19
Zakayi wutambula luvulusu
Wukota mu divula di Yeliko ayi wudisabuka. Tala mutu wumosi, dizina diandi Zakayi, wuba pfumu yi mimfutisi mi ziphaku ayi wuba nkua busina. Wuzola mona Yesu mu diambu kazaba buevi kadidi vayi kadia nunga ko mu diambu di nkangu wu batu bila ntela wu khufi wuba yandi. Buna wuzawula kuna ntuala ayi wumota mu nti wu sikomole mu diambu kamona Yesu bila vana kafueti viokila.
Mu thangu Yesu katula vana buangu beni, wumbula meso, wummona ayi wunkamba :
—Zakayi, kuluka nsualu bila buabu mu nzo aku mfueti vuanda.
Zakayi wukuluka mu nsualu ayi wutambula Yesu mu khini.
Bu bamona bobo, batu boso baniunguta ayi batuba :
—Tala, wedi leki ku nzo nkua masumu wowo !
Vayi Zalayi wutelama wukamba Pfumu :
—Tala, ndieka vana minsukami khatitsika yi bima biama ayi enati mutu ndivangila mbimbi mu kumvuna buna ndieka kumvutudila mu zikhumbu ziya.
Buna Yesu wunkamba :
—Pulusu yikotidi mu lumbu kiaki mu nzo yayi bila mutu wawu, mamvandi, widi muana wu Abalahami. 10 Bila muana mutu wuyiza mu tomba ayi mu vukisa bobo baba bazimbala.
Nongo yi zimbongo zi butisa
(Matayi 25.14-30)
11 Nkangu bu wuba wa mambu mama, Yesu wubuela bakamba nongo yimosibila buna Yelusalemi difikimini ayi batu babanzila ti kipfumu ki Nzambi kieka kuiza nsualu.
12 Buna wuba kamba :
—Mutu wumosi wu dikanda di luzitu wuyenda ku tsi yi thama muingi kenda bieku ntinu. Niandi mana bieku buna bosi kela vutuka ku tsi andi. 13 Buna wutumisa dikumi di bisadi biandi ayi wuvana kuidi kadikamutu sengo kimosi ki nolo*. Bosi wuba kamba :
“Bika lubutisa zimbongo ziazi nate ndiela vutuka.”
14 Vayi basi tsi andi banlenda. Diawu ku manima mandi bamfidisilamimvuala mu diambu mituba ti :
“Tumengi ti mutu wawu katu yadila.”
15 Bu kamana bieku ntinu, wuvutuka ku tsi andi ayi wutumisa bisadibiobi kasia bikila zimbongo. Wuzola zabathalu yibutisa kadika mutu mu zimbongo zikatambula.
16 Wutheti wuyiza ayi wutuba :
“A Pfumu, sengo kiaku ki nolo kibutidi dikumi di bisengo bi nolo.”
17 Buna Pfumu beni wunkamba :
“Sedi bumbote ! Widi kisadi kimboti. Sumbu wubedi wukuikama mu mambu mafioti, diawu ndiveni minsua mu yadila dikumi di mavula.”
18 Mutu wummuadi wuyiza ayi wutuba :
“A Pfumu, sengo kiaku ki nolo kibutidi bisengo bitanu binkaka bi nolo.”
19 Buna Pfumu wukamba kuidi kisadi kimmuadi :
“Ngeyo ndiveni minsua mu yadila mavula matanu.”
20 Wunkaka wuyiza ayi wutuba :
“A Nlongi, tala sengo kiaku kinolo, ndiki sueka bumboti va dikolo di nledi. 21 Bila minu tsisi ndimueni bila widi mutu wumosi mu thewa ; ngeyo wunzionanga biobi wukambu sala, ngeyo wuntotanga bidia biobi wusia kuna ko.”
22 Buna pfumu wunkamba :
“Ndieka kusambisa mu mambu momo tubidi ngeyo veka widi kisadi kimbimbi ! Zebi kuaku ki ndidi mutu wu thewa. Ndinzionanga biobindikambu sala ayi ndintotanga bidia biobi ndisia kuna ko. 23 Vayi bila mbi wukambu tudila zimbongo ziama ku banki muingi ndibakila ziawu ndandu mu thangu ndivutukidi e ?”
24 Buna wukamba batu bobo baba vana ti :
“Lunzionanu sengo kinolo ayi vananu kiawu mutu widi dikumi di bisengo bi nolo.”
