eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Lisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤

Western Kayah NT

Language: [kyu]Kayah, WesternKayah, Western
Title:Lisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤Western Kayah NT
Abbreviation:kyuID: KYUWBT or kyu
Copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLkyu_html.zip
ePub 3kyu.epub
Amazon Kindle .mobikyu.mobi
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulekyu2014eb.zip
Plain text canon only chapter fileskyu_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLkyu_word.zip

Western Kayah: Lisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤ New Testament


“Cò́marya mo̤ní̤ lò̌ cò́ prè̤lu hekhuphú lò̌꤮ plǐ. Lò̌꤮ kayǎ dố a zṳ̂́e aphúkhǔ tahenuô, thyáphú a ki ní̤bè thè́htwǒprè̤ tacṳ́prè̤ rò a ki tuố̤ tǎ dố tè̤pyétè̤kyǎ tǎmé̤ nuô, a dyélya̤kyǎ aphúkhǔ o tû́ tôprè̤ yěnuô dố prè̤lu hekhuphú tahe agně.

—John 3:16


Lisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤

Western Kayah: Lisǎsè̌ Athè̌ - Kayǎ Ngó̤ New Testament

copyright © 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: Kayah, Western
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-25