إِنْجِيلْ مَرْقُسْ
الإنجيل هاذا كتبو مرقس ما بين عام 55 و56 بعد الميلاد. مرقس ما كانش واحد مالأثناشن تلميذ متاع المسيح آما بشّر بالإنجيل مع الرّسول بولس وقتلّي مشى يبشّر أوّل مرّة. الإنجيل هاذا كان أقصر واحد في الأناجيل الأربعة.
يسوع بصيفتو ملك يستحق باش نخدموه آما التّعليم متاع يسوع عطانا فكرة أخرى على الحياة. يقول يسوع: «ولّي يحب يولّي لوّل فيكم خلّيه يكون عبد ليكم الكل. حتّى آنا ابن الإنسان ما جيتش باش يخدموني آما جيت باش نخدم ونعطي حياتي باش نفدي بيها برشة ناس.»
الإنجيل هاذا يشجّعْ المؤمنين باش يمّنوا بقوّة إنّو المسيح هو المخلّص. مرقس حكى على ثمنطاشن معجزة عملهم الرّب يسوع المسيح باش يعطي الدّليل على إنّو هو المخلّص والملك آما خدم النّاس كيف خادم، ضحّى بروحو باش يخلّصهم.
1
جَيَّانْ يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ
(مَتَّى 3‏:1‏-12 ؛ لُوقَا 3‏:1‏-18 ؛ يُوحَنَّا 1‏:19‏-28)
هَاذِي هِيَ البِدَايَة مْتَاعْ إِنْجِيلْ يَسُوعْ المَسِيحْ إِبْنْ اللهْ كِيفْ مَا تْكِتْبِتْ فِي كْتَابْ النَّبِي إِشَعْيَاءْ:
«هَانِي نَبْعِثْ قُدَّامِكْ رَسُولِي
الِّي يْحَضِّرْلِكْ الطْرِيقْ
إش 40‏:3صُوتْ يْنَادِي فِي الخْلاَء:
حَضّْرُوا طْرِيقْ رَبّْنَا،
وْخَلُّوا الثْنَايَا مْتَاعُو تِتْسْوَى.»
جَا يُوحَنَّا المَعْمَدَانْ فِي الخْلاَء يْنَادِي بْمَعْمُودِيِّةْ التَّوْبَة بَاشْ تِتْغْفِرْالذْنُوبْ. وِمْشَاوْلُو النَّاسْ الِّي فِي مَنْطِقْةْ اليَهُودِيَّة وِلِّي سَاكْنِينْ فِي أُورْشَلِيمْ الكُلْهَا وِتْعَمّْدُوا عْلَى يْدِيهْ فِي وَادْ الأُرْدُنْ بَعْدْ مَا اعْتَرْفُوا بِذْنُوبْهُمْ. وْكَانِتْ لِبْسِةْ يُوحَنَّا مِنْ وْبَرْ الجْمَالْ وِحْزَامُو جِلْدْ وْيَاكُلْ فِي الجْرَادْ وِالعْسَلْ الجَّالِي. وْكَانْ يْبَشِّرْ وِيْقُولْ: «بَاشْ يْجِي الِّي هُوَ أَقْوَى مِنِّي وْمَا نِسْتْحَقِّشْ بَاشْ نَهْبِطْ وِنْحِلُّو خْيُوطْ صَنْدَالُو. آنَا عَمِّدْتْكُمْ بِالمَاء، آمَا هُوَ بَاشْ يْعَمِّدْكُمْ بِالرُّوحْ القُدُسْ.»
يَسُوعْ يِتْعَمِّدْ وِيْجَرّْبُو الشِّيطَانْ
(مَتَّى 3‏:13‏-17 ؛ لُوقَا 3‏:21‏-22)
فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا جَا يَسُوعْ مِالنَّاصْرَة الِّي فِي مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ وِتْعَمِّدْ فِي وَادْ الأُرْدُنْ عْلَى يْدِينْ يُوحَنَّا 10 وْدُوبْ مَا خْرَجْ مِنْ المَاء شَافْ السْمَاءْ تْحَلِّتْ وِالرُّوحْ القُدُسْ هْبَطْ عْلِيهْ فِي هَيْئِةْ حْمَامَة. 11  مز 2‏:7 ؛ إش 42‏:1وْجَا صُوتْ مِالسْمَاءْ يْقُولْ: «إِنْتِ ابْنِي الِّي نْحِبُّو، آنَا فَرْحَانْ بِيكْ.»
بْلِيسْ يْجَرَّبْ يَسُوعْ
(مَتَّى 4‏:1‏-11 ؛ لُوقَا 4‏:1‏-13)
12 وْبِالوَقْتْ الرُّوحْ القُدُسْ هَزْ يَسُوعْ لِلخْلاَء 13 وْعَدَّى أَرْبْعِينْ يُومْ وِالشِّيطَانْ يْجَرَّبْ فِيهْ وْكَانْ فِي وُسْطْ الحَيَوَانَاتْ الْمِتْوَحْشَة وِالمْلاَيْكَة تِخْدِمْ فِيهْ.
