eBible.orgTranslationsCountries/Territories
eBible.orgTranslationsTerritories

 

Biblia Takatifu

Swahili Bible

Language: [swh]KiswahiliSwahili
Dialect:Kimvita 
Title:Biblia TakatifuSwahili Bible
Abbreviation:SWAID: SWASWA or swh1850
public domain
FormatLink
Browser BibleStudy online with Browser Bible
Mobile HTMLRead Mobile HTML online
Zipped mobile HTMLswh1850_html.zip
ePub 3swh1850.epub
Amazon Kindle EPUBswh1850.epub
PDFPDF file list
Crosswire Sword moduleswh1850eb.zip
Plain text canon only chapter filesswh1850_readaloud.zip
Microsoft Office Word 2003 XMLswh1850_word.zip
BibleWorks import (VPL) + SQLswh1850_vpl.zip
Browser Bible moduleswh1850_browserBible.zip
USFXswh1850_usfx.zip
USFMswh1850_usfm.zip
XeTeXswh1850_xetex.zip

Portions of the New Testament in the Swahili Language of Kenya, Mozambique, Somalia, and Tanzania, translation by Dr. Johann Ludvig Krapf completed in 1850


Bali, zingatieni kwanza Ufalme wa Mungu na matakwa yake, na hayo mengine yote mtapewa kwa ziada.

—Matthew 6:33Maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa Mwana wake wa pekee, ili kila amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele.

—John 3:16Tunajua kwamba, katika mambo yote, Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao, yaani wale aliowaita kufuatana na kusudi lake.

—Romans 8:28


Biblia Takatifu

Portions of the New Testament in the Swahili Language of Kenya, Mozambique, Somalia, and Tanzania, translation by Dr. Johann Ludvig Krapf completed in 1850

Public Domain
Language: Kiswahili (Swahili)
Dialect: Kimvita
Translation by: Dr. Johann Ludvig Krapf


2014-08-25

Last updated 2014-08-25