الرُّؤْيَا
كتاب الرّؤيا ظهّرو الله ليوحنّا في آخر القرن الأوّل. الوقت آذاكا الكنيسة كانت تعيش في اضطهاد كبير وهو كان منفي في جزيرة بطمس. أكثر حاجة ركّز عليها الكاتب هي إنّو يشجّع الّي يقروا الكتاب ويملى قلوبهم بالرّجاء ويأكّد عليهم إنّهم يثبتوا في وقت العذاب والإضطهاد. أكبر جزء مالكتاب هو مجموعة متاع رؤى وإعلانات جات في لوغة رمزيّة كيف: العرش متاع الله (4‏:1‏-11) والمخطوطات والعلّوش (5‏:1‏-14) يورّوا قوّة الله. حلاّن الخواتم السّبعة (6‏:1‏ - 8‏:5). النّفخان في السّبعة أبواق (8‏:6‏ - 11‏:19)، وتفريغ السّبعة كيسان الّي يورّي الحكم القوي متاع الله على العالم. رغملّي النّاس يختلفوا في فهمان التّفاصيل متاع الكتاب، الموضوع الرّئيسي واضح: المسيح باش ينتصر في الإخر على أعداءو الكل، بما فيهم الشّيطان، وبش يجازي عبادو الصّادقين بالبركات متاع السماء الجديدة والأرض الجديدة وقتلّي الإنتصار متاعو يكمل.
1
المْقَدْمَة
هَاذِي هِيَ الرُّؤْيَا الِّي عْطَاهَا اللهْ لْيَسُوعْ المَسِيحْ بَاشْ يْوَرِّي لِلخُدَّامْ مْتَاعُو الحَاجَاتْ الِّي لاَزِمْ تْصِيرْ عْلَى قْرِيبْ، وِكْشِفْهَا كِبْعَثْ المَلاَكْ مْتَاعُو لِلخَادِمْ مْتَاعُو يُوحَنَّا، الِّي شْهِدْ عْلَى كِلْمِةْ اللهْ وِشْهَادِةْ يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي شَافْهَا الكُلْهَا. صَحَّة لِيهْ الِّي يَقْرَى كْلاَمْ النُّبُوءَة قُدَّامْ النَّاسْ، وْصَحَّة لِيهُمْ الِّي يِسْمْعُوهَا وِيْطِيعُوا المَكْتُوبْ فِيهَا عْلَى خَاطِرْ الوَقْتْ قْرُبْ.
السَّلاَمْ لِلكَنَايِسْ السَّبْعَة
مِنْ يُوحَنَّا لِلكَنَايِسْ السَّبْعَة الِّي فِي مَنْطِقْةْ أَسِيَّة. النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ عْلِيكُمْ مِنْ عِنْدْ المُوجُودْ تَوَّا وِلِّي كَانْ مُوجُودْ وِلِّي هُوَ جَايْ، وْمِالأَرْوَاحْ السَّبْعَة الِّي قُدَّامْ عَرْشُو، وْمِنْ يَسُوعْ المَسِيحْ الشَّاهِدْ الأَمِينْ أَوِّلْ مِنْ قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى وْمَلِكْ المُلُوكْ مْتَاعْ الأَرْضْ. الِّي حَبّْنَا وْحَرِّرْنَا مِنْ ذْنُوبْنَا بْدَمُّو، وِعْمَلْ مِنَّا مَمْلْكَة مْتَاعْ كُهَّانْ للهْ بُوهْ، المَجْدْ وِالسُّلْطَة لِيهْ لِلأَبَدْ. آمِينْ.
هَاوْ جَايْ مْعَ السْحَابْ!
بَاشْ تْشُوفُو كُلْ عِينْ
حَتَّى الِّي ضَرْبُوهْ بِالرُّمْحْ،
عْرُوشَاتْ الأَرْضْ الكُلْهَا، تْنَوِّحْ عْلِيهْ.
