2
Ha'ausuri Pwapwaari'i
Na'i 'oha bwani ra'i Rarabea pwapwaari'i ra pwa'ara ara'a beiraaui Israel. Na'i 'ohani ra'i ha'ausuri pwapwaari'i rai pwa'ara ara'a ro'u bei'amou. Rai ha'a-sirimaihi'i ha'ausuringa'i nara matai ha'ata'aiai hinihinimoou ma na'i 'oha narai haua o'asi 'i'amou mou bwa'i 'ome 'iraraa. Rei'uaa na 'ia Araha 'a ruhasi'i 'inodaa'i, miraau rai su'amuria Araha. 'Iniai haua adaau o'asi, 'a bwa'i orea mia God 'ai ha'a-mama'airaau. Rai ragoi sae hinihini narai suri'i herengadaa'i nara ta'a'i di'u mara ha'aninimai abe, miraaui ahurodo rai taraawa'ai ha'atee ha'ata'aiai ha'ausuringa'i agaa'i nara ha'a-momori. 'Iniai 'irisia di'u adaaui ha'a, 'iraau ha'ausuri 'isi rai haa'i ha'ausuringa'i pwapwaari'i 'anai rahi ha'a baani'amou. Here narau hauasi 'ia God 'a bwani hiiriraau mau mai orea 'inia, mana ha'a-mama'ai adaau 'ai boi mau ma'ata'a.
Mou 'iraraa do'ia God ai'a wana agoheta'iniraau moi enjel narau ora-ora'a. 'A gaasiraau hura'a baaniai aro 'ari dora ni rongomaata'i. 'A ho'osiraau 'ini'i arihau marai awa na'i kuhi mamasiai madoraa ni hihiiri. Ma na'i madoraa ana Noa, 'ia God 'a ai'a wana agoheta'iniraau ro'u moi sae ta'a'i. 'A ha'ataariai ahe raha 'anai ngahu gata'iniraau. 'E wera biu moi beia Noa naraugu tahi, 'inia 'ia Noa naasi na 'unua tanaraaui noni dorai awa odo-odo. Mia God 'a suu ha'ata'aia ro'u i 'omaai Sodom mana 'omaai Gomora 'iniai 'eu, 'e ha'ara 'iniai ha'abasu tanaraaui nei ra ora-ora'a. 7-8 Ma ha'atahia Lot, 'e sae goro na arunga ta'aa 'ini'i here wawaasua'a narau haua i sae. 'Ado dangi 'a rongomaata'i 'iniai ahutotou 'ini rongo'i mana re'i'i ana'i here ta'a'i narau haa'i sae na awa beiraau.
Hoita naasi, mareho 'isi ra ha'ata'inia do'ia God 'a matai ha'atahiraaui nei ra araisuria baani'i maho bwara nara siri suri'i. Ma matai ha'a-mama'airaaui nei ra ora-ora'a tari dangi ni hihiiri ma 'ari'a. 10 Na ha'a-mama'ai 'ai hihi'a di'u tanaraaui nei ra haa'i hei'irisi ta'a'i anai abe hasi'o mana nei ra ai'a ha'ahouraaui na'otara adaa'i.
'Iraau ha'ausuri pwapwaari'i rau wetewete 'anai haa'i here ta'a'i, rau raba suri'i moi hei'irisidaa'i marau ai'a mamaa'uta'i ha'atee ha'a-ta'airaaui nei hauasa na'i aro. 11 Rei'uaa 'iraaui enjel rau wetewete marau to'o mena di'uraaui ha'ausuri pwapwaari'i 'isi, marau ai'a ha'atee ha'a-ta'airaaui nei hauasa na'i maana Araha God.