يَسُوعْ فِي الجَلِيلْ
(مَتَّى 4‏:12‏-22 ؛ لُوقَا 4‏:14‏-15، 5‏:1‏-11)
14 وْبَعْدْ مَا يُوحَنَّا حَطُّوهْ فِي الحَبْسْ، مْشَى يَسُوعْ لْمَنْطِقْةْ الجَلِيلْ يْبَشِّرْ بْمَلَكُوتْ اللهْ 15 وِيْقُولْ: «الزْمَانْ كْمِلْ وْمَمْلِكْةْ اللهْ قُرْبِتْ. تُوبُوا وِامّْنُوا بِالإِنْجِيلْ!»
16 وْوَقْتِلِّي كَانْ يَسُوعْ يِمْشِي عْلَى شَطْ البُحَيْرَة مْتَاعْ الجَلِيلْ شَافْ سِمْعَانْ وْخُوهْ أَنْدَرَاوُسْ يَرْمِيوْ فِي الشْبَاكْ فِي البُحَيْرَة عْلَى خَاطِرْهُمْ كَانُوا صَيَّادَا. 17 قَالِلْهُمْ يَسُوعْ: «تَبّْعُونِي وْآنَا بَاشْ نْرُدْكُمْ صَيَّادَا مْتَاعْ نَاسْ.» 18 وْبِالوَقْتْ خَلاَّوْ الشْبَاكْ مْتَاعْهُمْ وْتَبّْعُوهْ.
19 وْبَعْدْ مَا زَادْ مْشَى شْوَيَّة شَافْ يَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا وْلاَدْ زَبَدِي فِي الفْلُوكَة يْصَلّْحُوا فِي الشْبَاكْ. 20 وْبِالوَقْتْ نَادَالْهُمْ وْخَلاَّوْ بُوهُمْ زَبَدِي مْعَ الخَدَّامَا فِي الفْلُوكَة وْتَبّْعُوهْ.
يَسُوعْ يْخَرِّجْ رُوحْ مَنْزُوسْ
(لُوقَا 4‏:31‏-37)
21 وِمْبَاعِدْ مْشَى يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو لْكَفْرْنَاحُومْ وْفِي نْهَارْ السِّبْتْ دْخَلْ يَسُوعْ لِلمَجْمَعْ وِبْدَا يْعَلِّمْ. 22 الحَاضْرِينْ بْقَاوْ مِتْعَجّْبِينْ مِنْ التَّعْلِيمْ مْتَاعُو عْلَى خَاطْرُو كَانْ يْعَلِّمْ فِيهُمْ كِيفْ وَاحِدْ عَنْدُو سُلْطَة مُوشْ كِيفْ الكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ. 23 وْكَانْ ثَمَّة فِي المَجْمَعْ رَاجِلْ سَاكْنُو رُوحْ مَنْزُوسْ صَاحْ 24 وْقَالْ: «آشْ بِينَّا وْبِينِكْ يَا يَسُوعْ النَّاصْرِي؟ يَاخِي جِيتْ بَاشْ تِهْلِكْنَا؟ آنَا نَعْرِفْ إِنْتِ شْكُونْ. إِنْتِ قُدُّوسْ اللهْ!»
25 يَاخِي يَسُوعْ أُمْرُو وْقَالُّو: «اسْكُتْ! وْأُخْرُجْ مِنُّو.» 26 صْرَعْ الرُّوحْ المَنْزُوسْ الرَّاجِلْ وْصَاحْ بْصُوتْ عَالِي وِخْرَجْ مِنُّو.
27 النَّاسْ الكُلْ بْقَاوْ مِتْعَجّْبِينْ وِبْدَاوْا يِسْأْلُوا فِي بْعَضْهُمْ: «شْنُوَّة هَاذَا؟ هَذا تَعْلِيمْ جْدِيدْ؟ وْعِنْدُو سُلْطَة حَتَّى مِالأرْوَاحْ المَنْزُوسَة يُأْمُرْ فِيهُمْ وْهُومَا يْطِيعُوهْ!» 28 وْبِالوَقْتْ تِنْشَرْ خْبَرْ يَسُوعْ فِي المَنَاطِقْ الِّي فِي الجَلِيلْ الكُلْهَا.
