17
Öng omp nga yaaup pi sum utpet wa
Ne omën pöten itenaan ensel 7 ëak söwar nant 7 tapël ëak wali wak wëa pöröakaan nampök wais neen epël ök yenëa. “Ni wais. Pël ëën öng omp nga ë yaë pöp pim utpetatë kangut Anutuuk mangkën öpnaatön pet elniimaan. Öng pöp pi ka kaö i kësangötë ëöök wieëa pö. Yang omp akörö pit öng pöpring utpet yaaurö. Ën omën yaapöröeta sëën öng pöpök wain iit mangkën nak kön irikor ëak piiring utpet tapël yaaurö. Pötaanök Anutuuk utpet kangut mampnaat.”
Pël neaan Ngëëngk Pulö pim weëre kosangööring nem naë oröön ensel pöpök ne mësak së yang lup omën won nentak yeneulë. Pël ëën ne pörek wë itaangkën öng namp animaö nga köp möaö nampë rangk wel aisëeëa. Animaö pöpë koröpöök yapin Anutuun utpet wesak yaaö nant kësang retëng ëeëa. Ën pim kepönöt 7 ëak wëën pötë watöt 10 ëak oröreëa. Öng pöp ulpëën köp nentepar möa namp mëak polre kal ëak ë rangi ompyaut pim koröpöök pangk ëak wëa. Pël ëak kelön koolötök ket ëa nent wali weëa. Pöta öngpök pimtë omp nga yaauta utpet kamp yaaö kömkëënringöt peö ëeëa. Pël ëak pim yapin ëlëëpët ë kosaöök retëng ëeëa. Pöt epët. “Papilon ka kaöaö, öngre omp nga yaaöre utpet kömkëënringöt yaaö pötë ël panëëp.” Ne itaangkën öng pöpök Anutuu omnarö mënak pitëm iit nak kön irikor ëak wë. Omën pörö Yesuu yapinte wak kaö wesak aima. Pötaanök pit mënak pitëm iit nak wë.
Ne öng pöpön itenak yaan panë saut. Pël yaëën enselëpök epël yenëa. “Ni oröpmorëën yaan panë yesën? Nook niin öng pipopre animaö kepönöt 7 ëak wëën pötë watöt 10 ëak oröaupök öngöp köka ëak wëa pöp piarpim songöntepar ök niamaan kat wi. Animaö nim itenaö pöp ngaantak wëaupök peene won wia epop ënëmak kaalak yang öngöp wali panë pöökaan oröak apër sasa kö sëpnaap. Pël ëën omën yangerak öpna pöröa yapinöt wëwë kosangta pepeweri yang epër naaröön wiaan retëng naën ëa pöröak animaö pöpön itenak yaan sëpnaat. Animaö pöp ngaantak wakaimaupök peene won wia ënëmak orööpnaap.
“Pöta songönte këëkë ëwat sëpa. Pöt epët. Kepön 7 ëak wëa pël ya pipot rosir 7 pötönök ya. Öng pöp rosir 7 pötë rangk wel aisëeëaup. 10 Ën kepön 7 ëak wëa pël ya tapötök omën omp ak 7 pörö pël ya. Pitëm naëaan 5 pörö wel wiin kopët nampökëër peene yangerakë omp ak sak om wë. Ën munt namp pi omp ak nasën won wë. Ënëmak pöp oröak akun kot panë nent öpnaap. 11 Animaö nga pöp ngaanëër wakaimaupök peene won wia, pöp piita omp ak namp munt 7 pöröak erën ëën 8 ëak wë kö sëpnaap.
12 “Ën watöt 10 ëak nim itenaö pöt omën omp ak 10 pöröenök ya. Pörö pit peene omp ak nasën wë. Akun kot panë 1 aöa ke pil pötak weëre kosang wak animaö nga pöpring omën omp sak öpënaarö. 13 Pël ëak omën omp ak 10 pörö pit kön kopët nent wieë pitëm weëre kosangre omnaröen ngarangk elmëëpna pöt animaö nga pöp kön wes mampnaat. 14 Pël ëak pit Sëpsëp Ruupring nga elak pöpök pit il mowasëpnaarö. Pi omën isaö pouröa Kaöap, omën omp ak pouröa Omp Aköp. Pötaanök omën piiring öpna pörö, pim yas mëak pimtëën yaö ëën pim ngönte këëkë wesak öpna pörö pourö, piiring erën ëak yang omp ak pöröaring nga elak il mowasëpnaarö.”
15 Pël neak kaalak epël ök yenëa. “I kësangöt öng omp nga yaaupë ëöök wel aisëeëa pöt omën möönre koröp naöre naö, ngön nerere ner, yang poutëëröenök ya. 16 Ën watöt 10 ëak oröaan nim itenan pipot yang omp ak 10 ëak nem ök niiaö pöröere animaö nga pöpre ëak pitök öng omp nga yaaö pöpëën kööre tok elmëëpnaarö. Pël ëak pitök pi utpet mowesak ulpëënre poë koröp pim ë rangieëa pöt wa ilak keli moolëak yool moulmëëpnaat. Pël ëak pim koröpre mësëp kaö nant nak nant es momarëpnaat. 17 Yaap, Anutuuk pimtë ngaantakëër kön wia pöl pitëm lupötë kön pout mangkën pit ya pöt mëmpnaat. Ya pöt pit kön kopët naö wieë omën omp ak sak öpëna weëre kosang pitëm pöt animaö pöp mampnaat. Pël ë seim Anutuu akun menautak pet irëpnaat. 18 Ën öng nim itenan pipop ka kësang yang omp akörö ngarangk elmëëpna pö.”