eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Bibla e Shenjtë

Albanian Bible

Language: [als]shqiptarAlbanian, Tosk
Title:Bibla e ShenjtëAlbanian Bible
Abbreviation:ALSID: ALSSHQ or alsSHQ
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLalsSHQ_html.zip
ePub 3alsSHQ.epub
Amazon Kindle EPUBalsSHQ.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulealsSHQ1994eb.zip
Plain text canon only chapter filesalsSHQ_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLalsSHQ_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLalsSHQ_vpl.zip
Browser Bible modulealsSHQ_browserBible.zip
USFXalsSHQ_usfx.zip
USFMalsSHQ_usfm.zip
XeTeXalsSHQ_xetex.zip

The Holy Bible in Albanian


Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.

—Genesis 1:1Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë.

—Psalm 23:1Por para së gjithash kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t’ju shtohen.

—Matthew 6:33Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.

—John 3:16Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij.

—Romans 8:28


Bibla e Shenjtë

The Holy Bible in Albanian

Public Domain
Language: shqiptar (Albanian, Tosk)
Translation by: Albanian Bible Society

This Bible is in the PUBLIC DOMAIN in the United States. You may copy it freely.


2014-09-04

Last updated 2014-09-04