11
'Ia Pol Miraau Na Ha'ataari Pwapwaari'i
Nau 'irisia domou ga'i ahumaratanoa beiau 'iniai gere heiha'auu rongo to'o bweubweu'a nawai haua. 'Inau 'au ta'ahi'amou 'onaai ta'ahi'amou na haa God. Mi'amou mou 'onaai gere urao nau bwane durua tanaa Kraest 'anai waina. Ma naasi 'au raba 'omesuri ha'agorohi'amou neina waigui wate'amou tanaa 'onaai gere urao na awangana 'a odo-odo tarau. Ma'ata 'inau 'au magugu do ra gasigu pwari'i'amou mamoigui su'a aho'i baaniai heita'ahi amoou na odo-odo tanaa Kraest. 'Ai 'onaai 'oha na mwaa 'a pwari'ia Iv 'ini'i mwane ha'atee pwapwaari'i nara rongo goro. Suria 'a 'ome 'onaa do 'i'amou mou mwa'eta 'anai hinihinia atei na taroha'iniai Jisas na he'ete'i baaniai Jisas nameu taroha'inia. Ma rei'uaa ra maaniai Hi'ona Maea ma'ua Taroha Goro na he'ete'i di'u baaniai Hi'ona Maea mana Taroha Goro namou heresia baani'ameu, mou mwa'eta 'anai hinihinia ro'u.
'Iraau ha'ataari pwapwaari'i 'isi narau 'adoma'inia do ra'i Ha'ataari hauasa, nau ai'a arungana do rau ororiu di'uau. Ma rei'uaa nau ai'a goro na'i aba 'anai hadahada 'onaairaau, ma'ata 'au aidangisia goro i huunai ha'ausuringa'i. Ma naasi mareho nameu ha'ausuri'amou tarau 'ini'i 'ado 'oha.
Na'i madoraa nau taroha'iniai Taroha Goro tana'amou, nau ai'a ha'angonia ta mareho baani'amou. 'Au ha'a-anoanoau, do 'i'amou moi awa ahaaha. 'A 'ua? Na mareho nau hauasi 'a taritari'a? 'Iraau sae ni heisoi suri'i tara'i 'omaa 'isi nau arunga 'onaa do'au beriraau 'iniai dau'i agu'i ha'a narau 'a'auhiau 'ini'i, neina wai tatau'aro bei'amou. Mana'i 'oha nau awa bei'amou, 'au ai'a ha'ahihi'amou 'anai hori'i tanaau i taha nau 'irisi'i. 'Inia na mareho nau 'irisi'i, 'iraaui do'oragaa'i narau boi baaniai Masidonia narau hau'i tanaau. Naasi 'onaai haua agua mau mai tari 'ohani ma 'ari'a, 'a bwa'i ta mareho do 'inau wai 'irisia nawai ha'ahihi'amou 'inia. 10 Ma bwa'i tanei na'i Provens amoou na'i Akaea nai ha'apapakuai ha'atee ha'a-ta'eta'e nau haua 'iniai haua agua o'asi. 'A ha'a-momori 'onaai ha'a-momori adaa'i mareho nau maani'i 'inia Kraest. 11 'Au ai'a raba ha'angoni'amou 'inia ta mareho, ai'a do 'inau ai'a ta'ahi'amou. 'Ia God 'a 'iraraa do 'inau 'au ta'ahi'amou.
12 'Inau wai haua mau moe'a i here naasi nau bwane hahaua mau mai, maai bwara tanaraaui ha'ataari pwapwaari'i 'isi 'anai ha'a-ta'eta'eraau do na tatau'aro adaau 'a ta'isada beiai tatau'aro nameu haua. 13 'Inia 'iraausi ai'a moranai ha'ataari. 'Iraau ra'i ha'ataari pwapwaari'i moi, narau pwari'iraaui noni 'iniai tau'aro adaau, marau here 'ome 'onaa do ra'i huudi morai Ha'ataari ana'ia Kraest. 14 Magau bwa'i heimwaota'i, 'ia Saetan ma here 'ome o'asi ro'u do'iia 'e huunai enjel ni bewaa. 15 Naasi gau bwa'i heimwaota'i 'onaa 'iraaui inoni tatau'aro ana'i rai here o'asi ro'u 'onaa do 'iraau ra'i huudi inoni tatau'aro goro ana'ia God. Na'i ha'ahakonai dangi naasi raigui daa'i ha'a-mama'ai 'ada'i here ta'a'i adaa'i.
