Pɔɔlo Ɔwolɛ Ɔbono Ɔ Ŋmarasɛ Bunge
Galati Awura Mɔ
1
Yesu Ɔsɔɔ
Me Pɔɔlo ɔbono n gyɛ Yesu ɔsɔɔ mɔ ne n kya ŋmarasɛ fɛye gɛnen ɔwolɛ baarɛ faa. Iŋ gyɛ anyamesɛ ne n lɛɛ me abɛɛ anyamesɛ ne n sun me yɛɛ nꞌ wɔra Yesu ɔsɔɔ. I gyɛ daa Yesu Kirisito de mɔ-sɛ Wurubuaarɛ ɔbono o kyingi mɔ lii ibuni dɔ mɔ ne n sun me. Me‑rɛ me-nanboana abono a kya son Yesu gɛrɛ mɔ pɛwu ne n dɛ ɔwolɛ baarɛ a kya bunge fɛye Yesu asonbo akpen abono fɛ bo Galati gɛsinkpan so mɔ. Aye-sɛ Wurubuaarɛ de aye-Wura Yesu Kirisito mɛꞌ sa fɛye so gɛwɔnsa dɛnsɛ de mɛꞌ sa fɛye gisen yuuli. Yesu ne n kyu mɔ-nyoro kyɛɛ ne o wuꞌ sa aye de aꞌ nyɛ aye-nyoro lii ndɛꞌ asa adɛ ilaa nyɛnyɛn giwɔra dɔ. Aye-sɛ Wurubuaarɛ gɛlaarɛ dɔ ne Yesu gi wɔra gɛnen ilaa idɛ. Nyisigyi ɔꞌ wɔra Wurubuaarɛ-lɛɛ gɛkpaa-gɛkpaa! Iꞌ ba gɛnen.
Kirisito Ɔkalan
I kya dɛ me-gɛnɔ yɛɛ fɛ ti kpɛ fa‑a taa Wurubuaarɛ fa‑a yɛgɛ kusaa gɛnen. Mɔ ne n tɔgɛ fɛye yɛɛ fɛꞌ baa nyɛ mɔ-amɔlɛgɛ abono ɔ kyɛɛ fɛye kyu naa de Kirisito so mɔ. Fɛye mɔ fɛ kii fɛ kya nu daa de ɔkalan ɔko kpɛi. Nɛ tɔgɛ gɛnen faa, gɛsintin ne n gyɛ yɛɛ iŋ bo ɔkalan konkonsɛ banban ɔko. Asa ako mɔ mɛ kya kpadɛɛ fɛye-nwɔnsa dɔ mɛ kya laarɛ de mɛꞌ kyɛɛgɛ Kirisito ɔkalan konkonsɛ mɔ. Imɔso ba‑a nengyene aye abɛɛ Wurubuaarɛ dɔ ɔsɔɔ ne n kpelegɛ lii Wurubuaarɛ dɔ ba baa tɔgɛ fɛye ɔkalan ɔbono ɔŋ kyena de ɔbono a wolaa buu sa fɛye mɔ, kaasɛ mɔ mɔ‑rɛ Wurubuaarɛ abaa anyɔ. Fɛɛ gɛnɔɔbono a wolaa tɔgɛ fɛye mɔ, idɛ kon n kii mi‑i tɔgɛ mi‑i sa fɛye yɛɛ ɔkamaasɛ ɔbono ɔ kya tɔgɛ fɛye ɔkalan kyu lii Yesu so ne ɔŋ kyena de ɔkalan ɔbono fɛ wolaa nu lii aye asɛ mɔ, kaasɛ mɔ mɔ‑rɛ Wurubuaarɛ abaa anyɔ. 10 Nɛ tɔgɛ imɔ idɛ gɛnen faa, anyamesɛ ginsi ne nꞌ kya laarɛ nꞌ gyi abɛɛ Wurubuaarɛ ginsi ne nꞌ kya laarɛ nꞌ gyi daa? Fɛ kya kerɛ faa, n kya tɔgɛ daa ilaa ibono i laa wɔra anyamesɛ ɔbolɛ mɔ abɛɛ? Naafo n kya kerɛ daa ilaa ibono i laa wɔra anyamesɛ ɔbolɛ pɛi de nꞌ lɔɔ wɔra me-ilaa mɔ, nkana Yesu Kirisito mɛŋ gyɛ me-wura ne.
