Na 'Etanai Usu-usu Ana
St. Jon
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
Ha'atora he'ua na bwara di'u tana'o 'anai ha'isuria? 'A 'ua? 'E 'oha nara ha'atora'o 'anai haua ta kae maho na rongo goro amu? Na'i 'etanai usu-usu ana Jon 'e kae maho na ororiu di'u nara ha'atoragaau 'anai haua. Ra ha'atoragaau 'anai ha'ata'inia hura'ai heita'ahi.
'Ia Jon 'a 'irisia do 'iraau 'adonai sae hinihini rai ha'ata'inia hura'ai heita'ahi ana Jisas tanaraau hakoi noni. Huunai 'ado'adona Jon naasi do 'iraaui nei narau ta'ahia Jisas rai ta'ahiraau ro'u i haru nei. 'Onaa nara ai'a ta'ahiai nata nei 'a ha'ata'iniai dorau ai'a huunai ta'ahia ro'ua Jisas. Na ha'atora 'anai heita'ahi naasi 'a boi baania Jisas haraaria, mia haaria 'a ha'isuria 'onaai ha'atoragia ana. Tara'i herehere na'ia Jisas 'a ha'ata'inia hura'ai heita'ahi ana suri'i, ra 'unu'i hura'a na'i raronai usu-usu nisi.
'Ia Jon na usuai usu-usu naanisi 'ia ro'u mau i ta'i Jon na usuai Taroha Goro ana St. Jon, Ruanai Usu-usu ana Jon, Orunai Usu-usu ana Jon, beia ro'u i Buka Ha'ata'i. 'Ia Jon 'e ta'i 'ini'i rongoiusuri ana'ia Jisas me 'iia haraaria 'a 'iraraa goro do 'ia Jisas 'a ta'ahia.
'Oha na'oi 'oha'iniai 'etanai usu-usu ana Jon, 'oi wai'ado'ado surisuriai taha na'o matai haua 'anai ha'ata'iniai heita'ahi tanaai nata nei.
1
'Ia Jisas Naasi Ha'atee Ni Tahi
Nau usu-usu tana'amou 'iniai Ha'atee ni Tahi. 'Iia 'a bwane awa maagu pwa'ara i marewana. 'I'ameu meu rongoa'a i hadahada ana tana'ameu mameu wanara'i maa'a ro'u 'inia. Ha'amomori, meu re'ia'a mameu karohia ro'u i abena. Na nei na ha'ata'inia i huunai tahi, 'a ha'i noni. Meu re'ia mora'a mameu maaniai saesi tana'amou mameu ha'arangasia tana'amou dona saesi 'ai awa tarau. Taraawa'a mau mai, 'iia 'a bwane awa beia Amana. Ma na'i 'ohani 'ia Amana 'a ha'ata'inia'a mai tana'ameu. Na maho nameu bwane re'i'i mameu rongo'i, naasi maho nameu 'unu ha'arangasi'i tana'amou neina moi hinihinia ro'u me 'igaau hako gaugui hagu goni beia Amaga mea Jisas Kraest i garena. Ma naani 'au usu-usu 'abai'i mareho 'ini tana'amou mamoi hinihini goni bei'ameu magai honu 'iniai wa'ewa'e.
Gai Hagu Beia God
'Ia God naasi marewa ma na'i beia ai'a ta kuhi.* Ai'a ta kuhi: 'A minimua do ai'a ta ta'i ora-ora'a nai awa beia God. Naasi mareho na 'ia Jisas 'a 'unua tana'ameu nameu ha'arangasia ro'u tana'amou. 'Onaa 'igaau gau 'unua do gau hagu beia God, magaugu awa mau na'i kuhi, na mareho na gau 'unuasi 'a pwapwaari'i moi magau ai'a suri'i ha'atee ha'a-momori ana'i a God. Me 'onaa gai awa na'i marewa 'onaaia God na awa na'i marewa, gai hagu goni goro. Mana 'abuna Jisas, naasi 'anai ha'a-wadiwadigaau baaniai ora-ora'a, 'inia 'iia naasi garena God.
'Onaa gau 'unua do gau ai'a ra'i sae ta'a'i, gau pwari'igaau haarigaau. 'Onaa gau 'unua o'asi mana ha'a-momori ai'a awa beigaau. Ma'ata, 'onaa gai ha'arangasi'i tanaa God i ora-ora'a agaa'i, 'iia 'ai 'adoma'i nugasi'i mai ha'a-wadiwadigaau baani'i ta'aa agaa'i hako. 'Ai haua o'asi, 'inia 'ia God 'a mangudi suri'i duruduru ana'i ma haua tarau i maho nara odo-odo. 10 'Onaa gau 'unua do gau ai'a ora-ora'a, 'a ha'ata'inia do gau 'adoma'inia do'ia God 'a pwapwaari'i magau ai'a hinihini'i ha'atee ana'i. 'Inia 'a bwane 'unua dona i noni hako ra to'o ora-ora'a.

*1:5 Ai'a ta kuhi: 'A minimua do ai'a ta ta'i ora-ora'a nai awa beia God.