12 'Iraaui ha'ausuri pwapwaari'i rau ha'atee ha'ata'ai'i maho narau ai'a aidangisi'i. Rau ai'a he'ete'i baani'i mwamwaa nara ai'a aidangi nara awasuria moi arunga. Ra huta mai 'ana moi daa'i mara ngahui'i'a. Miraaui ha'ausuri ta'a'i 'isi, rai mae ro'u 'onaai'i mwamwaa 'isi 'oha 'ia God 'ai hiiriraau 'anai ha'amaesiraau. 13 'Iniai haa'i adaa'i here nara ha'a-ta'airaaui noni, 'ia God 'ai ha'ata'airaau o'asi ro'u. Rei'uaa na'i dangi, ma goro adaau moi haa'i here wawaasua'a mana ngangaura'a na'i maadaa'i noni. 'Oha rau boi 'anai ngaugoni bei'amou suri'i ngaungau mou haa'i, rau ha'apa'o 'inia rau awa moi 'anai pwari'i'amou. Ni awa adaau bei'amou 'e mareho na ha'a-ta'ai'amou mana mareho namou ga'i ninima 'inia. 14 Ni 'adoma'idaa'i ra honu 'ini wawaasua'a na'i 'oha ra wanasi'i urao mana here ta'a'i rau haa'i ra bwarai hako. Rau ha'a-bweubweu'araau ro'u i nei ra maemae'a i 'adoma'idaau dorai haa'i ro'u i here ta'a'i narau haa'i. 'Iraaui ha'ausuri pwapwaari'i ra'i sae 'ada'i hairaurau. Ma'ata 'ia God 'ai ha'a-mama'airaau 'ini'i here rau hau'isi. 15 Rau teha baaniai tara odo-odo marau suriai tara ta'aa na suria Belam, gare ana Beo. 'Ia Belam 'a wa'ewa'e 'anai dauai ha'a 'anai hauai mareho na ai'a odo-odo. 16 Ma na'i 'ohasi, na dongki ana 'a ha'atee tanaa 'onaai inoni do'ai abui hauai here ta'aa na hauasi. Mia Belam 'a araisuria maagu ai'a haua'ai here bweubweu'a na raba haua ga'u.
17 'Iraaui ha'ausuri pwapwaari'i rau ai'a 'a'auhia tanei 'onaai hurahurai wai na mamata mana rorodo na ro'asia hairiu ro'a na bwa'i wai nai hura'a baania. 'Ia God 'a ha'aagauai dora na kuhi baabau tanaraau. 18 Rau ha'atee 'ege'ege'araau maagu mareho narau 'unu'i ra ai'a 'onaa moi'a ta maho. Rau 'unua tanaraaui nei narau bura'i rihosi baaniraaui ahurodo do rau matai suri'i moi hei'irisi ta'a'i anai abe. 'Iniai heresi, rau ha'a-bweubweu'araau 'anai haua aho'i ora-ora'a. 19 Rau durua do 'onaa 'e sae nai awasuri'i ha'ausuringa'i adaa'i, 'ai awa dadara'a. Ma'ata 'iraau haariraaui ha'ausuri pwapwaari'i rau ai'a dadara'a, 'inia rau awa mau bahainai mena ni ora-ora'a nai ha'ata'airaau. 'A o'asi, suria 'i sae 'ai suria ma'ata i maho na marungia. 20 Na'i 'oha rau nugasi'i here ta'a'i ni marewana 'iniai aidangisia adaaua Jisas Kraest, na Araha mana Ha'atahi aga, maraugu aho'isi'i ro'u i here ta'a'i 'isi marau ha'awate'i 'anai marungiraau, na tahingadaa'i rai ta'aa di'u baaniai na'o. 21 Naasi 'a goro 'onaa rau ga'i bwa'i aidangisiai awaha na odo-odo. 'A o'asi, suria na'i 'oha rau aidangisiai awahasi, maraugu si'omuriai taha na 'ia God na 'unua tanaraau 'anai haua, ni ha'a-mama'ai 'ai raha di'u tanaraau. 22 Maho rau hauasi 'a ha'ata'inia do maho nara 'unu'i ha'atee 'ini ra ha'a-momori. “I misu na 'a'ana 'a ngaua aho'i ro'u i 'a'anana mana boo na mwa'anu wadiwadi'a 'a aho'i 'ari 'anai idu-idu na'i su'usu'u.”