3
'I'ameu hako meu 'ado'ado raorao ani 'anai adai'amou, 'inia meu tarisi'amou di'u maagu bwara tana'ameu. Na'i 'ohasi meu arunga ta'aa di'u mameu 'adoma'inia do 'i'amiria Saelas mirii awa ga'u moi na'i 'omaa i Atens mamiri ha'ataaria wou ania do'oragaau na'i Kraest, 'ia Timoti. 'Iiasi 'e ta'i sae tatau'aro ro'u ana God neani, me'iia 'a 'a'auhimiria Saelas ro'u 'anai taroha'iniai Taroha Goro 'inia Jisas Kraest. Miri ha'ataaria wou ania Timoti 'anai ha'a-'o'ori'amou ma 'anai ha'a-'o'ori'i hinihinimoo'i. Miri ha'ataaria wou bei'amou, 'inia 'a gasi rihota'i aho'i tanei baania God 'ini'i mwani rongomaata'i namou siri suri'i 'ohani. Mou ga'i 'iraraa moi doni noni rai ha'a-rongomaata'igaau 'iniai hinihinigaau beia Kraest. 'Oha meu awa ga'u bei'amou ani, meu bwane 'u'unua tana'amou do 'ira i noni rai ha'a-mama'aigaau 'iniai suria agaaua Kraest. Ma na'i 'ohani, na maho na meu 'unua ani, 'a to'o'a. 'Au 'adoma'i raha di'u 'ini'amou 'oha nau rongoa do 'ira i noni rau ha'a-rongomaata'i'amou. 'Au 'adoma'inia, gasi 'ia Saetan 'a ohongi'amou 'anai ha'atehamou. Naasi maho nau ha'ataaria wou 'inia ania Timoti tana'amou, neina 'iia 'ai boi aho'i maigu'i maania tanaau 'onaa namou suria maua God. Ma 'onaa 'ia Saetan 'a ha'atehamou, ma 'a ha'ata'inia doni heitaroha'i nameu haua tana'amou 'inia i Taroha Goro, 'a 'ari pwaranga moi.
Ma'ata, na'i 'ohani 'ia Timoti 'a taha aho'i mai beiai taroha na goro 'ini'amou. Do 'i'amou mou hinihinia maua God mamou ta'ahi'amou hairiu. 'A 'unua ro'u i 'adoma'i goro namou haua 'ini'ameu, mamou raba 'omesi'ameu ro'u 'onaai raba 'omesi'amou ameeu.
Arai do'ora mana asimee'i na'i Kraest, rei'uaa meu rongomaata'i mana maho ra bwara tana'ameu 'ini, 'i'ameu meu wa'ewa'e moi. 'Inia meu 'iraraa do 'i'amou mou ura baabau suri'i hinihinimoo'i. Mara aroi ahumee'i 'inia mou 'u'uria tarau Araha. Madoraa meu ha'arahesi, na ha'atee ha'agorohi ameeu tanaa God 'a bwarai hako, 'iniai wa'ewa'e ameeu 'ini'amou. 10 Ha'amomori, meu ha'arahesi wetewete suri rodo mana dangi 'anai boi garihi'amou aho'i. 'Inia meu raba ha'ausuri'amou 'ini'i tara'i mareho nara matai ha'a-wetewete'i hinihinimoo'i.
11 Hoita, naani ha'arahesi ameeu tanaa God i Amaga mea Araha aga Jisas Kraest. “God i Ama, meu ha'arahesi dona mwani maho rai 'ari odo-odo maai mwada'u tana'ameu 'anai garihiraaui noni hinihini na'i Tesalonaeka. 12 'Oi 'a'auhiraau neina heita'ahi adaau hairiu mei tanaraaui noni 'ai raha di'u ro'u 'onaai heita'ahi ameeu tanaraau. 13 Ma 'onaa rai ta'ahiraau hairiu o'asi, meu ha'arahesi ma'oi ha'a-'o'ori'i 'adoma'idaa'i marai awa odo-odo. Ma naasi, na'i 'oha 'ia Araha aga 'ia Jisas Kraest 'ai aho'i mai goni beiraaui noni maea ana'i, 'iraau rai 'onaairaau ro'u. Na'i madoraa rai ura na'i maamu, i'oe 'oigui 'unua do 'iraau rau odo-odo.”
Naasi ha'arahesi ameeu 'ini'amou.