Gɛnɔɔbono Pɔɔlo Gi Baa Wɔra Yesu Ɔsɔɔ Mɔ
11 Me-nanboana Yesu asonbo, n kya laarɛ de fɛꞌ bii yɛɛ Yesu ɔkalan konkonsɛ ɔbono nɛ lɛɛ tɔgɛ sa fɛye mɔ mɛŋ gyɛ nyamesɛ-lɛɛ ɔkalan. 12 I mɛŋ gyɛ nyamesɛ asɛ ne nɛ nu ɔkalan mɔ lii. Iŋ gyɛ nyamesɛ ne n nyiile me. Yesu Kirisito ne n lɛɛ ɔkalan baarɛ gɛwi nyiile me. 13 Fɛ nu ilaa ibono nkana n kya wɔra owi ɔbono n kya son Wurubuaarɛ kyu naa de me-naanaana Gyuda awura itiibilaa so mɔ. Nꞌ buu sa fɛye yɛɛ nɛ ka asa abono mɛ kya son Wurubuaarɛ kyu naa de mɔ-bi Yesu so mɔ ansi gikyɔ. Nɛ laarɛ fɛɛ nkana nꞌ nyida gɛnen asa mɔ mɔmɔ‑rɛ mɔmɔ-ɔson mɔ. 14 Nkana n kya wɔra aye Gyuda awura ilaa wɔrasɛ imɔ-ɔkpa so don me-gikoso dɔ Gyuda awura sakyɔ. Aye-naanaana itiibi ilaa mɔ i gyi me-gimu gɛnen owi ɔbono dɔ. 15 Dabɔlɛ ibono nɛ ka Wurubuaarɛ mɔ‑rɛ mɔ-bi mɔ asonbo adɛ ansi faa, pɛi de iꞌ lɔɔ korogɛ me mɔ, Wurubuaarɛ gi wolaa lɛɛ me yela. Ɔ sa me so gɛwɔnsa dɛnsɛ ne ɔ tɔgɛ me yɛɛ nꞌ son mɔ‑rɛ mɔ-bi mɔ. 16 I wɔra Wurubuaarɛ ɔbolɛ yɛɛ ɔꞌ lɛɛ mɔ-bi Yesu nyiile me de nꞌ naa n kya tɔgɛ ɔkalan konkonsɛ kyu lii mɔ-bi mɔ so sa abono mɛ mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ. Wurubuaarɛ gi kpɛ lɛɛ mɔ-bi mɔ nyiile me mɔ, meŋ kpe isa asɛ yɛɛ oꞌ nyiile me Yesu ilaa. 17 Meŋ kpe Gyɛrusalem kpaa wu abono mɛ gyangbara me wɔra Yesu isɔɔ mɔ. Nɛ kpɛ koso naa daa kyon kpe Arabiya gɛsinkpan so, ne nɛ kii baa kyon kpe Damasikosɛ ɔsowolɛ so. 18 Nsi nsa gɛmara pɛi ne nɛ baa kpe Gyɛrusalem kpaa faala Piita ne a nyɛ bii abara. Nɛ kpe gɛnen mɔ, nkɛ gudu nnun ne nɛ kyena mɔ asɛ nno. 19 Meŋ wu Yesu isɔɔ asɛnsɛ mɔ baa bɔla, gɛnen mɔ, Gyeemesi aye-Wura Yesu mɔ-tedɛ mɔ wolɛ. 20 Ilaa ibono n kya ŋmarasɛ mi‑i sa fɛye faa, Wurubuaarɛ nyi yɛɛ meŋ kya kɛɛ abon. I gyɛ daa gɛsintin. 21 Imɔ gɛmara mɔ, nɛ kyon kpe Siiriya de Silisiya nsinkpan so.
22 Gɛnen owi ɔbono pɛwu mɔ, Yesu asonbo akpen abono a bo Gyudiya gɛsinkpan so mɔ mɛ mɛŋ nyi me de ansi. 23 Mɛ kya nu me-ilaa de aso daa yɛɛ, “Ɔnyen ɔbono nkana ɔ kya ka aye Yesu asonbo mɔ ansi mɔ, idɛ kon kerɛ, mɔ mɔ ne n kii ɔ kya tɔgɛ Yesu ɔkalan konkonsɛ ɔbono ɔ laarɛ mɔ-inyidaten mɔ ɔ sa asa mɔ.” 24 Me-ilaa idɛ i yɛgɛ mɛ yen Wurubuaarɛ.