12
Öng nampre kamal kësangëpë ngönte
Ne itaangkën kutömweri retëng kësang nent yaarö. Pöt öng nampök pim koröpöök këtëpök ulpëën ket ëak mëak wëa. Ngoonöp pöt pim ingesiarë iri wëa. Ën kepönöök pöt ari 12 pötök ul ket ëak waëak wëa. Pöp ru yak wë wilëpënëak lel yailën këlangön kësang kat yawiem merek ya. Ën omën munt nantta kutömweri taprek yaarö. Omën pöt kamal kësang panë nemorë ök sak wëa. Pömor köp möaumorök pim kepönöt 7 ëak wëën watöt 10 ëak pötëaan oröeëa. Ën omën omp aköpë ulöt 7 ëak pim kepön 7 pötë waëeëa. Pim su pömentök kutömweri möak ari tit nent ti olaan tit nentepar pëën om wë. Pël ëaan kamal pöp öng ru wilëpënëak yaaö pöpë itëkëël së nga kor taö yeö. Öng pöp rungaap wilën pi wa nëmpënëak pël yaë. Pël ëën öng pöpë yokot ënëmak yangerakë omën pourö weëre kosangring ngarangk elmëëpna pöp yawil. Pël ëën akun tapëtakëër pit rungaap teëntom panë wak yes, Anutu pim omp ak urtak wel aisëeëa pöpë ngësë. Pël ëën öng pöp kan kas së yang lup omën won ner, Anutuuk mangkën krismaki nentepar nent ngoon 6 ëak wëën ngarangk ëak kaömpre omnant mampënëak yema.
Ne kaalak itaangkën kutömweri nga kësang panë nempel yaarö. Nga pöt Maikelre pim enselöröak kamal kësang pömorre enselöröaan nga yaalmë. Pël yaëën pit kangiir yaalmë. Pël yaëën Maikelre pim enselöröak pit il mowesak, “Ar e kutömweri yok pangk naöngan,” pël yema. Pël mëak kamal pömor wa yangerak yemoola. Pöp kamal wet ngaanëër pan wakaimaupök yangerakë omën pourö morök yaalmëaup, Seten pöp. Piire pim enselörö wa yemoola.
10 Ën ne kat wiin kutömweriaan ngön naö ngön ë olëak epël ya.
“Peene Anutuuk tiar utpetetakaan kama yanu.
Peene pim weëre kosangöök omnant pout il mowesak pi Aköp pël sak wë pöt pet yaalni.
Ën pim Ruup Kristo puukta pi kaö sak wë pöt pet yaalni. Pöta songönte epët.
Seten pi tiarim Anutu pim ëöetak tiarim karuröaan röökre kët poutë ngön utpet wesak yamëëa pöp piaripök kutömweriaan wa yemoola.
11 Tiarim karurö Yesu Kristo, Sëpsëp Ruupë i il olëa pötak weëre kosang wak pim ngönte ök aimeë Seten il mowesa.
Pit pitëm wëwëat keimön naën Anutuu ngönte taë wes wak wëën pitëm kööre toköröak mënaurö.
12 Pötaanök kutömweri wëaurö ar ërëpërëp ëeë.
Ën yangerakre i kaöök wëauröaan yaköm pan.
Seten pi pim akunet ëwat wë yak ya sangën ëën arim naë oröak nga kaö elniipnaan yaë.”
13 Kamal kësang pöp pi yangerak wa moolëa pöten kön wieë öng yokotup wila pöp utpet mowasëpënëak nga yes. 14 Pël yaëën Anutuuk öng pöp int tup wereweriarë ök neweriar yemangk. Pöt pi kamalöpë naëaan kas wal ëak yang lup omën won panë nerek së wëën Anutu ngarangk elmëak këëre kaömp meneim wëën krismaki 3 ën ngoon 6 pël sëpënëak yemangk. 15 Pël ëën kamal pöpök öng pöp i wak sëpën pël kön wiak köm ngës olaan i kësang nemer nga urak ënëm yes. 16 Pël ëën yangerak öng pöp kaamök elmëak këm nga ëën i kamalöpë köm ngës olëa pömer ngemë ilëak won yes. 17 Pël ëën kamal kësangëp pi öngöpön ya sangën ëën pim ru wet rëak wilaö muntarö Anutuu ngön kosangöt ngaarëk wëëre Yesu pim omnant tekeri wes mena pöt taë wes wak wëaurö nga elmëëpënëak yes. 18 Pël ëak kamal kësang pöp i kaöökë pisöök tauak kor wë.