eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939

Dutch Bible, Petrus Canisius

Language: [nld]Nederlandse taalDutch
Title:De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939Dutch Bible, Petrus Canisius
Abbreviation:ID: NLD1939 or nld1939
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLnld1939_html.zip
ePub 3nld1939.epub
Amazon Kindle EPUBnld1939.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword modulenld1939eb.zip
Plain text canon only chapter filesnld1939_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLnld1939_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLnld1939_vpl.zip
Browser Bible modulenld1939_browserBible.zip
USFXnld1939_usfx.zip
USFMnld1939_usfm.zip
XeTeXnld1939_xetex.zip

The Holy Bible in Dutch, Petrus Canisius translation, 1939


In het begin schiep God hemel en aarde.

—Genesis 1:1Een psalm van David. Mijn Herder is Jahweh! het ontbreekt mij aan niets:

—Psalm 23:1Maar zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u worden geschonken als toegift.

—Matthew 6:33Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.

—John 3:16We weten ook, dat God alles ten goede leidt voor hen die Hem liefhebben, die naar zijn voorbeschikking zijn geroepen.

—Romans 8:28


De Heilige Schrift, Petrus Canisiusvertaling, 1939

The Holy Bible in Dutch, Petrus Canisius translation, 1939

Public Domain
Language: Nederlandse taal (Dutch)

Eerste uitgave: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939

De Petrus Canisiusvertaling is een Nederlandse rooms-katholieke bijbelvertaling, waarvan de eerste complete uitgave verscheen in 1939. De volledige naam luidt: "De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst met aantekeningen, in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige bisschoppen van Nederland". De Petrus Canisiusvertaling is de eerste Nederlandse katholieke vertaling die gebaseerd is op de grondteksten in hun oorspronkelijke taal. Andere vertalingen gingen uit van de Vulgaat. Het taalgebruik van de uitgave is naar hedendaagse normen licht archaïsch te noemen, maar nog steeds vlot verstaanbaar.

Verantwoording in verband met de auteursrechten In verband met de auteursrechten is contact opgenomen met de oorspronkelijke uitgever (1), de Katholieke Vereniging voor Oecume (2) en de Katholieke Bijbelstichting (3) en werden geen bezwaren gevonden tegen deze publicatie. Rekening houdend met de wettelijke termijnen, kan deze uitgave beschouwd worden als vrij van auteursrechten.

First publication: Het Spectrum, Utrecht, Brussel, 1939

The translation "Petrus Canisius" is a dutch roman catholic bible translation, that was first published in 1939. Its full title is "The Holy Scripture, translation of the original texts with annotations, commissioned by the Apologetical Society 'Petrus Canisius' and executed with the approval of the most reverend bishops of the Netherlands". The translation "Petrus Canisius" is the first dutch catholic translation that was based on the scripture texts in their original language. Other translations were based on the Vulgate. The language of this edition is to current standards moderately archaic, but still easily understood.

Accountability in relation to copyright

Concerning the copyright contacts have been made with the original publisher (1), the Katholieke Vereniging voor Oecumene (Catholic Society for Ecumenism) (2) and the Katholieke Bijbelstichting (Catholic Bible Foundation) (3) and no objections have been found against this publication. Taking into account the legal terms, this edition can be considered to be in the public domain.

UITGEVERIJ UNIEBOEK|HET SPECTRUM BV, HOUTEN, THE NETHERLANDS KATHOLIEKE VERENIGING VOOR OECUMENE, 'S HERTOGENBOSCH, THE NETHERLANDS
KBS, HOEVEN, THE NETHERLANDS


2023-08-25

Last updated 2023-08-25