Janipa ri xkiꞌan taq rutaqoꞌn ri Cristo
1
Ri ubꞌiꞌim lo ri Jesús puwi ri Ruxlabꞌixel ri Dios
Chupa ri nabꞌe nulibro, xintzꞌibꞌaj pan che rilal Teófilo, puwi taq ri xuꞌan ri Jesús y taq ri xukꞌutu chwi lo ri jeqebꞌal re ruchak kꞌa chupa ri qꞌij echiriꞌ xkꞌul chilaꞌ chikaj ruma ri Dios. Chwach kꞌu pan riꞌ rubꞌenam chilaꞌ chikaj, Rire ruma ri Santowilaj Ruxlabꞌixel ri Dios xuya kan taqanik chike rutaqoꞌn* “Rutaqoꞌn”: Kil “apóstol” pa vocabulario. ebꞌuchaꞌom puwi taq ri chirajawaxik kakiꞌano. Chwi kꞌu rukamik, xkꞌastaj lo chikixoꞌl ri ekaminaq y kꞌa xkꞌojiꞌ cuarenta qꞌij che ruwachulew. Chupa taq kꞌu laꞌ la qꞌij, ukꞌiyal laj e laꞌ xukꞌut uwach chikiwach rutaqoꞌn y xchꞌaꞌt kukꞌ puwi ri taqanik re ri Dios. Jekꞌulaꞌ riꞌ, lik xukꞌutu paqatzij wi Rire kꞌaslik.
Echiriꞌ ri Jesús e laꞌ kꞌa kꞌo kukꞌ rutaqoꞌn, xubꞌiꞌij chike:
—Chixkꞌola Jerusalem chaꞌ kiwoyꞌej rubꞌiꞌtisinik ri Nuqaw, ri nutzijom chi lo riꞌin chiwe; waꞌ e ri bautismo re ri Ruxlabꞌixel ri Dios. Paqatzij wi ri Juan xuya ri bautismo rukꞌ yaꞌ; noꞌj ri bautismo kikꞌul riꞌix e rukꞌ ri Santowilaj Ruxlabꞌixel ri Dios; yey waꞌ kuꞌana xa chupa taq waꞌ wa qꞌij katajin loq —xcha chike.
Ri Jesús katzelej chilaꞌ chikaj
Jun qꞌij kꞌut ri kimolom kibꞌ rukꞌ ri Jesús jewaꞌ xkitzꞌonoj che:
—Qajawal, ¿chupa taq waꞌ wa qꞌij oj kꞌo wi, kayak tanchi nawi la ri taqanik re ri qatinamit Israel jelaꞌ pachaꞌ ri uꞌanom lo ojertan? Kakitzꞌonoj we ri Jesús kuꞌana rey re Israel rukꞌ jun taqanik pachaꞌ ri xkiꞌan ri rey David y ri rey Salomón echiriꞌ lik yakom uqꞌij ri tinamit Israel. —xechaꞌ.
Y ri Jesús xukꞌul uwach:
—Riꞌix na yaꞌtal ta chiwe kiwetaꞌmaj ruqꞌijol y ruꞌorayil echiriꞌ kuꞌana taq waꞌ ri Nuqaw, ma ronoje waꞌ xew puqꞌabꞌ Rire kꞌo wi. Pero kikꞌul kꞌu ichuqꞌabꞌ riꞌix echiriꞌ kaqaj lo ri Santowilaj Ruxlabꞌixel ri Dios piwiꞌ y kixuꞌana kꞌu ix tzijol weꞌin chupa wa tinamit Jerusalem, chupa ronoje ri luwar re Judea y re Samaria y kꞌa che ronoje luwar re ruwachulew —xcha chike.
Ekꞌuchiriꞌ xukꞌis ubꞌiꞌxikil taq waꞌ, xkꞌam bꞌi chilaꞌ chikaj; y ekꞌu laꞌ kakitzutzaꞌ rutijoꞌn xsach bꞌi chikiwach chupa jun sutzꞌ. 10 Kꞌa kakitzutzaꞌ kꞌu pan chilaꞌ chikaj pa xkꞌam wubꞌi ri Jesús, echiriꞌ xewinaqir kebꞌ achijabꞌ kukꞌ yey waꞌ lik saq ri kiqꞌuꞌ.
11 Waꞌchijabꞌ xechꞌaw kꞌu chike, jewaꞌ xkibꞌiꞌij:
—Achijabꞌ ix aj Galilea, ¿suꞌbꞌe kꞌa kixtzutzuꞌn chikaj? Ma wa Jesús, ri xel bꞌi chixoꞌl riꞌix y xkꞌul chilaꞌ chikaj, Rire kakꞌun tanchik. Jekꞌulaꞌ pachaꞌ xiwilo xeꞌek, jelaꞌ kakꞌun tanchik —xecha chike.
Ri Matías kachaꞌik re kakꞌojiꞌ pukꞌaxel ri Judas aj Iscariot
12 Ekꞌuchiriꞌ, ri e taqoꞌn xebꞌel bꞌi chwach ri juyubꞌ Olivos y xetzelej Jerusalem. (Wa juyubꞌ xa naqaj kꞌo wi lo che Jerusalem, laj jun kilómetro unajtijil; jekꞌulaꞌ rike na xikꞌow ta uwiꞌ ri kakibꞌinibꞌej che ri yaꞌtalik e chirij ri kojobꞌal ke raj judiꞌabꞌ puwi ri qꞌij re uxlanibꞌal.) Chikiwach raj judiꞌabꞌ, xew yaꞌtalik kabꞌin junoq jun kilómetro chupa ri qꞌij re uxlanibꞌal.
