2
Kristo pi tiarim möör wap kosangët
Ar ngolöp wes niulëaurö pötaanök utpet ke nentere nent moolaë. Kaar aöre morök ë, war ëëre omnaröen utpet wesak aö pël yaaut sëp weseë. Önga ngolöp wilauröa ëlöröa kapaatön kent yaë pöl arta ngönënë kapaaten kent panë ëën. Pël ëënë pöt kosang sak wëën Anutuu utpetetakaan kama yanu pötak kaö sak ompyaö önëët. Ar yaap Aköpë sant yaalni pöten kat men yeë pötaan pël ëeë.
Aköp Yesu, wëwëeta pepap, piik yal ëeë. Pi omën ka ök yarëauröa wap ompyaut öpënëak utpetat wël ë yemoola pöl omnaröak piin kaaö elmëën Anutuuk kön wiin isën möör wap wesir ulmëaup. Ar Anutuuk wëwëet nina pörö piik yal ëak wap pöta ök sak Ngëëngk Pulöökë tup sën. Pël ëak kiri yaauröa ök sak arim lupre könöt Anutuun kiri yaalmëën Yesu Kristoë ëautaan arën kön wiin ompyaö ëëpnaat. Nem yeniak pöta songönte ngönën pepeweri epël wia.
“Kat wi.
Ne Saion rosiraöök wap nent yewesir.
Wap pöt möör wap sum kaö panëët.
Omën namp piin kön wi kosang wasëpna pöp ëö nasëpan.”
Ar piin kön wi kosang weseim wë pörö kön wiin ompyaö panë yaë. Ën omën kön wi kosang newasën pöröaan ngönëntak epël ëa.
“Wap omën ka ök yarëauröa wël ë moolëaut
Anutuuk ompyaut wesak möör wap wes yewesir.”
Ën nenteta pitëmëën epël ëa.
“Pi kël kotuukë ök sak wëën narö ing wot möak kawiap ëëpnaat.
Ën kël kësangöökë ök sak wëën pötal urak kawi ngentiipnaat.”
Omën pörö Anutuu ngönte wa yoola pötaan pim ëëpënëak mëëa pöl ing wot möak kawiap ëëpnaat.
Tiar Anutuu omën saut
Ar pöt pitëm ökörö won. Anutuuk pimëën nuwasën pim omën sak kutöm Aköpëën kiri yaaurö. Ar pim omën wotpilörö. Koutak wëën puuk yas niaan pim ëwa ompyautak ilëak wë. Pim ompyaö yaauta ngönte aim önëak yas niia. 10 Ar ngaan omën pas wakaimauröak peeneek Anutuu omën sak wë. Ar ngaan Anutuu ya ngëstak naön ëauröak peeneek pim ya ngëstak wë.
Tiar Anutuu inëën ëëpenaat
11 Nemorö, ne kosang wesak niamaan kat wieë. Ar yangerak yaamre su kak wë pötaan koröpöökë kentre kaur arim lupre könötëën kööre tok yaaö pipot sëp weseë. 12 Pël ëak ngönën köpëlöröa tekrak wotpil ön. Pël ëën pit arim songönten itenak, “Utpet yaaurö,” pël yenia pöt sëp wesak Anutuu waisëpnaatak arim ompyaö yaautaan piin yaya mapnaat.
13 Ar Aköpön kön wieë omnaröa ngön kosangöt ngaarëk ön. Yang omp ak wotöök wëaupre 14 pim yang ngarangk utpet yaauröen nga maöre ompyaö yaauröen ping wesak maö pël ëëpënëak wes yamëa pöröa ngön ngaarëk ön. 15 Anutuu kentöök arim ompyaö yaautak omën köpël wë ngön kaar ya piporöa këmöt ur mowariipnaaten kent yaë. 16 Ar utpetetakaan wil nuulëën ompyaö wë. Pël ëeë omnaröen, “Utpetetakaan wil nuulëën wë,” pël morök mëak ëlëëp utpetat ëënganok, Anutuu inëën sak wë ompyaö ëeim ön. 17 Ar omën pouröen ping wesak an. Ngönën omën arim karuröen lup sant elmëën. Anutuun kasinkasin elmëën. Yang omp aköpön ping wesak an.
Kristo tiarimëën këlangön kat wiak pim ingtak sëpenëak kanö pet elnia
18 Inëënörö ar, arim kaöaröen kasinkasin elmëak pitëm ngön ngaarëk ön. Pöt omën ëpre wiap yaalniauröaan pëën won, yaar ser yaauröaanta tapël elmëën. 19 Pöt eptaanök. Pit ar saun wonrek këpök këlangön kat yaniwiin Anutuun kön wieë ya sangën naën wëën pi arën kön wiin ompyaö ëëpnaat. 20 Ën ar utpet nent ëën kaöaröak pës yanimöön ya sangën naën ëënë pöt Anutuuk kön wiin ompyaö ëëpën ma? Pël naëpan. Wotpil wëën këlangön kat yaniwiin ya sangën naën ëënë pötakëër Anutuuk kön wiin ompyaö ëëpnaat. 21 Anutuuk ar Kristoë ëaul wotpil wë këlangön kat wiinëak niulëa. Pi arimëën këlangön kat wiak pim ingtak sënëak kanö pet elnia. 22 Pi utpet nent naënëp, pim këmtakaan kaarre morök nent naaröönöp. 23 Omnaröak utpet wesak yemaan kangiir nemaan ëa. Këlangön kat yemowiin kangut mampënëak nemaan, Anutu wotpil wesak ngön ë pet yairaup pimëën yaö mowesa. 24 Tiarim utpetatök pim rangk isën këra yetaprak möön wel wia. Pöt tiar utpetat sëp wesak wotpil öpenëak pël ëa. Pim koröpö utpet wesa pötaan tiar ompyaö san. 25 Ar ngaanëër pol sëpsëpöröa yaë pöl kanö wiaan irikor ëeimaurö. Peene pöt, arim ngarangkëp Kristo, lupre könötë pepapök, yas niaan pim naë oröak wë.