إِي نْعَمْ، آمِينْ.
تك 3‏:14يْقُولْ الرَّبْ الإِلاَهْ: «آنَا الأَلِفْ وِاليَاءْ» المُوجُودْ تَوَّا وِلِّي كَانْ مُوجُودْ وِلِّي هُوَ جَايْ القَادِرْ عْلَى كُلْ شَيْء.
كِيفَاشْ بْدَاتْ الرُّؤْيَا
آنَا يُوحَنَّا، خُوكُمْ وِشْرِيكُّمْ فِي المِحْنَة وِالْمَلَكُوتْ وِالصَّبْرْ فِي يَسُوعْ، كُنْتْ فِي الجَزِيرَة الِّي إِسْمْهَا بَطْمُسْ عْلَى خَاطِرْ كِلْمِةْ اللهْ وِشْهَادِةْ يَسُوعْ، 10 كُنْتْ فِي الرُّوحْ فِي يُومْ الرَّبْ، يَاخِي سْمَعْتْ صُوتْ وْرَايَا، قْوِي كِيفْ صُوتْ البُوقْ 11 يْقُولْ: «إِكْتِبْ الشَّيْء الِّي تْشُوفُو فِي كْتَابْ وْأَبْعْثُو لِلسَّبْعَة كَنَايِسْ هَاذُمْ: أَفَسُسْ وْسِمِيرْنَةَ وْبَرْغامُسَ وْثِيَاتِيرَا وْسَارْدِسْ وْفِيلاَدَلْفْيَةَ وْلاَوْدُكِيَّةَ.»
12 تْلَفِّتّْ بَاشْ نْشُوفْ شْكُونْ الِّي يْكَلِّمْ فِيَّ، يَاخِي شُفْتْ سَبْعَة فْنَارَاتْ ذْهَبْ 13  دا 7‏:13، 10‏:5دَايْرِينْ بْوَاحِدْ يِشْبِهْ لْإِبْنْ الإِنْسَانْ، لاَبِسْ جِبَّة طْوِيلَة، وْمِتْحَزِّمْ بِحْزَامْ ذْهَبْ عْلَى سِدْرُو، 14 وْشَعْرُو وْرَاسُو بْيُضْ كِيفْ الصُّوفْ الأَبْيِضْ وِلاَّ الثِّلْجْ، وْعِينِيهْ كِيفْ النَّارْ الشَّاعْلَة، 15  حز 1‏:24وْرِجْلِيهْ كِيفْ النْحَاسْ الِّي مْسَخِّنْ فِي النَّارْ وْمَصْقُولْ، وْصُوتُو كِيفْ الصُّوتْ القْوِي مْتَاعْ المَاء. 16  خر 34‏:29وْفِي يِدُّو اليْمِينْ سَبْعَة نْجُومْ، وْخَارِجْ مِنْ فُمُّو سِيفْ مَاضِي مِالشِّيرْتِينْ، وْوِجْهُو كِيفْ الشَّمْسْ فِي قَلْبْ السْمَاءْ.
17  إش 44‏:2‏، 6وْوَقْتِلِّي شُفْتُو طُحْتْ قُدَّامْ سَاقِيهْ كِيفْ المِيتْ، حَطْ عْلِيَّ يِدُّو اليْمِينْ وْقَالْ: «مَا تْخَافِشْ، آنَا الأُوِّلْ وِالإِخِّرْ، 18 آنَا الحَيْ! كُنْتْ مِيتْ، وْهَانِي حَيْ لِلأَبَدْ. عِنْدِي مْفَاتِحْ المُوتْ وِالهَاوْيَة. 19 إِمَّالاَ إِكْتِبْ الِّي شُفْتُو، وِلِّي تْشُوفْ فِيهْ تَوَّا، وِلِّي بَاشْ يَاقَعْ بَعْدْ الحَاجَاتْ هَاذُمْ. 20 آمَا كَانِكْ عْلَى السَّبْعَة نْجُومْ الِّي تْشُوفْ فِيهُمْ فِي يِدِّي اليْمِينْ وِالسَّبْعَة فْنَارَاتْ ذْهَبْ، رَاهُمْ السَّبْعَة نْجُومْ هُومَا المْلاَيْكَة مْتَاعْ السَّبْعَة كَنَايِسْ، وِالسَّبْعَة فْنَارَاتْ هُومَا السَّبْعَة كَنَايِسْ.»

1:8 تك 3‏:14

1:13 دا 7‏:13، 10‏:5

1:15 حز 1‏:24

1:16 خر 34‏:29

1:17 إش 44‏:2‏، 6