3
'I Awaha Na Ga'i To'oraa
i Bwauodo Na'i Heisoi
Mawai 'unua tana'o Timoti, 'iatei na raba bwauodo na'i heisoi, 'a sigihiai tatau'aro na goro di'u. Me 'anai hauai tau'arosi, abu ta maho nai taritari'a na'i tahingana, maigu arari 'anai na'otaradaaui noni na'i heisoi. Na tahingana beia Kraest 'ai odo-odo neina 'a bwa'i sae nai hiiria mwada'u 'inia ta maho. 'Ai to'oraa moi ta'i urao, mai abui ha'ata'aiai ha'iwai ana. 'Iia 'ai 'omesuria haaria baaniai ora-ora'a mai abui haua i awa 'ome to'o bweubweu'a. 'Iia 'ai wa'ewa'e 'anai taguma'iniraaui mahuara ma'ai ha'i sae ha-ha'ausuri goro. 'Iia 'ai abui gono raha 'ini'i wai ni bweu 'anai ha'abweua. 'Ai abui awa hahaingahui'a, me 'ai awa 'abenga'i beiraaui noni. 'Ai abui awa ha'a-heita'iaraau i noni mai abui ta'ahia di'u i ha'a. 'Iia 'ai matai 'omesuri ha'agorohi'i gare ana'i mana urao ana. Miraau i gare adaru'i rai ha'ahoua marai abui hahairaesi. 'Onaa 'ai bwara tanaa i 'omesuria haariai ruruha ana, 'ai bwara o'asi ro'u tanaa 'anai 'omesuri'i noni ana'ia God. Na nei na bura'i hinihini, 'ai abui bwauodo ga'u na'i heisoi. 'A gasigu ha'ata'ea haaria 'iniai sigihia raurau ada, magu 'onaaia Saetan na'ia God 'a ha'a-mama'aia 'iniai ha'ata'ea ana haaria. 'A goro doni tahinganai sae nai na'otara na'i heisoi 'ai odo-odo na'i maadaaui noni nara ai'a hinihinia Kraest, marai 'ome 'iraraa do 'iia 'e sae goro. Ma 'onaa na tahingana 'a bwa'i odo-odo, 'iia 'ai ninima 'oha rai hiiria 'iniai taha na ha'atari'aa, mea Saetan 'ai wa'ewa'e 'iniai haua ana i taha na 'irisia.
'I Awaha Na Ga'i To'oraa
i Nei Na 'A'au Na'i Heisoi
'Onaa 'iatei na raba 'a'au suri'i tatau'aro ni heisoi, 'iraau i noni ra ga'i ha'ahoua ro'u 'iniai awahana na goro, ma'aigu tagora na'i heisoi. 'Iia 'ai abui pwapwaari'i mai abui wai gono'a 'iniai wai ni bweu. 'Ai abui ha'a-bweubweu'araaui noni 'ini'i ha'a adaa'i. 'Iia 'a ga'i dau baabau suri'i huudi ha'ausuringa'i na'ia God na ha'ata'ini'i tanagaau mai abui 'adoma'i heiruarua'a 'ini'i. 10 Tei na raba 'a'au na'i heisoi, gau ga'i 'ome surisuria goro ga'u i awahana. 'Onaa na awa odo-odo ma bwa'i maho i ha'atari'aa, naasi 'iia 'a arari 'anai hauai tau'arosi. 11 'A o'asi ro'u, 'iraaui noni rai ha'ahouai urao ana 'iniai awangana na goro. 'Iia 'a ga'i bwa'i to'o mamaani ma'uasi awa to'o bweubweu'a. Ma'e urao na gau ga'i 'u'uria 'ini'i mwani maho hako. 12 Na nei na 'a'au na'i heisoi 'a ga'i to'oraa moi ta'i urao mai abui ha'ata'aia i ha'iwai ana. 'Iia 'ai 'omesuria goro i urao ana bei'i gare adaru'i. 13 Na nei na 'a'au goro na'i heisoi, 'iraaui noni rai ha'ahoua mana 'adoma'ina 'ai wetewete ma bwa'i mamaa'u 'anai taroha'iniai hinihinina beia Jisas Kraest.
Na Huunai Ha'ausuringa'i 'Inia Kraest
14-15 'Io Timoti, rei'uaa nau 'adoma'inia dowai 'ariwou mau 'anai garihi'o, me 'a goro i haua agua i usu-usuni tana'o. 'Inia 'onaa nau bwa'i boi raurau, mi'amou ga'i bwane aidangisiai awaha nai goro tanagaau hairiu na'i heisoi ana God na tahi tarau. Mana heisoi naasi 'anai 'o'oridi huudi ha'ausuringa'i ana'ia God 'onaai'i auu nara ha'a-'o'oriai ruma. 16 Ma ha'a-momori di'u, na ha'ausuringa'i anai heisoi na'ia God na ha'ata'ini'i tanagia, ra ororiu di'u. Naani taha nagau ha'a-momoria:
'Ia Kraest 'a boi marewana 'onaai inoni.
Mana Hi'ona Maea 'a ha'ata'inia tanagia doni awangana 'a odo-odo.
'Iraau na enjel rau 'omesia.
Mia Kraest ra bwane taroha'inia 'ari gariai marewana hako.
Mana mwani noni suri'i mwani 'omaa rau hinihinia.
Mia God 'a waia ara'a i aro.