5
Yi -tɛradɩ Zozi da man nɛn Bali 'lee blamin yei -sɛan 'e cin va
Bali -kaa 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ -cee yi -tɛradɩ Zozi da man. -Yee "wɛan 'bɛ nɛn 'gʋɛ, 'wɩ nɛn -kaa san Zozi Crizi -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan -fʋdɩ -trɔɔ a -kaa yei -kaa 'vale Bali -a. -Kaa man -wɛɛ 'nan 'e 'fʋ "da zɩɛ! -Kaa san Zozi Crizi 'bɔ 'bɛ 'si 'lɛ 'sʋ -cɛɛ 'nan, -e Bali -le "yi 'e drɛ -cee vɛ -a. -Cee yi -tɛradɩ Zozi da man nɛn -kaa sɔɔnla 'si zɩɛ -a da, ɛn Bali -le "yi drɛ -cee vɛ -a. -Yee "wɛan -kaa ci 'e "nran, kɔɔ -a -cin a -kaa 'ji 'nan Bali -le 'tɛ 'san -taa "drɛlɛ -cee vɛ -a. Ɛn -te 'wɩ 'tɔndɔn bɔa -kaa man oo, -kaa ci 'e "nran "nyian. Kɔɔ -kaa -tɔa 'nan, -te -kaa ya -kaa yra yɩnan bɛ, e -pɔan 'sɔdɩ -nɔan -cɛɛ. Ɛn -te -kaa -pɔan 'sɔ bɛ, -cee yi -tɛradɩ Bali da "paa "da 'kpa 'plɛblɛ. Ɛn -te -cee yi -tɛradɩ Bali da a 'plɛblɛ bɛ, te -kaa yiɛ yra Bali lɛ. Ɛn -cee yiɛ 'fʋdɩ Bali lɛ zɩɛ -a "nɛn 'ka 'fo 'e "tun "dɩ. Kɔɔ -kaa -tɔa 'nan Bali -kaa ye "yi. Bali lei 'saun nɛn yaa -nyran -kaa 'ji bɛ, -yɛɛ 'wɩ zɩɛ -a -cin -tɔa -kaa 'ji.
Bali -kaa ye "yi, kɔɔ tʋ nɛn -kaa ya 'wɩ 'wlidɩ "le 'plɛblɛ 'wlu bɛ, ɛn Crizi -ka -kaa 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'gʋɛ -cee "wɛan. 'Wɩ zɩɛ e drɛ tʋ nɛn Bali -a 'pla 'e 'bɔ 'a bɛ -a man. Min -le 'wɩdɩ "man -e 'e 'ka min tɩglɩ 'lɛji bɛ e ya 'plɛblɛ. 'Pian -te min nɛn e cɩ -yee min "yi "a bɛ, -nyrɛn "bɛ e "we "man, -te e ya -kadɩ -a oo -e 'e 'fli -nɔn -yee 'wɩ 'ji. 'Wɩ nɛn Bali -a drɛ bɛ, yaa -ci -kɔɔnman 'wein 'nan Bali -kaa ye "yi 'kpa tɩglɩ. Kɔɔ Crizi -kaa 'lɛji -ka 'wʋ, te -kaa ya tian 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a Bali 'lɛ.
Ɛn Zozi Crizi -le -ka nɛn yaa 'wʋ bɛ -yee "wɛan nɛn 'bɛ nɛn 'gʋɛ Bali -kaa 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. -Te Zozi Crizi 'wɩ zɩɛ -a drɛ, te -kaa ya tian 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a bɛ, 'bɛ nɛn Bali -kaa 'sia 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a 'gʋɛ, -mɛ "wɩ nɛn e -taa -a drɛlɛ -cɛɛ? Maan ve 'cɛɛ 'nan, yi nɛn Bali tin -tɛa 'trɛdanɔn da bɛ, Zozi -kaa "sia Bali -le nyran -blɩdɩ wlu -kpɔ. 10 Ɛn "nyian bɛ, te -kaa ya tian Bali 'nanmannɔn 'a bɛ, ɛn Bali -kaa yei "sɛn 'e cin va -kaa 'vale 'waa 'e 'pɩ -le -kadɩ -a. -Te e 'wɩ zɩɛ -a drɛ te -kaa ya tian -a 'nanmannɔn 'a bɛ, 'bɛ nɛn -kaa drɛ -a beenun -a 'gʋɛ, -mɛ "wɩ nɛn e -taa -a drɛlɛ -cɛɛ? Maan ve 'cɛɛ 'nan, -a -pɩ Zozi Crizi -le wluandɩ -kanɔn 'va bɛ, -yee "wɛan nɛn Bali -taa -kaa 'silɛ 'wɩ 'ji, -e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ 'e drɛ -cee vɛ -a. 11 'Pian -a pɛɛnɔn "cɛɛ dɩ. 'Bɛ 'bɔ nɛn 'gʋɛ, -kaa san Zozi Crizi -kaa yei "sɛn 'e cin va -kaa 'vale Bali -a. 'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan ci "nrandɩ -dan a -kaa 'lɔ Bali va zia.
