Ri nabꞌe carta xutzꞌibꞌaj ri Pedro
1
Ri Pedro kuya pan rutzil kiwach ri echaꞌtal ruma ri Dios
Riꞌin in Pedro, in taqoꞌn re ri Qanimajawal Jesucristo. Kintzꞌibꞌan pan che alaq, ri naj kꞌo wi alaq che ri qatinamit, ri jeqel alaq pa taq ri luwar re Ponto, re Galacia, re Capadocia, re Asia y re Bitinia. Ralaq chaꞌtal lo alaq ruma ri Qaqaw Dios, ma jelaꞌ uchꞌobꞌom chi lo Rire ojertan. Ekꞌu woꞌora, ruma ri Ruxlabꞌixel ri Dios, yaꞌtal che alaq kakꞌojiꞌ alaq che jun santowilaj bꞌinik chaꞌ kakoj alaq utzij ri Dios y kachꞌajtaj ri mak alaq rukꞌ rukikꞌel ri Qanimajawal Jesucristo. E lik kꞌiyar na kꞌu pawiꞌ alaq ri unimal rutzil kꞌuꞌxaj y ri utzil chomal re ri Dios.
Kubꞌul pan qakꞌuꞌx che ukꞌulik janipa ri kuya ri Dios chiqe
Lik nim uqꞌij ri Dios, Ruqaw ri Qanimajawal Jesucristo, ma ruma ri unimal rutzil ukꞌuꞌx xuya jun kꞌakꞌ qabꞌinik qasilabꞌik. Yey ruma rukꞌastajibꞌal lo ri Qanimajawal Jesucristo chikixoꞌl ri ekaminaq, lik kubꞌul pan qakꞌuꞌx che ukꞌulik ri kꞌaslemal ubꞌiꞌtisim chiqe. Yey wa qoyeꞌem na kasach ta uwach, na kachꞌulax ta uwach rukꞌ ri mak y na kachup tane kꞌana ruchomal. Jikibꞌam kꞌu uwach riꞌ kayaꞌtaj waꞌ che alaq chilaꞌ chikaj. Ruma kꞌu ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Dios, Rire kuchajij alaq rukꞌ ruchuqꞌabꞌ chaꞌ jelaꞌ kakꞌul alaq ri kolobꞌetajik bꞌiꞌtisim chi che alaq yey waꞌ kaqꞌalajin na chupa taq ri kꞌisbꞌal qꞌij.
Ruma kꞌu riꞌ, kakiꞌkot alaq woꞌora, tobꞌ kopon jujun qꞌij chirajawaxik kikꞌow na alaq pa taq ukꞌiyal kꞌaxkꞌolil chaꞌ kakꞌam pa alaq puwi ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Dios jelaꞌ pachaꞌ kaꞌan che ri oro echiriꞌ kikꞌowisax pa aqꞌ, ilibꞌal re we saqil oro. Yey ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx ralaq rukꞌ ri Dios más kꞌo uwach chwa ri oro, ma ri oro xa kakꞌisik. We xchꞌij kꞌu alaq wa kꞌaxkꞌobꞌik kikꞌowibꞌej alaq, riꞌ re yakbꞌal qꞌij ralaq y re yakbꞌal uqꞌij ri Dios. Ma echiriꞌ ri Qanimajawal Jesucristo kuqꞌalajisaj uwach chiqawach apanoq, kutakꞌabꞌaꞌ qꞌij ralaq ruma ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Dios. Ralaq kꞌax kanaꞌ alaq ri Jesús tobꞌ na ilom ta alaq uwach Rire, yey kubꞌul kꞌuꞌx alaq rukꞌ tobꞌ na kil ta alaq uwach woꞌora. Y kakiꞌkot alaq rukꞌ unimal kiꞌkotemal, yey waꞌ na kariqitaj tane ubꞌiꞌxikil. Kakiꞌkot kꞌu alaq, ma kakꞌul na alaq ri kolobꞌetajik oyeꞌem alaq rukꞌ kubꞌulibꞌal kꞌuꞌxaj.
10 Ri qꞌalajisanelabꞌ re ojertan xeqꞌalajisan lo puwi ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Dios, ri kayaꞌiꞌ che ralaq. Rike lik xkiya kinaꞌoj puwi wa kolobꞌetajik y lik xkitij uqꞌij umajik usukꞌ waꞌ. 11 Ma kꞌo ri xuqꞌalajisaj ri Ruxlabꞌixel ri Cristo chike puwi taq ri kꞌaxkꞌobꞌik kutij Ruchaꞌoꞌn lo ri Dios y ri yakbꞌal uqꞌij kaꞌanik echiriꞌ ikꞌowinaq chi chupa waꞌ. Ekꞌu rike xkichꞌobꞌ raqan china puwiꞌ xbꞌiꞌx waꞌ y jampalaꞌ kuꞌanaꞌ. 12 Yey ri Dios xuqꞌalajisaj chike waꞌ wa qꞌalajisanelabꞌ na kakil ta waꞌ chupa taq ri qꞌij e kꞌo wi rike, ma waꞌ e kuꞌana chupa taq wa qꞌij oj kꞌo wi riꞌoj. Yey waꞌ e ri xyaꞌ che alaq kuma ri kitzijom ri Utzilaj Tzij rukꞌ ruchuqꞌabꞌ ri Santowilaj Ruxlabꞌixel ri Dios, ri xtaq lo chilaꞌ chikaj. Yey ri ángeles lik kakaj ne kakimaj usukꞌ taq waꞌ.
