Ri carta xutzꞌibꞌaj ri Pablo che riglesia kꞌo Filipos
1
Ri Pablo kuya pan rutzil kiwach ri hermanos e kꞌo Filipos
Riꞌin in Pablo y ri Timoteo, ri oj aj chak re ri Qanimajawal Jesucristo, kaqataq bꞌi wa carta che alaq ri kꞌo alaq chupa ri tinamit Filipos. Kaqatzꞌibꞌaj kꞌu pan che alaq, ri alaq aj kꞌamal wach y alaq aj chakibꞌ e toꞌbꞌel piglesia, junam ukꞌ onoje alaq, ri kojom alaq rubꞌiꞌ ri Qanimajawal Jesucristo. Kꞌulu kꞌu alaq ri unimal rutzil kꞌuꞌxaj y ri utzil chomal re ri Qaqaw Dios y re ri Qanimajawal Jesucristo.
Tioxibꞌal chwach ri Dios kuma ri hermanos e kꞌo Filipos
Echiriꞌ kakꞌun alaq chinukꞌuꞌx, lik kintioxin che ri Dios uma ralaq. Yey echiriꞌ kanꞌan orar, xaqi kantzꞌonoj che ri Dios pawiꞌ onoje alaq. Rukꞌ kꞌu kiꞌkotemal kanꞌan waꞌ, ma lik junam chakuninaq alaq wukꞌ che utzijoxik ri Utzilaj Tzij e chwi lo ri nabꞌe qꞌij echiriꞌ xya ibꞌ alaq puqꞌabꞌ ri Cristo y kꞌa e katajin alaq che uꞌanik waqꞌij ora. E ri Dios xjeqow re ri utzilaj chak pa animaꞌ alaq, yey lik kubꞌul nukꞌuꞌx che waꞌ: Ri Dios katajin che toꞌik alaq chaꞌ kabꞌin alaq jusukꞌ chwach, yey Rire kutzꞌaqatisaj ri chak ukꞌ alaq kꞌa pa ri qꞌij echiriꞌ kakꞌun tanchi ri Qanimajawal Jesucristo. Lik ubꞌe kꞌut kanchꞌobꞌ waꞌ pawiꞌ onoje alaq, ma xaqi kꞌo alaq pa wanimaꞌ. Yey ralaq lik intoꞌom alaq rukꞌ ri chak uyaꞌom ri Dios chwe ruma runimal rutzil ukꞌuꞌx. Intoꞌom ne alaq tobꞌ in kꞌo pa cárcel o echiriꞌ kanqꞌalajisaj ri Utzilaj Tzij chikiwach ri e aj qꞌatal tzij y kanjikibꞌaꞌ kꞌu uwach lik qatzij ri kanqꞌalajisaj. Ri Dios retaꞌam, paqatzij wi riꞌin lik kꞌax kannaꞌ onoje alaq. Yey wa kannaꞌ pa ri wanimaꞌ che alaq, e ri Qanimajawal Jesucristo yaꞌyom chwe.
Kantzꞌonoj kꞌu che ri Dios pawiꞌ alaq chaꞌ kanimar más ri rutzil kꞌuꞌx alaq y ri naꞌoj alaq 10 chaꞌ jelaꞌ ketaꞌmaj alaq saꞌ ri lik taqal che ri bꞌinik silabꞌik alaq. Bꞌina kꞌu alaq jusukꞌ chaꞌ echiriꞌ kakꞌun tanchi ri Cristo na jinta mak kariqitaj che alaq. 11 Ruma kꞌu ri Qanimajawal Jesucristo kilitaj ri jusukꞌ bꞌinik silabꞌik alaq, yey echiriꞌ kilitaj waꞌ kuma ri tikawex, rike kakiyak uqꞌij ri Dios y kakibꞌixoj rubꞌiꞌ.
Ri kꞌax xikꞌow wi ri Pablo lik kꞌo xutiqoj
12 Hermanos, lik kuaj ketaꞌmaj alaq waꞌ: Ronoje taq ri kꞌax wikꞌowibꞌem lik kꞌo xutiqoj ma rukꞌ waꞌ xeꞌek utzijoxik ri Utzilaj Tzij chikiwach ri tikawex. 13 Utz ne xuꞌano, ma woꞌora ri soldados re ri nimalaj aj qꞌatal tzij junam kukꞌ ri jujun chik e kꞌo wara, konoje xketaꞌmaj in kꞌo pa cárcel ruma kantzijoj rubꞌiꞌ ri Cristo. 14 Y na xew ta waꞌ, ma ruma ri uꞌanom ri Dios wukꞌ wara pa cárcel, e kꞌi ri hermanos lik xkijikibꞌaꞌ kikꞌuꞌx rukꞌ ri Qanimajawal yey más ne xmiqꞌ kikꞌuꞌx che utzijoxik ri Utzilaj Tzij re ri Dios y na kakixiꞌij ta kꞌana kibꞌ kakiꞌan waꞌ. 15 Kakiꞌan kꞌu riꞌ waꞌ rukꞌ ronoje kikꞌuꞌx, noꞌj e kꞌo jujun chik kakitzijoj rubꞌiꞌ ri Cristo xew chaꞌ kakiꞌan nim che kibꞌ chinuwach riꞌin ruma kꞌax kikꞌuꞌx chwij. 16 Yey ketzijon puwi ri Cristo na rukꞌ ta rutzil kikꞌuꞌx, xa e re yakbꞌal kiqꞌij. Ma chikiwach rike rukꞌ ri kakiꞌano, kakiya más bꞌis chwe puwi ri kꞌax in kꞌo wi pa wa cárcel. 17 Pero ri jujun chik ketzijon ruma ri rutzil kikꞌuꞌx chwe, ma ketaꞌam riꞌin in kojom ruma ri Dios re kanqꞌalajisaj ri Utzilaj Tzij. 18 ¿Saꞌ kꞌu ri kambꞌiꞌij che waꞌ? Chinuwach riꞌin, ri lik chirajawaxik wi e katzijox ri Utzilaj Tzij, tobꞌ ri ketzijon re kakiꞌan rukꞌ saqil rutzil kꞌuꞌxaj o xa pa ke rike. Ekꞌu ri lik xaqi kuya kiꞌkotemal chwe e ri katzijox rubꞌiꞌ ri Cristo.