Zozi Crizi 'bɛ min "sia -kadɩ lɔ ɛn e 'belidɩ -nɔn -yrɛ
12 Min -tʋwli "le 'wɩ 'wlidɩ "nɛn yaa drɛ bɛ, -yɛɛ -maan 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ wla 'trɛda. Ɛn 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ zɩɛ, e -ta -kadɩ -a. Min 'bɔ 'tɔ nɛn Adan. 'Wɩ nɛn yaa drɛ bɛ, -yɛɛ -maan min -tʋdʋ pɛɛnɔn 'wɩ 'wlidɩ drɛ, ɛn -kadɩ 'pla o man. 13 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -kɔɔnman 'nan, tʋ nɛn Bali 'ka tian -yee -pei -tɔ wɩ -nɔnlɛ Moizi lɛ dɩɛ, te blamin 'wɩ 'wlidɩ "dra 'trɛda. 'Pian tʋ zɩɛ -a man bɛ, 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'ka Bali -le -pei srɛdɩ -a dɩ, kɔɔ te Bali 'ka tian -a -nɔnlɛ Moizi lɛ dɩ. 14 'Bɛ a zɩ, 'pian -e 'e 'sia Adan tʋ va -trilii -e 'e bɔ Moizi tʋ va bɛ, te minnun -kaaman. Minnun 'bɔ nɛn wa'a Bali wei -fɔlɛa 'o "trɔɛn -sru "le Adan -a drɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩɛ, te o -kaaman.
E ya "le 'an vɩ 'cɛɛ 'nan 'wɩ -mie -ji zia bɛ, Adan 'lee Crizi 'o cin 'sia. 15 'Pian Adan -le 'wɩ 'wlidɩ "nɛn yaa drɛ bɛ, -a "nɛn "wɩ 'ka "le Bali -le "yi "nɛn e -ta -a 'trɛda bɛ -a "nɛn "wɩ -le 'wɩ 'zʋ dɩ. Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, -kaa -tɔa 'nan, minnun pɛɛnɔn -kaaman Adan -le 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -le "wɛan. 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, Bali -le "yi drɛ minnun pɛɛnɔn 'le vɛ -a min -tʋwli "le "wɛan. Min zɩɛ Zozi Crizi nɛn. -A va nɛn Bali ciɩla ɛn e 'yee "yi "nɔn -cɛɛ 'e 'ciɩladɩ "da. 16 -Yee "wɛan Bali -le "yi "nɛn e -ta -a 'trɛda bɛ, -a "nɛn "wɩ 'ka "le Adan -le 'wɩ 'wlidɩ "nɛn yaa drɛ bɛ -a "nɛn "wɩ -le 'wɩ 'zʋ dɩ. Kɔɔ Adan 'wɩ 'wlidɩ "tʋ drɛ ɛn Bali tin -tɛ "da. 'Bɛ nɛn 'gʋɛ blamin -le 'wɩ 'wlidɩ "a "kaga, 'pian "yi "nɛn Bali -a drɛ blamin lɛ 'e "tun "bɛ, -yɛɛ -maan Bali min "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ.
17 Maan ve "nyian 'nan, min -tʋwli "le 'wɩ 'wlidɩ "nɛn yaa drɛ bɛ, -yɛɛ -maan -kadɩ 'pla blamin man. -Te 'bɛ a zɩɛ, 'bɛ nɛn Bali "yi drɛ -cɛɛ 'e 'ciɩla "da ɛn e -kaa 'sia 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a 'gʋɛ, -mɛ "wɩ nɛn e -taa -a drɛlɛ -cɛɛ? Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'wɩ nɛn Zozi Crizi -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -cee vɛ -a.
18 'Wɩ 'kpa nɛn! 'Wɩ 'wlidɩ "tʋwli "nɛn min -tʋ -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan ɛn min -tʋdʋ pɛɛnɔn a Bali -le tin -tɛdɩ min da wlu. Ɛn "nyian bɛ, 'wɩ tɩglɩ 'tʋwli "nɛn min -tʋ -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan Bali minnun pɛɛnɔn 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ ɛn e 'belidɩ -nɔn -wlɛ. Crizi -le -kadɩ yiba "plan da bɛ -nyrɛn. 19 Min -tʋwli "le Bali wei nɛn yaa -fɔla 'e "trɔɛn -sru "bɛ, -yɛɛ -maan ɛn min "kaga drɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a. -A -tʋwli "nɛn "nyian, min -tʋwli "le 'ta wʋladɩ Bali wei da bɛ, -yɛɛ -maan min "kaga -kɔlaman drɛdɩ -a min tɩglɩ 'a Bali 'lɛ.
20 Ɛn -mɛ "le "wɛan nɛn Bali -ta -pei -tɔ wɩnun -a "mɛn? E -ta -a 'nan -e blamin 'e -tɔ 'nan 'e ya -pei -tɔ wɩ "kaga "srɛzan -a. 'Pian fɛnan nɛn Bali -le -pei -tɔ wɩ cɩ 'e srɛdɩ "kaga "bɛ, -a fɛ 'bɔ 'nan nɛn Bali -le "yi -ciala "da "nyian. 21 Kɔɔ 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'bɛ -maan -kadɩ 'pla blamin man. Ɛn Bali -le "yi 'bɛ -maan Bali min "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a -e 'e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a -nɔn -yrɛ. 'Wɩ nɛn -kaa san Zozi Crizi -a drɛ bɛ, -yɛɛ -maan 'belidɩ zɩɛ e dra -cee vɛ -a.