5
Barongamu Tanaraaui Noni
Abui ha'atee haungarimu tanaai nei na wari, 'onaa ra'i mareho na ha'atari'a'i. 'Oi 'abenga'i ha'atee tanaa 'onaa do'iia 'e huunai amamu. Tanaraaui geresae rau ga'i 'onaa do ra'i do'oramu, 'iraaui urao wari 'onaa do ra'i inamu, miraaui gere urao rau ga'i 'onaa do ra'i koamu. Tanaraaui gere urao 'oi haua beiai 'adoma'i na odo-odo.
Moi taguma'iniraaui nao nara bwarai taguma'iniraau haariraau. Ma'ata 'onaa 'e nao na to'ora gare, 'iraaui gare ana'i ma'uasi 'iraaui wawae ana'i narai taguma'inia. Naasi taharia aho'i adaau inadaau ma'ua wae adaau 'ini'i taguma'i na hau'i tanaraau na'i 'oha narau kekerei. 'Ia God 'ai wa'ewa'e 'iniai mahosi. 'A ororiu do 'iraaui nei rau 'unua haariraau do ra'i sae hinihini rai ha'ata'ini'i na'i tatau'aro adaa'i taha rau hadanga'ini'i. 'Irai nei nara rabasiai hei'a'auhi naasi 'iraaui nao nara ai'a to'o nei 'anai 'a'auhira. Na 'u'uridaau 'a awa hako beia God mara ha'arahesi waiori tanaa God 'anai 'a'auhiraau. Ma'ata 'onaa 'e nao na suria moi hei'irisi ta'aa anai abe, 'a ai'a ta'isada do moi taguma'inia, 'inia rei'uaa na abena 'a tahi, ma na'i tahingana beia Kraest 'a bwani mae'a. Nera 'isi mareho na'oi ha'ausuriraau goro i nao 'ini'i 'anai ha'isuri'i. 'Onaa 'ai o'asi, mara bwa'i sadoia ta maho narai ha'ahuniraau 'inia. Me 'onaa 'ia tei na ai'a haua ta mareho 'anai 'a'auhiraaui nei na'i burungana ma'ua na'i ruruha ana haaria, na hinihinina beia God 'a ai'aa, ma ta'aa di'u ro'u wou baanira i nei ra ai'a hinihinia God.
'A goro do'o ga'i usu'i dio i atadi nao na ta'isada 'anai 'a'auhi'i. Ma'ata 'oi aidangisia dorai tari ono tangahuru harisi ma ara'a, ma'oi aidangisia ro'u do 'iraau rau ai'a ha'ata'ai'i ha'iwai adaa'i. 10 'Oi usu'i dio i atadi nao na 'iraaui noni rau 'ome 'irara'i mwani tau'aro goro adaa'i. 'A 'ua? Rau 'omesuri ha'agorohi'i gare adaa'i? Rau ha'amaotoraaui mahuara suri'i ruma adaa'i? Rau ha'a-anoanoraau haariraau 'anai 'a'auhiraaui noni hinihini? 'A 'ua? Rau matai 'a'auhiraaui noni narau bwara suri'i tahingadaa'i? 'Iraau ra'i urao nara bonasia haa'i tarau i mwane mareho goro? 'Onaa rau here goro o'asi, naasi 'a ta'isada 'anai usu'i dio i atadaa'i.
