5
Pixabꞌanik chike ri e aj wach re riglesia
Woꞌora kuaj kebꞌenupixabꞌaj ri e aj wach re riglesia. Riꞌin in jun kukꞌil rike, yey in jun xinwil ri kꞌaxkꞌolil xikꞌow wi ri Qanimajawal Jesucristo. Yey in bꞌare jun kꞌo we che ri chomilaj yakbꞌal uqꞌij ri Cristo, ri kaqꞌalajisax na uwach chiqawach apanoq. Kantzꞌonoj ko che alaq: Chechajij alaq chi utz rutinamit ri Dios, ri eyaꞌom chwi qꞌabꞌ alaq. Chechajij kꞌu alaq chi utz rukꞌ ronoje kꞌuꞌx alaq y na xa ta ruma kamin alaq chupa o xa ruma rayibꞌal puaq, ma ri karaj e lik kacha kꞌuꞌx alaq che uꞌanik waꞌ. Maꞌan ne alaq ri xew kataqan alaq pakiwiꞌ; ri ꞌana alaq e kꞌutu alaq ri chomilaj bꞌinik silabꞌik alaq chikiwach rike. We ekꞌu kaꞌan alaq waꞌ, echiriꞌ kakꞌun ri Qanimajawal Jesucristo, ri Chajinel kꞌo pakiwi konoje ri e aj chajal rutinamit ri Dios, Rire kuya chijujunal alaq jun corona na kasach ta kꞌana uwach, kꞌutubꞌal re runimal uwach Rire.
Pixabꞌanik chike rutinamit ri Dios
Ekꞌu riꞌix ix alabꞌo, chikojo kitzij ri e aj wach re riglesia. Yey chirajawaxik che onoje alaq kaꞌan alaq chꞌutiꞌn che ibꞌ alaq chiwach alaq, ma jewaꞌ tzꞌibꞌital kan chupa Ruchꞌaꞌtem ri Dios:
Ri Dios uyakom ribꞌ chikij
janipa ri kakitakꞌabꞌaꞌ kiqꞌij;
noꞌj uyaꞌom ri unimal rutzil ukꞌuꞌx chike
janipa ri kakiꞌan chꞌutiꞌn che kibꞌ Pr. 3:34
kachaꞌ. ꞌAna chꞌutiꞌn che ibꞌ alaq y yaꞌa kꞌu ibꞌ alaq puqꞌabꞌ ri Dios, ri kꞌo unimal uchuqꞌabꞌ; jekꞌulaꞌ Rire lik kuyak qꞌij ralaq echiriꞌ kopon na ruqꞌijol. Ronoje rubꞌis kꞌuꞌx alaq yaꞌa alaq chwach ri Dios, ma Rire lik kok il che chajixik alaq.
Lik kꞌola naꞌoj alaq puwi saꞌ taq ri kaꞌan alaq y mawar wach alaq. Ma ritzel winaq, ri aj retzelal kꞌuꞌx chiꞌij alaq, e kutzukuj suꞌanik katzaq alaq puqꞌabꞌ jelaꞌ pachaꞌ juna koj lik kusut kij ri tikawex re kutzukuj china ri kubꞌiqꞌ bꞌi. Lik chꞌija alaq uchuqꞌabꞌ ritzel y lik chuqꞌubꞌej ibꞌ alaq che ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq rukꞌ ri Cristo. Yey mikꞌow chikꞌuꞌx alaq na xew ta ralaq kikꞌowibꞌej alaq kꞌaxkꞌobꞌik, ma jenelaꞌ ri qa hermanos e kꞌo che ronoje ruwachulew kakikꞌowibꞌej kꞌaxkꞌobꞌik.
10 Ri Dios xojusikꞌij chaꞌ kojkꞌojiꞌ rukꞌ ri Qanimajawal Jesucristo chupa ri chomilaj utaqanik na jinta utaqexik. Ruma kꞌu waꞌ, echiriꞌ ikꞌowinaq chi alaq jujun qꞌij chupa wa kꞌax; ri Dios, ri lik kojutoꞌ che ronoje ruma ri unimal rutzil ukꞌuꞌx, e kuyak tanchi alaq, kukowirisaj alaq, kuya chuqꞌabꞌ alaq y kutikibꞌaꞌ alaq chi utz. 11 Che kꞌu ri Dios taqal wi kayak uqꞌij waqꞌij ora y chiqawach apanoq, ma ruchuqꞌabꞌ na jinta utaqexik. Amén.
Kꞌisbꞌal chꞌaꞌtem re ri Pedro chike taq riglesias
12 Xintzꞌibꞌan kꞌu pan che alaq; yey ri hermano Silvano, ri lik kubꞌul nukꞌuꞌx rukꞌ, e kakꞌamaw bꞌi waꞌ wa carta che alaq. Ximpixabꞌaj kꞌu alaq y xinqꞌalajisaj chiwach alaq ri saqil unimal rutzil ukꞌuꞌx ri Dios; tikila kꞌu alaq chi utz chupa waꞌ.
13 Rutinamit ri Dios, ri e kꞌo pa ri tinamit re Babilonia, ri echaꞌtal ruma ri Dios junam ukꞌ ralaq, rike junam rukꞌ ri Marcos, ri pachaꞌ nukꞌajol chupa rubꞌiꞌ ri Cristo, kakiya pan rutzil wach alaq. 14 Yaꞌa alaq rutzil wach alaq chiwach alaq rukꞌ jun saqil tzꞌubꞌuj chiꞌaj,* Ri Pedro jewaꞌ xubꞌiꞌij ma rike e kakiꞌan waꞌ chikiwach echiriꞌ kakiya rutzil kiwach. kꞌutubꞌal re kꞌax kanaꞌ ibꞌ alaq. Kꞌola utzil chomal chixoꞌl alaq, ri kꞌo alaq puqꞌabꞌ ri Qanimajawal Jesucristo. Amén.

*5:14 Ri Pedro jewaꞌ xubꞌiꞌij ma rike e kakiꞌan waꞌ chikiwach echiriꞌ kakiya rutzil kiwach.