Ri Pablo na kuxiꞌij ta ribꞌ chwach ri kamik
19 Na kikꞌow ta kꞌu ri nukiꞌkotemal, ma wetaꞌam kinel pan chupa ronoje ri kintajin che rikꞌowibꞌexik ruma ri oraciones e alaq panuwiꞌ y ruma rutoꞌbꞌal ri Ruxlabꞌixel ri Qanimajawal Jesucristo wukꞌ. 20 Ma ri lik kanrayij y nukubꞌam pan nukꞌuꞌx che, e waꞌ: Che ronoje ri kanꞌan chwach ri Dios na jinta kꞌana kuya kꞌix chwe. E lik kubꞌul nukꞌuꞌx che, jelaꞌ pachaꞌ ri uꞌanom loq, e janipa ri kanꞌano kukꞌam lo yakbꞌal uqꞌij ri Cristo, tobꞌ kinkꞌasiꞌik o kinkamik. 21 Ma ri nukꞌaslem riꞌin e re yakbꞌal uqꞌij ri Cristo; yey we xinkamik, más ne lik kꞌo kutiqoj chwe. 22 Pero we ri nukꞌaslem kꞌa katoꞌbꞌ che ruchak ri Qaqaw, na kanriq ta kꞌu riꞌ pachike ri más utz. 23 Lik kꞌayew kꞌu chwe ruchaꞌik ri más utz. E riꞌin kuaj kinkamik chaꞌ kineꞌkꞌola rukꞌ ri Cristo, ma e waꞌ ri más utz chinuwach riꞌin. 24 Pero che ralaq e más kꞌo kutiqoj we kꞌa in kꞌo che ruwachulew. 25 Nujikibꞌam kꞌu uwach waꞌ, riꞌin wetaꞌam kꞌamajaꞌ kinkamik yey kinkꞌojiꞌ na ukꞌ alaq chaꞌ kantoꞌ alaq che unimarisaxik ri kubꞌulibꞌal kꞌuꞌx alaq y ri kiꞌkotemal alaq rukꞌ ri Cristo. 26 Jekꞌulaꞌ lik kakiꞌkot alaq y katioxin alaq che ri Qanimajawal Jesucristo ruma in kꞌo tanchi ukꞌ alaq.
Ri bꞌinik silabꞌik taqal chike ri kikojom ri Utzilaj Tzij
27 Chajij kꞌu ibꞌ alaq chaꞌ ri bꞌinik silabꞌik alaq e pachaꞌ ri taqal chike ri kikojom ri Utzilaj Tzij re ri Cristo. Jekꞌulaꞌ, tobꞌ na in jinta riꞌin chixoꞌl alaq o tobꞌ ne kinopon ukꞌ alaq, ri lik kuaj kanto e lik chuqꞌubꞌem ibꞌ alaq y xa jun kꞌuꞌx alaq chwach ri Dios, yey lik junam kaya ibꞌ alaq che uqꞌalajisaxik ri Utzilaj Tzij kojom alaq. 28 Maxiꞌij ne kꞌana ibꞌ alaq chikiwach ri kechꞌoꞌjin chiꞌij alaq, ma waꞌ e jun kꞌutubꞌal chike e ri Dios kusach na kiwach rike; pero che ralaq e jun kꞌutubꞌal xaqi utz kel pan alaq rukꞌ, ma e ri Dios kakolobꞌen e alaq. 29 Ma yaꞌtal che ralaq ri kakoj alaq utzij ri Cristo, y na xew ta laꞌ, ma yaꞌtal ne ri katij alaq kꞌax ruma alaq re Rire. 30 Junam kꞌu ri qikꞌowibꞌem, ma ilom alaq ri kꞌax wikꞌowibꞌem riꞌin pa ruchak ri Qaqaw, y woꞌora xta alaq kꞌa e ne kꞌaxkꞌobꞌik in kꞌo wi.