نْسِيبِةْ سِمْعَانْ تِتْشْفَى
(مَتَّى 8‏:14‏-17 ؛ لُوقَا 4‏:38‏-41)
29 وْدُوبْ مَا يَسُوعْ وِتْلاَمِذْتُو خَرْجُوا مِالمَجْمَعْ مْشَاوْ لْدَارْ سِمْعَانْ وْأَنْدَرَاوُسْ وِمْعَاهُمْ يَعْقُوبْ وْيُوحَنَّا. 30 وِنْسِيبِةْ سِمْعَانْ كَانِتْ رَاقْدَة فِي الفَرْشْ عِنْدْهَا السْخَانَة وْبِالوَقْتْ كَلّْمُوا عْلِيهَا يَسُوعْ. 31 قْرُبِّلْهَا وْشَدّْهَا مِنْ يِدّْهَا وْقَوِّمْهَا وْبِالوَقْتْ تْنَحَّاتْ عْلِيهَا السْخَانَة وْوَلِّتْ تِخْدِمْ فِيهُمْ.
32 وْفِي العْشِيَّة وَقْتِلِّي غَابِتْ الشَّمْسْ النَّاسْ جَابُولُو المُرْضَى وِلِّي سَاكْنِتْهُمْ الشْوَاطِنْ الكُلْهُمْ 33 وِالنَّاسْ الِّي فِي أُورْشَلِيمْ الكُلْهُمْ تْلَمُّوا قُدَّامْ البَابْ، 34 وِشْفَى بَرْشَة نَاسْ كَانُوا يْعَانُوا مِنْ بَرْشَة أَمْرَاضْ وْخَرِّجْ بَرْشَة شْوَاطِنْ. وْمَا خَلاَّشْ الشْوَاطِنْ يِتْكَلّْمُوا عْلَى خَاطِرْهُمْ عَرْفُوا شْكُونُو هُوَ.
يَسُوعْ يِمْشِي لِلجَلِيلْ
(لُوقَا 4‏:42‏-44)
35 وِاليُومِتْ غُدْوَة فِي الصْبَاحْ بِكْرِي قَامْ يَسُوعْ وِمْشَى لْبُقْعَة خَالْيَة وِبْدَا يْصَلِّي. 36 وِمْشَى سِمْعَانْ وِلِّي مْعَاهْ يْلَوّْجُوا عْلِيهْ 37 وْوَقْتِلِّي لْقَاوْهْ قَالُولُو: «رَاهُمْ النَّاسْ الكُلْ يْلَوّْجُوا عْلِيكْ!»
38 قَالِلْهُمْ: «هَيَّا نِمْشِيوْا لِلمُدُنْ الأُخْرَى القْرِيبَة بَاشْ نْبَشِّرْ فِيهَا عْلَى خَاطِرْنِي جِيتْ لِلشَّيْء هَاذَا.» 39 وِمْشَى يْبَشِّرْ فِي مَجَامِعْ اليْهُودْ الِّي فِي مَنْطِقْةْ الجَلِيلْ الكُلْهَا وِيْخَرِّجْ فِي الشْوَاطِنْ.
الرَّاجِلْ الأَبْرِصْ يِتْشْفَى
(مَتَّى 8‏:1‏-4 ؛ لُوقَا 5‏:12‏-16)
40 وْجَاهْ وَاحِدْ أَبْرِصْ يِتْشَحِّتْ فِيهْ وْطَاحْ عْلَى رْكَايْبُو قُدَّامُو وْقَالْ: «إِذَا إِنْتِ تْحِبْ رَاكْ تِقْدِرْ تِشْفِينِي.»
41 حَنْ عْلِيهْ يَسُوعْ وْمَدْ يِدُّو وْمَسُّو وْقَالْ: «آنَا نْحِبْ، اتْشْفَى!» 42 وْدُوبْ مَا يَسُوعْ تْكَلِّمْ تْنَحَّى عْلِيهْ البْرَصْ وْتِشْفَى. 43 وْبِالوَقْتْ أَمْرُو يَسُوعْ بَاشْ يِمْشِي وْنَبِّهْ عْلِيهْ 44  لا 13‏:49، 14‏:2‏-32وْقَالُّو: «رُدْ بَالِكْ، مَا تْقُولِشْ لْحَتَّى حَدْ. آمَا إِمْشِي لِلكَاهِنْ خَلِّيهْ يْشُوفِكْ وْقَدِّمْ القُرْبَانْ الِّي أْمَرْ بِيهْ مُوسَى عْلَى خَاطْرِكْ تِشْفِيتْ بَاشْ يْكُونْ الشَّيْء هَاذَاكَا شْهَادَة لِيهُمْ.» 45 آمَا هُوَ مْشَى وِبْدَا يْنَادِي وِنْشَرْ الخْبَرْ حَتَّى لِينْ يَسُوعْ مَا عَادِشْ يِقْدِرْ يُدْخُلْ لْحَتَّى بْلاَدْ جْهَارْ وْوَلَّى يُسْكُنْ فِي الخْلاَء وِالنَّاسْ يْجِيوْهْ مِنْ كُلْ بْلاَصَة.

1:3 إش 40‏:3

1:11 مز 2‏:7 ؛ إش 42‏:1

1:44 لا 13‏:49، 14‏:2‏-32