13
Guelnadziiꞌhi lasaaꞌ
Sidela naꞌh rñiꞌn garaaloh raꞌ dxyiꞌzah xteenn raꞌ bwiinn guidxyiyuh cun xchiꞌdxyi raꞌ xaanjla Dxiohs, per ayigaꞌh naꞌpahn guelnadziiꞌhi lasaaꞌ cun stuhbi bwiinn, pwihsi naꞌh naan ziga zi tuhbi dahnbuhrra o ziga tuhbi platihyi nin zaꞌbi rsiaaꞌ zi rzihdzi. Nee sidela naꞌh rñiꞌn xchiꞌdxyi Dxiohs xcweenta raꞌ cohsa raꞌ nin gueꞌdu zeꞌyahlda raꞌ gaca, o rahcabwaꞌ zahn garaa raꞌ cohsa nagaꞌtsi xteenn Dxiohs nee cun garaa raꞌ za guelnasiin xteenn guidxyiyuh, nee naꞌpazahn guelriachii stoꞌ ziga zahca guiñiꞌn loh raꞌ dahan: “Biyaꞌdxu xlugahri luꞌh”, per ya nin ruhnn gaꞌh chiꞌh sidela ayi naꞌpahn guelnadziiꞌhi lasaaꞌ cun stuhbi bwiinn, pwihsi ya cun niꞌchi ayi chyu naan. Nee sidela naꞌh chiꞌziꞌhn garaa raꞌ xixteꞌnnahn guicaꞌha raꞌ bwiinn raꞌ nin ayi xi nahpa raꞌ, o hasta gudiꞌhihn tiꞌxihn guicaꞌdxih, per ayigaꞌh naꞌpahn guelnadziiꞌhi lasaaꞌ laꞌn lastoꞌn, pwihsi lliaaꞌ zi naa xtsiꞌnaꞌhn.
Bwiinn raꞌ nin nuu guelnadziiꞌhi lasaaꞌ stoꞌ raꞌ ñiꞌh nahpa raꞌ ba guelpaseensi, nee naa za raꞌ ba bwiinn zaꞌca; ayi rzaꞌbi stoꞌ raꞌ ba xixteenn lasaaꞌ raꞌ ba, nee ayi za naa raꞌ ba bwiinn nayaachi raꞌ. Ayi naa raꞌ ba bwiinn nadoꞌbalaadzi, ayi rdxiꞌyi raꞌ ba xcweenta zi raꞌ ba, ayi naa raꞌ ba bwiinn llahn, nee ayi za naa raꞌ ba bwiinn riaꞌllahn stoꞌ ñiꞌh. Ayi riahxi raꞌ ba pur xcweenta duhlda, sino que riahxi raꞌ ba xcweenta dxyiꞌdxyi nin naa guchii raꞌ. Nin nahpa guelnadziiꞌhi lasaaꞌ niꞌchi ruhn waanta loh xi chiꞌh zi raꞌ cohsa nee riachiiza stoꞌ ba bwen pur xcweenta xi chiꞌh zi raꞌ cohsa, nee neezaa zeezahtiiꞌ cabweeza ba cun rahca za rutiꞌdxiloh za ba xi chiꞌh zi trabahjw.
Guelnadziiꞌhi lasaaꞌ ayi chuu dxyih nin ñihchilohtiiꞌ, per zadzihn dxyih ayiru guiñiꞌ bwiinn pur xcweenta cohsa raꞌ nin gueꞌdu gaca, nee ayiruza chezah guiñiꞌ raꞌ bwiinn guriin-guriin dxyiꞌzah, nee ayiru za chuu guelnaann; ziñihchiloh raꞌn. Laasii nnah gulliaꞌyiꞌhn rahcabwaꞌ raꞌ nuꞌh, nee gulliaꞌyiꞌhn xchiꞌdxyi Dxiohs xcweenta raꞌ cohsa nin chuu ru gaca rahcabwaꞌ raꞌ nuꞌh niꞌchi rachiñiꞌ nuꞌh, 10 per chin dxiꞌ Jesucristu nin nahpa guelnasiin, ya chiꞌchi ziñihchiloh guelnaann mbah xteenn nuꞌh.
11 Chin guhcaꞌhn biñiꞌn, guñiꞌn ziga zi biñiꞌn, guyuuꞌzahn ziga zi xigaaba biñiꞌn; per ya chin ba biin ca zuꞌhn, gudiiꞌdxi guzah raꞌ xigaaba xteenn guelbiñiꞌn nin guyuuꞌhuhn, 12 laasii nnah rwaꞌha nuꞌh ziga loh tuhbi dxiawahan nacahyi, per chin guibahannee nuꞌh laꞌh Dxiohs llaaꞌndxibaaꞌ zwaꞌha zaꞌca nuꞌh ziga chin riidiaꞌha lasaaꞌ nuꞌh; yannah laꞌn nuꞌnbwaꞌ mas taaꞌyiꞌhn, per ya chiꞌchi zahcabwaꞌn xa nuꞌnbwaꞌ Dxiohs naꞌh. 13 Pwihsi nnah riaꞌhan xcweenta guelriachii stoꞌ cun xcweenta siguhra dziꞌtsi gachicaꞌha raꞌ nuꞌh xereensi nuꞌh loh Dxiohs cun xcweenta guelnadziiꞌhi lasaaꞌ, pwihsi loh gadxioonna raꞌ deeꞌ nin lasahca ru naa guelnadziiꞌhi lasaaꞌ.