2
Poolök Timotiin Yesu Kristoë nga omën sëpënëak mëëa
Nem ruup ni, tiar Yesu Kristooring yal menak wëën komre kolap yaningk pötak weëre kosang sak öm. Pël ëak omnaröa itöök nem ngönën ök niaan kat wia pipot nuukta tapël omën naröen kön wiin ya ompyaö mëmpnaarö pël ëën pöt pitën maan omën muntaröen ök map.
Ni Yesu Kristo pim nga omën ompyaö namp pël sak tenring këëmre këlangönë rangk öm. Ne nim ömëël pöten kön wiimëëk yak ngön nokoliit ök niamaan kat wi. Omën namp kööre tokörö il wasëpënëak nga yaatak wë pi ya muntat namëngkën yaaup. Ngaaröa kaöapök pim yaaten itenak kent ëëpënëak nga ya kopëtet ompyaö wesak mëmpnaat. Ën namp pi omën muntarö il mowasëpënëak ngaal witwit yeem ngasam pöta ngön kosangta ënëm naën ëëpna pöp këët naön ëëpnaap. Ën namp pi ya lupöök akun poutë ya kaö mëneim öpna pöp puuk wet rëak ya lupöökaan kaömp këët öpnaap. Ngön pipot ingre mor saurö tiarim wëwëeten ya. Aköpök kön koir ningkën nem ngön ök yeniak pipotë këëtön ëwat sumëët. Pötaanök kön wiaam.
Ni Yesu Kristoon kön wiaam. Pi omën omp ak Tewit pim ëapök weletakaan wal ëaup ngön pöt ngönëntak ök ni yeë pöt. Ne ngön ompyaö pipot ök yaan omnaröak nem ngönten kaaö ëën utpet yaauröen yaalmë pöl këëmre këlangön ke nentere nent kat yenewi. Pit wii yenetë. Pël ëautak Anutu pim ngönte wii natëën yaë. 10 Pötaanök ne Anutuu yaö wesaurö pitëmëën këëmre këlangön epot kat yawi. Pit Yesu Kristook utpetetakaan moön Anutuu ëwaatak wakaim öpënëak këlangön kat yawi. 11 Ngön epël wia epët yaap.
“Tiar pim weletak yal menan pöt wëwëetakta yal mempenaat.
12 Tiar këlangön kat yawiem weë ngentiipena pöt piiring ngarangk sëpenaat.
Tiar pi yak mowasëpena pöt puukta tiar yak niwasëpnaat.
13 Tiarim ngön kosangët wiap sëpna pöt pim ngön kosangët kosang sak wiaapnaat.
Pi nalre nal naën yaaup.”
Ya omën namp Anutuuk itaangkën ompyaö yaë pöta ngönte
14 Ni ngön epët ngolöp wesak Anutuu ëöetak omnaröen mëak pit ngön utpetatëën nga elepan pël mam. Pël yaë piptak kaamök naalmëën ngön utpet pötök pöt kat yawiaurö utpet yemowas. 15 Anutuuk niin kön wiin kë sëpnaataan weë ngentiak yaat mëmp. Pël yeem ngön këët wotpil tekeri wesak maim wëën omën ëöaat nim rangk nawisën ëëpnaat. 16 Ngön pas kë won Anutuu kent naën pipot apan. Pipotök utpetatë kanöök wes mëën Anutuun kasëng mempanëën. 17 Kaar pipot ëmpöl kaöatë yaë pöl ulöl sak utpet yewas. Omën ke pil yaauröakaan naar Aimeniasre Pailitas. 18 Piarip irikor ëak ngön këët kasëng menak ënëmak weletakaan wal ëëpenaat ya pöt yok oröa pël kaar aimeë omën muntaröa kön wi kosang yewasaut utpet weseim wë. 19 Pël yaatak Anutuuk pim ingre morörö tiar ka wap ket ëak wesirën taintaë taua. Wap pöta möönöök ngön epël wia. “Aköp pi pim omnaröen ëwat wë.” Pël ëak munt nent epël wia. “Omën Aköpön, ‘Yaap pi tiarim Aköp,’ pël maimeë pim yapinte wak yaaurö pit utpetat kasëng mamp.”
20 Omën omnant kësang wieëaupë ka kaöetak kelön nant omën sum kësangët koolre siluwa pötök ket ëëre këraare yangatök ket ë pël ëaut wia. Nant ya kaöatë yaut, nant pasutë yaut pël ëak wia. 21 Namp pi omën pas pöt kasëng menak pim lupmer kölam wasën pöt pi kelön ya kaöatë pötë ök sëpnaat. Pël ëën Ka Pepapök piin kön wiin ompyaö ëën peram mowasën pi yaap Ka Pepapëën ya ompyaö ke nentere nent mëmpnaat.
22 Timoti ni omp ulwasöröa kentre kaur yaaut sëp mowesak öm. Pël ëak omën lup kölamring wë Anutuun kaamök elmëëpënëak maim wëauröaring wotpil wëëre kön wi kosang mowasö, lup sant elmëëre mayaaptaring wë pël ëëmëën weë ngentiim. 23 Ni köpël ngön utpet pipot kasëng mamp. Pipotök nga koir yaë pöten ëwat wëën. 24 Aköpë inëën yaaö nampök ngaal witwit ngön epan. Pi omën pourö ngöntre kar elmëeimeë ompyaö wesak ngönën ök maim öp. Pël yaëën nampök piin utpet yaalmëën pöt ya sangën elmëëpan. 25 Pël ëak omën pim ngön wa olë yaaurö pitën wiapre kor elmëak pitëm könöt wotpil mowasëp. Pël ëën pit Anutuuk kaamök elmëën lup kaip tiak ngön këët ëwat sëpën sa. 26 Pël ëak pitëm lupöt kan tëën ngaanëër Setenök pim ngön ngaarëk öpënëak kalaapö mowiin wak wakaima pörekaan ent ë olëak ompyaö sëpnaat.