Ri Dios kojusikꞌij che jun santowilaj bꞌinik
13 E uwariꞌche sukꞌupij alaq ri naꞌoj alaq, lik chꞌobꞌo na alaq raqan saꞌ taq ri kaꞌan alaq. E choyeꞌej alaq ri unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Dios, ri kayaꞌ na che alaq echiriꞌ kaqꞌalajisax uwach ri Qanimajawal Jesucristo. 14 Ralaq alaq chi ralkꞌoꞌal ri Dios, ruma kꞌu riꞌ kojo alaq utzij Rire. Maya kꞌu ibꞌ alaq che ri rayinik kꞌo wi alaq ojertan echiriꞌ kꞌamajaꞌ ketaꞌmaj alaq uwach ri Dios. 15 Ma jelaꞌ pachaꞌ ri Jun sikꞌiyom e alaq lik na jinta kꞌana mak rukꞌ, jekꞌulaꞌ ꞌana alaq che ri bꞌinik silabꞌik ralaq. 16 Ma jewaꞌ tzꞌibꞌital kan pa Ruchꞌaꞌtem ri Dios:
Chiꞌana jusukꞌ che ri ibꞌinik isilabꞌik,
ma Riꞌin na jinta kꞌana mak wukꞌ. Lv. 19:2
17 Yey we kabꞌiꞌij alaq «Qaqaw» che ri Jun na kachaꞌw ta chikixoꞌl ri tikawex echiriꞌ kuꞌan qꞌatbꞌal tzij pakiwi konoje ruma taq ri kiꞌanom, riꞌ lik chirajawaxik che alaq kabꞌin alaq rukꞌ xiꞌin ibꞌ chwach Rire ronoje qꞌij che ri kꞌaslemal alaq. 18 Ma lik etaꞌam alaq, ri Dios xresaj lo alaq che ri bꞌinik silabꞌik alaq na chom taj, ri xkꞌut kan che alaq kuma ri chuꞌqaw alaq ojertan. Yey rutojik xuꞌan ri Dios re karesaj lo alaq puqꞌabꞌ ri mak, na e ta rukꞌ oro o rukꞌ plata, ma waꞌ xa kasach uwach; 19 rutojik xuꞌano e rukꞌ ri loqꞌlaj ukikꞌel ri Cristo, ri xyaꞌiꞌ pa kamik pachaꞌ juna qꞌapoj bꞌexex lik chom y na yewaꞌ ta uwach kayaꞌiꞌ chwach ri Dios. 20 Yey ri Cristo chaꞌom chi lo ojertan chwi lo echiriꞌ kꞌamajaꞌ ne kaꞌan ruwachulew; pero kꞌa ekꞌu woꞌora chupa wa kꞌisbꞌal qꞌij oj kꞌo wi, ri Dios xukꞌutubꞌej uwach ruma ri rutzil ukꞌuꞌx che alaq. 21 Ruma kꞌu ri Qanimajawal Jesucristo, xkubꞌiꞌ kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Dios, ma e Rire ri xukꞌastajisaj lo ri Cristo chikixoꞌl ri ekaminaq y lik xuyak uqꞌij. Ruma kꞌu riꞌ, kubꞌul kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Dios y oyeꞌem alaq che Rire janipa ri ubꞌiꞌtisim che alaq.
22 Ruma xkoj alaq ri Qꞌijsaq, woꞌora xuꞌan chom ri kꞌaslemal alaq chaꞌ paqatzij wi kꞌax kanaꞌ ibꞌ alaq ri chaqꞌ ibꞌ alaq chupa rubꞌiꞌ ri Cristo. E uwariꞌche lik kꞌax naꞌa ibꞌ alaq chiwach alaq rukꞌ ronoje chuqꞌabꞌ alaq y rukꞌ ronoje kꞌuꞌx alaq. 23 Ma ralaq alaq alaxinaq tanchik y waꞌ na e ta kuma ri chuꞌqaw alaq ri xa e tikawex, ma e ruma Ruchꞌaꞌtem ri Dios, ri lik kꞌaslik y na kasach ta kꞌana uwach. 24 Ma jewaꞌ tzꞌibꞌital kan pa Ruchꞌaꞌtem ri Dios:
Konoje ri tikawex e jelaꞌ pachaꞌ raqꞌes
yey ri yakbꞌal kiqꞌij e pachaꞌ rukotzꞌiꞌjal raqꞌes;
ma raqꞌes xa kachup uwach
y rukotzꞌiꞌjal xa kachaqijik y kapuqik.
Jekꞌulaꞌ riꞌ ri tikawex xa kekamik
y ri yakbꞌal kiqꞌij xa kasach uwach,
25 noꞌj Ruchꞌaꞌtem ri Dios na kasach ta kꞌana uwach Is. 40:6-8
kachaꞌ. Yey wa chꞌaꞌtem e ri Utzilaj Tzij tzijotal chi lo che alaq.