eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Tai Dam

Tai Dam NT

Language: [blt]Thai DenThai Den
Title:Tai DamTai Dam NT
Abbreviation:bltTDMID: BLTWBT or blt
Copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLblt_html.zip
ePub 3blt.epub
Amazon Kindle EPUBblt.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleblt2020eb.zip
Plain text canon only chapter filesblt_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLblt_word.zip

Tai Dam: Tai Dam (New Testament+)


Cón#mết, hảư ꞌkhớng ha phén ꞌhôm ꞌngáu Chảu Pua#ꞌPhạ, ꞌtoi ꞌluống đi ꞌluống ꞌmen ꞌsướng ꞌTan chảu#bók, ꞌlẹo ꞌpứng ꞌchương ꞌpứng ꞌnọng ꞌcợn ꞌnặn ꞌTan chảu ꞌcọ ꞌchí hảư tứm#máư.

—Matthew 6:33Chảu Pua ꞌPhạ ꞌhặc ꞌcốn ꞌmướng ꞌlum#lai, chao đảy sống ꞌLụk ꞌchái điêu ꞌmá#ꞌchoi. Phủ đaư pông chaư ꞌchưa ꞌLụk ꞌchái ꞌTan chảu chắng đảy ꞌchua ꞌlới ꞌlới, ꞌchí báu#đắp siêu sắc#ꞌtưa.

—John 3:16ꞌHáu ꞌcọ ꞌhụ ꞌlẹo#ꞌva, ꞌpứng phủ ꞌhặc Chảu Pua ꞌPhạ ꞌnặn chuốp ꞌpọ ꞌnéo đaư ꞌcọ tam#té, ꞌTan chảu ꞌcọ hảư pên#đi, ꞌpứng phủ ꞌnặn ꞌmen ꞌTan chảu đảy ꞌhiạk au ꞌmá ꞌtoi ꞌsướng ꞌTan chảu đảy téng#ꞌvạy,

—Romans 8:28


Tai Dam

Tai Dam: Tai Dam (New Testament+)

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Thai Den
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

Last updated 2020-11-30