3
Enati beno lufuluka va kimosi ayi Klisto, buna bika lutomba bima biobi bidi ku Diyilu, koko Klisto kadidi va lubakala lu Nzambi. Bika lutula mayindu meno mu bima biobi bidi ku diyilu vayi bika mu biobi bidi va nza. Bila beno lumana fua ayi luzingu lueno luidi lusueko va kimosi ayi Klisto mu Nzambi. Thangu Klisto, niandi luzingu lueto, bu kela monika buna beno mamveno luela monika ayi niandi va kimosi mu nkembo.
Luzingu lumona
Diawu bika luvonda binama bieno bidi va ntoto banga : kitsuza, mambu ma tsoni, zitsatu zimbimbi, zinzinunu zimbimbi ayi tsuina yi baka zimbongo ziwombo bila yidi phila tsambudulu yi bitumba.
Bila mambu momo mantotulanga nganzi yi Nzambi [kuidi batu bakambulu tumama*.] Beno mamveno ludiatila mu mambu momo mu thama bu lubedi zingilanga mu mambu momo.
Vayi buabu beno mamveno luloza mambu moso momo : Nganzi, kikhesi, nsoki, bifingu, mambu matsoni mantotukila mu miunu mieno. Lubika vunasananga beno na beno bila benoluvula mutu wukhulu ayi mavanga mandi. 10 Vayi buabu lumana vuata mutu wumona, wunkitulungu wumona mu nzayilu boso buididi mfikula yi mutu wowo wumvanga. 11 Kuna kusiedi diaka muisi Ngelese ko, voti Nyuda ko ; mutu wuzengoso voti wukambu zengoso nzenza, wukambu longuka, mvika voti phuanzako vayi Klisto widi mu mamoso ayi mu baboso.
12 Bu didi ti Nzambi wulusobula, beno banlongo ayi bakiluzolo, bunabika luvuata kiadi, mambote, kukikulula, lembama ayi mvibudulu. 13 Luzaba kanga ntima mu beno na beno ; luzaba lemvukila badienoenati vadi mutu beki ndiandi bila sumbu didi ti Pfumu wululemvukila ; buna bika beno mamveno luvanga bobuawu. 14 Vayi va mbata mambu moso momo luvuata luzolo ; bila luzolo luawunsinga wufuana. 15 Bika ndembama yi Klisto yiyala mu mintima mieno bila mu diambu di ndembama beni, beno lutedolo mu ba nitu yimosi ayi luzaba vutulanga matondo.
16 Bika mambu ma Klisto mu kimvuama kioso maba mu beno. Lulongasananga beno na beno mu nduenga yoso. Lulubasana beno na beno mu nduenga yoso ; mu minkunga mi lusambulu ; mu minkunga mi kipheve. Luyimbila Nzambi mu phutudulu matondo mu mintima mieno. 17 Dioso diambu lumvanga mu thubulu voti mu mavanga, buna bika luvangila diawu mu dizina di Pfumu Yesu ayi luvutulanga matondo kuidi Nzambi Tata mu nzilꞌandi.
Zindubu mu diambu di dikanda
18 Beno baketo, lutumukinanga babakala beno mu phila yifueni mu Pfumu. 19 Beno babakala, luzolanga baketo beno ; lubika kuba vangilanga mambu mandudi. 20 Beno bana, lutumukinanga bambuta zieno mu mambu mamo, bila diawu diodi diambu dimmonisa Pfumu khini. 21 Vayi beno madisa, lubika fuemisanga bana beno muingi bedi lebakana.
Zindubu mu diambu di bapfumu ayi bavika
22 Beno bavika, lutumukinanga mu mambu moso bapfumu zieno mu nsuni ; bika sia ti mu thangu balembo lutadi bu lulembo sadi banga benolunzola monisa batu khini vayi mu luzolo lu ntima lukinzikanga Pfumu. 23 Dioso diambu lumvanga, luvangila diawu mu luzolo lu ntima, banga ti mu diambu di Pfumu vayi bika mu diambu di batu 24 bila luzebi ti Pfumu wela kuluvana mfutu wu kiuka. Bila Klisto niandi Pfumu lueti sadila. 25 Bila woso mutu wumvanganga mambimbi wela futu mu diambu di mavanga mandi mambimbi. Bila kulendi ba thalu yi zizi ko.
* 3:6 3.6 mambu madi mu [ ] masi ko mu minkanda minkaka.