaap. Pimënt tapöpök ngaanëër wakaimaupök, peene wë, om wakaim öpnaap. Yaap.
[Yok pi tapët.
Ne arim karip, Yut.]