2
Xchiꞌdxyi Crixtu nin gucah loh cruhzi
Niꞌchin chin bieꞌldagaluꞌyiꞌhn xchiꞌdxyi Dxiohs laꞌhtu, bwiitsi raꞌn, bwiꞌhnnañin sin nin tuhbi dxyiꞌdxyi guelnaann nee ayi guhcazan dxyiꞌdxyi nagahn raꞌ. Pwihsi chin guyuuꞌhuhn loh tu, ayi guclaaꞌdzihn ñahcabwaꞌ tu xilla stuhbi cohsa, sino que sola xcweenta Jesucristu, nin gucah loh cruhzi. Badzihnaꞌhn loh tu cun gaduhbi guelnadoꞌlaadzi xteꞌnnahn nee guyuuꞌ guelrzaaꞌ zahn nagah ayi ñuzoꞌbadxiahga tu xchiꞌdxyi Crixtu, per ya chin guñiꞌn nee baluꞌyiꞌhn xchiꞌdxyi Dxiohs laꞌh tu, ayi guñiꞌn dxyiꞌdxyi nasiin xteenn guidxyiyuh riiꞌ loh tu, mas nin guñiꞌn loh tu naa cun dxyiꞌdxyi guelnasiin xteenn Spíritu Saantu xteenn Dxiohs nee cun ziga naa guelrnabwaꞌ xteenn Ñiꞌh, tin ayi gaca guelriachiistoꞌ tu xcweenta xteenn guelnasiin xteenn loh guidxyiyuh riiꞌ, mas gaca guelriachiistoꞌ tu xcweenta xteenn xquelrnabwaꞌ Dxiohs.
Riuꞌnbwaꞌ bwiinn laꞌh Dxiohs pur xcweenta nin ruluuꞌyi Spíritu Saantu xteenn Dxiohs laꞌh ba
Rachiñiꞌ za nu loh raꞌ lasaaꞌ raꞌ nuꞌh nin ba zeezah xnehza loh xchiꞌdxyi Dxiohs dxyiꞌdxyi guelnasiin xteenn Ñiꞌh, per guelnasiin riiꞌ ayi naan xquelnasiin raꞌ bwiinn guidxyiyuh nee nin ayiza naan guelnasiin xteenn nin rnabwaꞌ loh guidxyiyuh riiꞌ nin zadzihn dxyih ñichiloh. Niꞌchin mahs rachiñiꞌ nu dxyiꞌdxyi ralaꞌn xteenn Dxiohs, dxyiꞌdxyi ralaꞌn nin nahpa Dxiohs desde chin nagahdxi cwiixchih guidxyiyuh, niꞌchi naa para guibahan raꞌ nuꞌh loh guelñaꞌñih xteenn Ñiꞌh. Nin tuhbi raꞌ nin rnabwaꞌ loh guidxyiyuh riiꞌ ayi rahcabwaꞌ raꞌ ba xcweenta raꞌ cohsa raꞌ riiꞌ; per sidela laꞌh raꞌ ba ñahcabwaꞌ raꞌ ban, ayi ñucaꞌh raꞌ ba laꞌh Daada Jesucristu nin nahpa guelñaꞌñih loh cruhzi. Per naaꞌhan ziga nin caa loh Xchihtsi Dxiohs hasta rñiꞌ squiiꞌ:
Laꞌh Dxiohs bwiꞌhnn chaꞌyi para laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ nin rucaꞌhstoꞌ raꞌ ñiꞌh laꞌh Ñiꞌh,
ziga cohsa raꞌ nin nagahdxi chyu gwaꞌhatiiꞌ,
cun cohsa za nin nagahdxi chyu dxihntiiꞌ,
cun ziga nin nagahdxi chyuu guunntiiꞌ lligaaba;
cohsa raꞌ riiꞌ laꞌh Dxiohs nuguꞌchaꞌyi para laꞌh raꞌ bwiinn nin gantsiiꞌhi laꞌh Ñiꞌh.
10 Per laꞌh Dxiohs baluuꞌyi laꞌhnuꞌh xcweenta cohsa raꞌ riiꞌ cun Spíritu Saantu xteenn Ñiꞌh, laasii laꞌh Spíritu Saantu naa nin rahcabwaꞌ zaꞌca garaatiiꞌ, hasta cun nee gahca za hasta cohsa raꞌ ru nin nagaꞌtsi xteenn Dxiohs.
11 Loh raꞌ bwiinn guidxyiyuh, ¿chyu niꞌca rahcabwaꞌ lligaaba nin ruhnn bwiinn? Pwihsi laꞌhgahca spíritu xteenn bwiinn naa nin rahcabwaꞌ lligaaba nin nuu ba. Ziꞌchi gahca za ayi chyu rahcabwaꞌ lligaaba xteenn Dxiohs; sola Spíritu Saantu chiꞌzi Ñiꞌh rahcabwaꞌ ziga naa lligaaba xteenn Ñiꞌh, 12 per laꞌh raꞌ nuꞌh ayi chyu gucaꞌha guelnaann xteenn guidxyiyuh, sino que bachicaꞌha nuꞌh Spíritu Saantu Dxiohs nin nuu dxibaaꞌ, tin gacabwaꞌ zaꞌca nuꞌh xcweenta raꞌ cohsa nin baniꞌhi Ñiꞌh laꞌhnuꞌh, laasii balahsastoꞌ Ñiꞌh laꞌhnuꞌh. 13 Laꞌhnuꞌh rachiñiꞌ nuꞌh xcweenta cohsa raꞌ riiꞌ cun dxyiꞌdxyi nin baluuꞌyi Spíritu Saantu Dxiohs laꞌhnuꞌh, per ayi cun dxyiꞌdxyi raꞌ nin naa xcweenta gahca guelnasiin xteenn nuꞌh, sino que raluuꞌyi nuꞌh dxyiꞌdxyi raꞌ riiꞌ loh raꞌ bwiinn nin ruhn rbweeza Spíritu Saantu Dxiohs laꞌn lastoꞌ raꞌ ñiꞌh.
14 Per bwiinn nin zeezahnee ziga naa xigaaba bwiinn guidxyiyuh, ayi rahcabwaꞌ raꞌ ba lligaaba xteenn Spíritu Saantu Dxiohs, laasii para laꞌh raꞌ ba naan dxyiꞌdxyi mbah; ayi rahcabwaꞌ raꞌ ban laasii Spíritu Saantu chiꞌzi xteenn Dxiohs ruluuꞌyi laꞌh raꞌ bwiinn lligaaba xteenn Ñiꞌh, 15 per ziga bwiinn nin ya guleeza Spíritu Saantu lastoꞌ ñiꞌh rahca rwaꞌha raꞌ ba garaatiiꞌ nin ruluuꞌyi Spíritu Saantu xteenn Dxiohs laꞌh raꞌ ba. 16 Pwihsi squiiꞌ rñiꞌ loh Xchihtsi Dxiohs:
¿Chyu niꞌca laꞌh guhcabwaꞌ xa naa xigaaba Dxiohs tin gaca guluuꞌyi niꞌchi laꞌh Yuꞌbi Dxiohs?
Nicala tuhbi bwiinn, per laꞌhnuꞌh ziga nuu raꞌ lligaaba xteenn Jesucristu,
riagannastoꞌ nuꞌh rahcabwaꞌ nuꞌh xchiꞌdxyi Ñiꞌh.