eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Mnong, Central: Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe New Testament

Language: [cmo]Central MnongCentral Mnong
Title:Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp MheMnong, Central: Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe New Testament
Abbreviation:cmoLID: CMOWBT or cmo
Copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLcmo_html.zip
ePub 3cmo.epub
Amazon Kindle .mobicmo.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulecmo2016eb.zip
Plain text canon only chapter filescmo_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLcmo_word.zip

Mnong, Central: Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe New Testament


Yorlah Kôranh Brah rŏng hô ngăn ma dâng lĕ bunuyh, tât Păng jao Kon nguai ơ̆ Păng nơm ăn bu nkhât, gay ma bu moh nsing ma Kon i nây mâu geh ôh tê̆ dôih, geh nau rêh n'ho ro ngăn.

—John 3:16


Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Mnong, Central: Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe New Testament

copyright © 2016 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Central Mnong
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-16