11 'Oi abui usu'i dio i atadi nao ra ai'a tari ono tangahuru harisi. 'Inia na'i 'oha nai wetewete i 'adoma'idaa'i 'ini raba ha'iwai aho'i, ra matai kaku'aa moi duruduru nara haua beia Kraest 'anai tau'aro tanaa. 12 'Oha na o'asi, 'ia God 'ai hiiriraau 'iniai horosia adaaui duruduru naasi. 13 Ma ro'u, rau gasi wai'age'a 'onaa rai awa moi 'anai hano hairiu suri ruma 'anai mamaani. Ma gasigu 'ariwou maraugu taraawa'a 'anai hadanga'iniai nata nei, bonasiai rongo sibasiba nga'ini'i maho na nata sae na haua, mana hadanga'ini'i mareho nara ai'a ta'isada 'anai hadanga'ini'i. 14-15 'O 'iraraa, tara'i nao ra haoru nara bwane murisia Kraest 'anai suria Saetan. Naasi 'a goro do'iraau i nao nara haoru mau rai ha'iwai aho'i, neina rai to'o gare marai matai 'omesuriraaui gare adaa'i. Ma naasi, na maerongagaau rau bwa'i 'unu ha'a-ta'ai'agaau, 'inia na nao ra awa to'o 'iniai ha'iwai adaau. 16 Naani ha'ahakonai mareho nau raba 'unua 'iniraaui nao. 'Onaa 'e urao hinihini na to'oraai nao na'i ruruha adaau, 'a goro do 'iia na ga'i taguma'inia. 'A ai'a goro do'ai ha'a-'u'uria 'iniai heisoi, neina heisoi 'a bwa'i hihi'a di'u tanaa 'anai taguma'ini'i nao na ai'a ta sae 'anai 'omesuri'i.
Ha'ausuringa'i Tanaraaui
Na'otara 'Anai Heisoi
17 Timoti, 'a goro dona bwauodo na'i heisoi, moi 'adoma'i ha'ahouraau mamoi tahariraau goro 'iniai tau'aro goro adaau. Ororiu 'iraaui nei rau tau'aro raha 'anai taroha'iniai Taroha Goro marau ha'ausuriraaui noni 'inia. 18 Ni 'uaana nau 'unua 'inia domou ga'i tahariraau goro? 'Inia na Usu-usu Maea 'a o'ani, “'Oha na'o ha'atau'aroai kau 'anai buu kahoi'i koradi wiit, 'abu hunasiai ngoona, maai ngau.”* 5:18 Diutronomi 25:4 Ma o'ani ro'u, “'Iatei na tau'aro, 'a arari do rai taharia.” 5:18 Levitikas 19:13; Luk 10:7
19 Abui bahurongoai mamaani na ha'ata'aia i na'otara 'anai heisoi 'onaa 'a hura'a baania moi waira ta'i. 'Onaa 'e waira rua ma'ua oru, naasi na odo-odo 'anai bahurongoa. 20 Ma 'onaa 'e na'otara na'i heisoi na hauai mareho na ai'a goro ma ai'a raba agoheta'inia, 'oi ha'atee wetewete tanaa na'i maadaaui noni hunga neina rai 'omesia. Naasi raigui mamaa'u 'anai ha'isuria ro'u i taha na haua.
21 Na'i maana God mea Jisas Kraest mei maadaau hako i mwani enjel maea wai 'unua tana'o. 'Oi 'adoma'ini'i tarau i mareho 'isi ma'oi ha'isuri'i. 'Oi ha'ata'isadaa hako i tatau'aro amua tanaraaui noni ma'oi abui aba beia tanei. 22 'Oi abui to'o sigihia raurau moi sae 'anai tatau'aro na'i heisoi. 'Inia 'onaa 'e maho ta'aa nai haua, 'ai 'ome 'onaa do i'oe 'o 'adoma'i aratara beia 'iniai maho na hauasi. 'A goro do'oi bonasiai awa beira'i baani'i mwane mareho ta'a'i. 23 Ma'ata, 'a ai'a ta'aa 'onaa 'oi gonohia ta gere waen 'anai ha'agorohiai daoha na to'o tarau na'i ahumu. 'Oi abui gono wai tarau moi.
24 Timoti, 'oi aidangisia doni 'inodi tara'i sae ra ha'ata'i goro moi hura'a mana noni 'a mwada'u 'anai hiiriraau 'ini'i. Mana 'inodi tara'i nei ra bainihu tari 'oha raigui ha'ata'i mau ro'u hura'a. 25 'A o'asi ro'u na'i tatau'aro goro. Tara'i sae gau re'i'i tatau'aro goro ra hau'i. Ma tara'i nei gau ai'a re'i'i tatau'aro goro ra haa'i. Ma'ai tari mau mai madoraa rai ha'ata'ini'i hura'a i tau'aro goro adaa'i.

*5:18 5:18 Diutronomi 25:4

5:18 5:18 Levitikas 19:13; Luk 10:7