'Ia Pol 'A Hadanga'ini'i
Rongomaata'i Na Haa'i
16 Mawai 'unua aho'i ro'u, moi abui 'adoma'inia do 'inau 'au bweu. Ma'ata 'onaa namou 'adoma'i o'asi, mamoi bahurongo mara sae bweu moi 'iniau, mawai mamaani ha'a-ta'eta'eau ga'u ro'u. 17 Mana ha'a-ta'eta'eau nawai haa, ai'a do'ia Araha na 'unu'i mareho nawai 'unu'i. Ni ha'a-ta'eta'eau nawai haa, 'au morai rongo 'onaai sae bweu. 18 'Onaa 'iraau ha'ataari pwapwaari'i 'isi ra ha'a-ta'eta'eraau 'ini'i mareho narau haa'i, 'inau wai haua o'asi ro'u. 19 Gasi moi bahurongo'i ha'atee ha'a-ta'eta'e agu'i, 'inia mou bwane bahurongo'i sae bweu nara awa bei'amou 'isi, rei'uaa namou 'adoma'inia domou aidangi di'u. 20 'Ome! Mou wateraau 'anai here mara slev 'ini'amou, ma 'anai here ha'a-bweubweu'amou, ma 'anai beri'amou ro'u. Ra wana bodio 'ini'amou mara pweengi'i bwaumoo'i. 21 Ra goro di'u'ameu gasi, 'inia 'i'ameu meu ai'a wetewete arari 'anai haa'i here ta'a'i o'asi tana'amou!
Ma'ata ni taha narau matai ha'atee ha'a-ta'eta'eraau 'ini'i, 'inau 'au matai haua o'asi ro'u, rei'uaa nau ha'atee rongo to'o bweubweu'a. 22 'Onaa 'iraau ra'i ai Jiu, me 'inau o'asi ro'u. 'Onaa 'iraau ra'i ai Israel, me 'inau o'asi ro'u. 'Onaa 'iraau ra'i warowarona'i a Ebraham, me 'inau o'asi ro'u. 23 Ma 'onaa 'iraau ra'i noni tatau'aro ana'ia Kraest, me 'inau naasi noni tatau'aro ana Kraest nau goro di'u baaniraau. Rei'uaa nau rongo 'onaai sae bweu, ma'ata 'inau nau tau'aro raha di'uraau. 'A ragoi 'oha nara gaasiau na'i rumaniho'o di'uraau. Ra taringai rohoau ma ragoi 'oha nau gaarangi mae. 24 'E rima 'oha na 'iraaui na'otara adaa'i Jiu rau rohoau. 'Ado 'oha narau rohoau, rau haua tanaau i oru tangahuru mana siwa roroho. 25 Oru 'oha ra tabariau 'iniai hasi'ei, ma'e ta'i 'oha ra bonasiai buta ha'amaesiau 'iniai hau. 'E oru 'oha ro'u nau hano suri'i haka nara ta'aa na'i asi, ma'e ta'i 'oha nau tare suriai dangi mana rodo bubu na'i asi dadara'a. 26 Suri'i mwane hano nau haa'i 'au siri suri'i mwane maemaeha rago. Ra'i 'oha suri'i wai ra ahe, tara'i 'oha beiraaui sae beriberi, ra'i 'oha beiraau moi inoni agu'i, 'iraau na Jiu, ma ra'i 'oha beiraaui nei narau ai'a Jiu. Tara'i 'oha 'au sadoi'i maemaeha suri'i 'omaa, tara'i 'oha na'i 'omaa mangasara, tara'i 'oha na'i asi, ma tara'i 'oha beiraaui nei narau 'unuraau dora'i sae ni heisoi maraugu ai'a. 27 'Au tau'aro raha mau rahe, ma ragoi rodo nau ai'a mauru. 'Au hioro ma maesiau i gono tara'i 'oha. Tara'i 'oha 'au baraato'o 'oha nau mauru, ma tara'i 'oha 'au pohara 'iniai bwana. 28 Ma goni bei'i mareho nau bura'i 'unu 'isi, 'e ta'i mareho ro'u nau 'adoma'i hihi'a suria tarau 'ado dangi, naasi 'i noni hinihini hako suri'i 'ado 'omaa. 29 'Onaa 'e nei 'ini'amou nai maemae'a na'i hinihinina, 'inau wai arunga ta'ahia. Ma 'onaa 'e nei narai ha'atehaa 'anai hauai ora-ora'a, 'inau wai taesu'a di'u.
30 'Onaa nawai raba ha'a-ta'eta'eau, 'inau wai ha'a-ta'eta'eau 'ini'i mareho narai ha'ata'iniau do 'inau 'au ai'a wetewete 'onaai 'adoma'inia ada tara'i nei. 31-33 'Oha nau awa na'i Damaskas, ni Primia na tau'aro tanaai Mwaeraha 'Aretas 'a ha'a-'ado'i hakoi maanai bara hau 'anai 'omaasi 'ini'i sae hehei'oi 'anai dauau. Ma rei'uaa na o'asi, 'iraau rau ai'a ha'aagauhiau. Ra'i noni hinihini narau ha'ahura'ahiau na'i diwawa na'i kae bara hau 'anai 'omaasi. 'Au heinagu na'i kae abira marau toto'oau dioi ano, mau hora'a. 'Ia God 'i amanai Araha aga Jisas Kraest 'a 'iraraa do 'inau ai'a pwari'i. Na atana rai ha'a-aneanea tarau.