19
Omnarö Papilon kaö utpet yesën ërëpërëp ëa
Ne omën pötön itenak kat wiaan kutömweriaan omën kësang pan ngön ë olëak epël ya.
“Tiar Anutuun yaya mepa.
Tiarim Anutu tapöpök tiar utpetetakaan kama nuwa.
Ë rangiere weëre kosang pipot pim naë wia.
Pi tapöpök pim ngön yaatak omnaröa wëwëat wotpil wesak wël yaaup.
Öng omp nga yaaö pöpë utpet pömpelök yangerakë omnarö utpet moweseima.
Pël ëën Anutuuk pi utpet kangut mena.
Öng pöpök Anutuu inëën ru narö mëneimaup. Pötaanök kangiir elmëa.”
Pël ëak pit kaalak ngön ë olëak epël ya.
“Anutuun yaya mepa.
Ka kësang pö es yokotem koulöpö kët ël epotë aprö seim wë.”
Pël yaan ngarangk 24 pöröere kutöm omën mor kong nent wëwëetaring pörö pit rar rë mowesirak tok oriak Anutu pim omp ak urtak wel aisëeëa pöpön yaya mëak epël ya.
“Yaap, Anutuun yaya mepa.”
Pël yaan kat wiaan Anutuu omp ak urta naëaan ngön ëak epël yeem ya.
“Anutuu inëën ruurö, ar pourö tiarim Anutuun yaya maë.
Piin kasinkasin yaaö kotre kaö pourö pël ëeë.”
Sëpsëp Ruup öng koirën pim ipre kër mampna akun kësangët oröa
Ngön pöt ë pet yairën ne kaalak kat wiaan ngön munt nempelök omën kësang pan rongan ëak wë ngön kaëp aöre i kësang nant nga yaurem kuk aö, tangre kaö kësang yeraan nga ngön aö pël yaë pöl ngön ë olëak epël yeem ya.
“Anutu tiarim Aköp weëre kosang pout wieëaupök peene kësang panë sak wë omnant pout ngarangk yaalni.
Pötaanök piin yaya mepa.
Sëpsëp Ruupë öng koirëpna akunet yok yaaröön öngöp piin korkor yaë.
Pötaanök tiar kön ompyaö wieë ërëpërëp kësang panë yeem,
pim yapin pingetakëër wak isak aim öpa.
Anutuuk öng pöp ulpëën ompyaö ëwaëwa yaaö kewil won panë namp mëëpënëak mena.”
Ulpëën ompyaö pöp Anutuu omnaröa wëwë ompyaö wotpilten ya.
Enselëpök neen epël ök yenëa. “Ni ngön epël retëng ë. Omën Anutuuk Sëpsëp Ruupë öng koirëpna akunetak kaömp ngawi nëmpënëak yas mëëaö pörö ërëpërëp ëëpnaarö.” Pël neak kaalak epël yenëa. “Ngön epët Anutuu ngön kë panëët,” pël neeaut. 10 Pël neaan ne piin yaya mamëak pim ingesiarë ikanöök rar rë mowesirak tok yariin epël yenëa. “Neen pil elnëëngan. Anutu pimtënökëër yaya mam. Niire nim kar Yesuu ngönte ök yak pörö tiar ya kopët nent ngawi yamëngkaurö.” Yesuu ngönte ten kaamök elmëën tektek ngöntak aöre songönte tekeri wesak aö pël yeë pöt Pulöökë yaat.
Omën pol os kölamöpë rangk wel aisëeëa pöpë ngönte
11 Ngön pöt ök neë pet irën ne itenaan kutömwer kan tëën pol os kölam namp wëën itenaut. Omën namp pöpë rangk wel aisëeëa pöpë yapintepar nent, “Yaat wotpil yamëngkaup,” ën nent “Ngön yaap yaaup,” pël ya. Omën pöp pi omnarö ngön yaatak ulmëak kangut mampööre nga elö pël yeem wotpil yaaup. 12 Pöpë itöörar pöt, es wëlëngöökë ököörar. Ën kepönöök pöt, omp ak ul nant selap waëeëa. Pim koröpöök pimtë yapinte wieëa. Pöt pimtokëër ëwat, omën muntarö köpël wë. 13 Pim ulpëënëpök omën iitök petak urak wëa. Ën pim yapinte pöt, omnaröak piin, “Anutuu ngönte,” pël yamëëaup. 14 Pël ëën kutömweri nga omnarö ulpëën ompyaö kölam panë kewil won narö mëak pol os kölam naröa rangk wel aisëak omën pöpë ënëm yes. 15 Omën pöpë këmtakaan öp nga panë newer oröak irëeëa. Öp pöwerring yang omën pim kööre tokörö mënak weëre kosangring ngarangk elmëëpnaap. Puuk wii wain ulöpörö kël kap kësang nentakaan ing mësaan iit yaarö pöl omnaröen Anutuuk ya sangën elmëak mëngkën pitëm iit orööpnaat. 16 Pöpë ulpëënëpökre kopirak pim yapinte epël retëng ëeëa. “Omën omp aköröa Omp Aköp, isauröa Kaöap.”
17 Ne kaalak itaangkën ensel namp këtëpök taueëa. Pël ëeë ngön ë olëak int ngaarëk wal ëak yaauröen epël yema. “Ar pourö Anutuu këëre imën nënëën wais rongan ëeë. 18 Ar omën omp aköröere nga omnaröere pitëm wotöököröere pol osöröere pitëm rangk wel aisëak wë pörö pourö, inëën yaauröere yaap wëaurö, kotre kaö, pit pouröa mësëpöt nënëën wais rongan ëeë.”
19 Pël yemaan ne itaangkën animaö nga pöpre ën yangerakë omp aköröere pitëm nga omnarö pit Yesu pol osöpë rangk wel aisëeëaupre pim nga omnaröaring nga elëpënëak rongan ëak wëa. 20 Pël ëën puuk animaö pöpre ën tektek ngön yaaö kaar omën pöp wali yeö. Tektek ngön yaaö omën pöp pi wet rëak ya it ngolöpöt animaö pöpë ëöetak mëneimautak omën animaö pöpë yapinte pitëk mowiak animaö kön pimtë ket ëa pöpönta yaya maima pörö morök elmëeima. Pël ëën omën utpet pöaar wak öngöp kësang i kaöökë ököök kël kop retëng ka urauuk es yokota pöwesi yemoola. 21 Pël ëak omën pol osöpë rangk wel aisëeëa pöpök nga omën utpet pöaarë naë wëaö pörö pim öp nga panë këmtakaan oröeëa pöwerring mën wel yemowi. Pël ëën intöröak wais omën mëna pöröa mësëpöt wa neim olëak kep panë yaë.