eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning

Swedish NT+

Language: [swe]SwedishSwedish
Title:Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättningSwedish NT+
Abbreviation:skbID: SWESVK or swe
Copyright © 2017-2020 Svenska Kärnbibeln
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLswe_html.zip
ePub 3swe.epub
Amazon Kindle EPUBswe.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleswe2019eb.zip
Plain text canon only chapter filesswe_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLswe_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLswe_vpl.zip
Browser Bible moduleswe_browserBible.zip
USFXswe_usfx.zip
USFMswe_usfm.zip
XeTeXswe_xetex.zip

Swedish: Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning (New Testament)


En psalm (sång ackompanjerad på strängar) av David. ______ Herren (Jahve) är min herde kung, fåraherde som matar, leder och skyddar mig. Jag ska inte sakna någonting (inte lida någon brist) utan alltid ha mer än tillräckligt. I Israel och i Mellanöstern var begreppet ”herde” en vanlig metafor för kungen, se 1 Kung 22:17; Jer 23:1; Hes 34:2. Herren beskrivs också som sitt folks herde, se Ps 80:2; 100:3. Att David i denna psalm sjunger om ”min herde” visar vilken personlig relation Gud vill ha med sina barn. I den andra raden har hebreiskan bara två ord: ”lo echsar”, ordagrant ”jag ska inte sakna.” Denna korta fras, utan något objekt, beskriver en fullständig förtröstan på att Gud förser på livets alla områden.

—Psalm 23:1Sök (med innebörden av att längta och sträva) i stället först hans rike (Guds kungadöme, styre) och hans rättfärdighet (rätt, rättvisa), så ska allt detta mat, dryck och kläder också, se vers 31 ges (förökas, ytterligare läggas) till er. Guds rike består av frid och glädje i den helige Ande och inte i mat och dryck, dvs. av yttre regler, se Rom 14:17.

—Matthew 6:33För så mycket älskade (så högt värdesatte) Gud världen att han gav sin ende Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under (vara förlorade), utan ha evigt liv.

—John 3:16Vi vet med full säkerhet att allt ständigt samverkar till det bästa för dem som: älskar Gud och är kallade efter hans syften som har gensvarat på hans kallelse och lever i hans vilja.

—Romans 8:28


Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning

Swedish: Svenska Kärnbibeln - en expanderad översättning (New Testament)

copyright © 2017-2020 Svenska Kärnbibeln
Language: Swedish
Contributor: Svenska Kärnbibeln

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.


2021-02-16

Last updated 2021-02-16