13 Echiriꞌ xebꞌopon Jerusalem, xebꞌaqꞌan chikaj pa ri kaleꞌ ja pa ejeqel wi ri Pedro, ri Jacobo, ri Juan, ri Andrés, ri Felipe, ri Tomás, ri Bartolomé, ri Mateo, ri Jacobo rukꞌajol ri Alfeo; ri Simón ri kabꞌiꞌx “ri Zelote” che y ri Judas ruchaqꞌ ri Jacobo. 14 E konoje rike lik xa jun kikꞌuꞌx kiyaꞌom kibꞌ pa oración, junam kukꞌ jujun ixoqibꞌ, rukꞌ ri María ruchu ri Jesús yey kukꞌ taq ruchaqꞌ ri Jesús.
15 Chupa kꞌu taq laꞌ la qꞌij, ri Pedro xtakꞌiꞌ chikiwach ri hermanos kimolom kibꞌ, laj e ciento veinte chi konoje, y jekꞌuwaꞌ xubꞌiꞌij chike:
16 «Hermanos, lik chirajawaxik wi e kuꞌana na ri tzꞌibꞌital kan chupa Ruchꞌaꞌtem ri Dios puwi ri xubꞌiꞌij ri Santowilaj Ruxlabꞌixel ruma ri David echiriꞌ xchꞌaꞌt puwi ri Judas aj Iscariot. Waꞌ e ri xnabꞌej chikiwach ri xechapaw bꞌi ri Jesús, 17 tobꞌ rire e jun qachbꞌiꞌil y xyaꞌ che xchakun junam qukꞌ chupa wa chak re ri Dios» xchaꞌ.
18 (Xloqꞌ kꞌu juchꞌaqap ulew rukꞌ ri puaq xyaꞌ che ri Judas ruma ri na jusukꞌ taj xuꞌano echiriꞌ xukꞌayij ri Jesús. Ekꞌu ri Judas xuꞌxulubꞌaꞌ lo ribꞌ chwi jun cheꞌ y echiriꞌ xtzaq loq, xraqaroꞌbꞌ rupa y ronoje ri rixkolobꞌ xkich kaꞌnik. 19 Waꞌ xketaꞌmaj konoje ri ejeqel Jerusalem. E uwariꞌche, xkikoj “Acéldama” che wa jun luwar; waꞌ keꞌelawi “Luwar re Kikꞌ” pa ri kichꞌaꞌtem rike.)
20 Xubꞌiꞌij kꞌu ri Pedro:
«Jekꞌuwaꞌ tzꞌibꞌital kan puwi ri Judas chupa ri libro re ri Salmos:
Ri luwar pa jeqel wi chuꞌana jun luwar katzꞌintzꞌotik,
y na jinta junoq kajeqiꞌ chiriꞌ. Sal. 69:25
Y jewaꞌ kubꞌiꞌij tanchik:
Lik chirajawaxik katzukux jun chik aj chak chaꞌ kakꞌojiꞌ pukꞌaxel Sal. 109:8
kachaꞌ.
21 »E kꞌo kꞌu jujun achijabꞌ chiqaxoꞌl xex ojkachbꞌilam echiriꞌ kꞌa kꞌo ri Jesús qukꞌ, 22 chwi lo echiriꞌ xukꞌul ri bautismo ruma ri Juan y kꞌa echiriꞌ xel bꞌi qukꞌ y xkꞌul chilaꞌ chikaj ruma ri Dios. Lik chirajawaxik kꞌut kaqakoj junoq chike waꞌ waꞌchijabꞌ chaꞌ junam kojtzijon puwi rukꞌastajibꞌal ri Jesús» xcha ri Pedro chike.
23 Xekichaꞌ kꞌu kaꞌibꞌ achijabꞌ. Jun e ri José, ri kabꞌiꞌx Barsabás che y kojom jun retzelal ubꞌiꞌ “Justo” kecha che. Ri jun chik, Matías rubꞌiꞌ. 24 Y xkiꞌan orar, jewaꞌ xkibꞌiꞌij: «Qajawal, Rilal etaꞌam la ri kikꞌuꞌx konoje ri tikawex. Kꞌutu kꞌu la chiqawach chinoq chike wa kaꞌibꞌ achijabꞌ chaꞌom la 25 chaꞌ kukꞌam bꞌi wa chak y kaꞌan taqoꞌn la che; jekꞌulaꞌ kakꞌojiꞌ pukꞌaxel ri Judas aj Iscariot, ri xroqꞌotaj kan ri chak xyaꞌ che y xeꞌek kꞌu pa ri luwar taqal che» xechaꞌ.
26 Ekꞌuchiriꞌ, xkiꞌan jun sorteo chaꞌ kaqꞌalajinik china chike wa kaꞌibꞌ kakanaj kan pukꞌaxel ri Judas; y waꞌ xtzaq puwi ri Matías. Chwi kꞌu riꞌ, rire xuꞌana e jun kukꞌ ri junlajuj chik e taqoꞌn.

*1:2 “Rutaqoꞌn”: Kil “apóstol” pa vocabulario.

1:6 Kakitzꞌonoj we ri Jesús kuꞌana rey re Israel rukꞌ jun taqanik pachaꞌ ri xkiꞌan ri rey David y ri rey Salomón echiriꞌ lik yakom uqꞌij ri tinamit Israel.

1:12 Chikiwach raj judiꞌabꞌ, xew yaꞌtalik kabꞌin junoq jun kilómetro chupa ri qꞌij re uxlanibꞌal.