3
Duruduru Haoru Ana God
'A 'ua? 'Oha nau usu-usu o'asi mou 'adoma'inia do 'au ha'imaania ha'a-ta'eta'e'ameu 'iniai tatau'aro ameeu? Ai'a! Tara'i sae heitaroha'i nara huhura'a, ra to'ora'i usu-usu baaniraaui sae hinihini suri'i 'omaa adaa'i 'anai ha'arangasia hura'a do 'iraau ra'i sae tatau'aro goro ana'ia God. Ma na'i 'oha nara hura'a 'anai garihiraau tara'i sae hinihini ro'u rai ha'ata'ini'i usu-usu 'isi tanaraau. 'I'ameu ai'a haua o'asi. 'I'ameu ai'a 'irisia ta usu-usu baania tanei 'anai ha'a-aidangisi'amou 'ini'ameu ma'ua baani'amou 'anai ha'a-aidangisiraaui inoni 'ini'ameu. 'Inia 'i'amou naasi namou 'onaai usu-usu 'anai hadanga'ini'ameu tanaraaui noni. Na 'adona hakoi noni ra matai re'i'i tahingamoo'i marai aidangisia do 'i'ameu ra'i sae tatau'aro goro ana'ia God. Na hinihini amoou beia Kraest 'ohani, 'a 'onaai usu-usu na ha'ata'inia doni tatau'aro ameeu bei'amou 'a goro. 'Ia Kraest na usuai usu-ususi, 'inia 'iia na ha'ataari'ameu tana'amou. 'Ia Kraest 'a ai'a usu-usu 'inia ta mareho 'onaai ingki 'anai ha'a-aidangisiraaui noni 'iniai hinihini amoou beia, ma'ata rau aidangisia 'iniai Hi'ona Maea ana God tahitahi na awa bei'amou. Ma ai'a usu-usu na'i dorai hau papaheta'a, me ma'ata suri'i tahingamoo'i.
'Ia Kraest na ha'a-'o'ori'i 'adoma'imee'i mameu 'iraraa ha'agorohia doni tatau'aro ameeu bei'amou 'a 'a'auhi'amou, mia God 'a 'iraraa do meu ha'atee ha'a-momori. Ai'a do meu 'adoma'inia domeu wetewete arari haarimeeu 'anai hauai tatau'aro naani, ma'ata 'ia moia God na ha'a-arari'ameu 'anai haa. 'Iia na ha'a-arari'ameu 'anai ha'ausuriraaui noni 'iniai duruduru haoru ana. Meu ai'a 'unua tanaraau dorai araisuri'i mwani Ha'atora ana'ia Moses 'anai dauai tahi tarau, ma'ata na Hi'ona Maea naasi nai haua tanaraau. 'Onaa gai 'u'uri'i Ha'atora ana'ia Moses 'anai ha'atahigia, 'ai hauai mae tanagia, ma'ata na Hi'ona Maea 'ai hauai tahi tarau.
Na Ha'atora na 'ia God na usu'i dio na'i rua dorai hau papaheta'a na hauai mae tanaraaui noni. 'Inia 'iatei na bwa'i araisuri'i hako 'ai dauai mae tarau. Ma'ata rei'uaa na o'asi, ni Ha'atora 'a boi beiai rarahana God na wadoriai bwauna Moses. Ma rei'uaa na bwara tanaraaui noni nai Israel 'anai wana orea 'inia Moses, ma'ata ni raraha naasi 'agu buna ai'aa mau. Naasi, 'onaa 'ia God 'a ha'ata'iniai ororiu anai Ha'atora o'asi, 'e taha i 'ado'adomoo'i 'iniai ororiu na haa i duruduru haoru na boi beiai Hi'ona Maea? 'Onaa na mareho nai haua tanagiai mae 'a ororiu, 'a ha'ata'inia doni mareho nai hauai tahi tanagia 'a ororiu di'u! 10 Na'i 'oha bwani na Ha'atora 'a 'ome ororiu, ma na'i 'ohani ni ororiu anai duruduru haoru 'a di'uai ororiu anai Ha'atora. 11 Ma 'onaa na Ha'atora nara bwa'i awa tarau ra ororiu, 'a ha'ata'inia doni duruduru haorusi 'a ororiu di'u, 'inia 'ai awa tarau.
12 Suriai 'iraraa ameeu doni duruduru haoru naasi 'a ororiu di'u, 'a ha'a-ramoramo'ameu 'anai taroha'inia hura'a i Taroha Goro. 13 Ni heitaroha'i nameu haua, meu ai'a girua ta maho. Meu ai'a 'onaaia Moses na ha'abwarasiai bwauna 'iniai bwana baaniraaui inoni nai Israel dorau gasi 'omesia i 'oha na rarahanai bwauna 'a hanoria wou i ai'aa. 14 Na'i 'ohasi, ni 'adoma'idaa'i ra kuhi. Ma tari mai 'ohani, na'i madoraa na 'iraaui Jiu rau 'oha'iniai Buka Duruduru Bwani, rau bwarai aidangisia, suria na 'adoma'idaa'i ra kuhi mau. 'A 'onaai bwana na ha'abwarasi'i. Ma'ata ni bwana naasi 'a matai ai'aa moi 'onaa rai hinihinia Kraest. 15 Ha'amomori, rei'uaa na'i 'ohani, suri'i 'oha ra 'oha'ini'i buka na usu'ia Moses, na bwana naasi 'a ha'akuhi'i mau i 'adoma'idaa'i. 16 Mia tei nai rihota'i tanaa Araha baani'i ora-ora'a ana'i, na bwana na ha'akuhiai 'adoma'ina, 'ai ai'aa. 17 Ni Araha nau 'unua ani, naasi Hi'ona Maea. Mia tei na Hi'ona Maea 'a awa beia, 'iia 'a awa dadara'a'a. 18 Naasi, 'igaaui noni hinihini ai'a bwana nai ha'akuhi'i 'adoma'igaa'i. 'Igaau gau wanawana suriai raraha mana gorohana Araha, mana Hi'ona Maea 'a 'abenga'i orisigia 'onaaia. 'Ari wou mana raraha mana gorohaga 'ai ta'isada beia.