25 Vayi batu beni bankamba :
“A Pfumu, keti dikumi didi yandi e !”
26 Buna niandi wuba vutudila :
“Bukiedika ndikulukamba ti kuidi mutu wowo beki bela kumvanaayi kuidi mutu wowo kambulu, bela kunziona banza biobi bidi yandi. 27 Bosi lundatina vava bambeni ziama ziozi zimanga ti ndibika ku bayadila ayi luba vondila va meso mama.”
KISALU KI YESU KU YELUSALEMI
Yesu wutambulu mu nkembo ku Yelusalemi
(Matayi 21.1-11,15-17 ; Malako 11.1-10 ; Yowani 12.12-16)
28 Bu kamana tuba mambu momo, Yesu wuba tuaminina ku ntuala mu kuenda ku Yelusalemi.
29 Buna beka nduka tula ku Betefange ayi ku Betani, ku ndambu mongo wu beta tedila “mongo minti mi Olive”, buna wutuma minlonguki miandi miodi 30 wuba kamba :
—Yendanu ku buala bobo butalini yeno. Beno kota muawu, buna malu monamuana phunda wukangama. Kadi mutu wumosi kavuandidiabu wawu ko. Luniangunawawu ayi lutuala wawu. 31 Enati mutu wuluyuvudi : “bila mbi lulembo niangunina wawu e ?” Buna lumvutudila ti : “Pfumu mfunu kavuidi wawu.”
32 Bobo batumbu bu bayenda, bamona mambu moso boso kabakambila.
33 Bu baba nianguna muana phunda, buna batu bobo bavua wawu baba yuvula :
—A bila mi luniangunina muana phunda wowo e ?
34 Bawu bamvutula :
—Pfumu mfunu kavuidi wawu.
35 Buna bawu nata kuidi Yesu. Bu bamana yala minledi miawu va mbata phunda bakumisa vawu Yesu.
36 Bu kaba vioka, mu nzila batu bayala minledi miawu mu nzila. 37 Buna beka nduka tula, bu baba nengumuka mongo wu minti mi olive, nkangu woso wu minlonguki wumona khini, wukembisa Nzambi, mu ndinga yingolo, mu diambu di bikumu biobi mimona.
38 Bawu batuba ti :
Bika kasakumunu ntinu wowo wunkuizila mu dizina di Pfumu. Bika ndembama yiba ku diyilu ayi nkembo mu bibuangu bizangama !
39 Buna Bafalisi bankaka baba muna nkangu bakamba Yesu ti :
—A nlongi, temina minlonguki miaku.
40 Yesu wuba vutudila :
—Bukiedika ndikulukamba, enati balembulu biyoko buna matadi mamayamikina.
Thumbudulu yi Yelusalemi
41 Mu thangu kafikama ayi divula, wumona divula ayi wudila mu diambudi divula beni. 42 Bosi wutuba :
—Enati ngeyo mamvaku wedi zaba, kani ka lumbu kiaku kiaki mambu momo malenda kunatina ndembama ! Vayi buabu masuekulu va meso maku. 43 Bila bilumbu biela ku kuizila, biobi bambeni ziaku ziela kaba mimbuingi, ziela kuzungidila, ziela kufietikisa mu zindambu zioso. 44 Ziela kuvindubula va ntoto va kimosi ayi bana baku badi yaku ayi kadi ditadi dimosi, mu ngeyo, dilendi siala va yilu ditadi dinkaka ko. Bila wusia zaba ko thangu yoyo Nzambi kayiza ku buminina.
Yesu wulonga mu nzo Nzambi
(Matayi 21.12-13 ; Malako 11.15-19 ; Yowani 2.13-16)
45 Yesu wukota mu nzo Nzambi ayi wutona kuka batu bobo baba sumbisa bima, wuba kamba :
46 —Didi disonama : nzo ama yela ba nzo yi lusambulu vayi beni lukitudi yawu suamunu ki mivi !
47 Bilumbu bioso Yesu wulonga mu nzo Nzambi. Zimbumu zi banganga Nzambi, minlongi mi mina ayi bakulutu ba batu batomba diluaku di kumvondisila. 48 Vayi basia zaba ko busila bila batu boso banlandakana mu wa mambu mandi.
* 19:13 19.13 sengo kimosi ki nolo : kiba luvalu lu dikumi di mine. Ayi mine yimosi yiba mfutu wu kisadi mu tezo ki nkama yimosi yi bilumbu bi kisalu.