Na Ruanai Usu-usu Ana Pol Tanaa
Timoti
Gere Mamaani 'Iniai Bukani
'A 'ua? Tara'i 'oha 'o arunga 'onaa do i'oe 'o ai'a arari 'anai haa ta mareho goro tanaa God? 'Ia Timoti 'e heiha'auu goro tanagaau 'iniai he'ua God na matai tau'aro beia namoiwou moi ta sae 'anai haa'i tara'i mareho ororiu.
'I amana Timoti 'e ai Grik mana inana naasi 'e ai Jiu. Naasi 'a 'ome 'onaa do 'iraaui Jiu, goni beiraaui Grik rau bwa'i taraa wa'ewa'e 'anai bahurongoa Timoti. Mana nata mareho ro'u, 'ia Timoti 'e sae na haoru di'u.
Mana'i herehere adaau na'i madoraasi, 'iraaui saemaua naasi nara ha'ahou'i di'u'i sae haoru. Taringai 'oha na 'ia Pol 'a 'unua tanaa do 'ai abui mamaa'usiraaui noni 'anai ura 'anai hadahada na'i maadi. 'A 'ua? Sae o'asi 'a matai hauai tatau'aro na ororiu tanaa God ma'ua ai'a?
'Io. Na'i muri 'ia Timoti 'agu buna ha'i na'otara goro na 'a'auhia goro a Pol na'i tatau'aro ana, ma 'a'auhiraau di'u ro'u i noni hinihini suri'i ro'u tara'i 'omaa. 'Ia Timoti 'a hauai tatau'aro na ororiu tanaa God rei'uaa na 'ia Timoti 'a ai'a taraa goro suri'i tara'i mareho. Na'i usu-usunisi 'ia Pol 'a ha'a-weteweteai 'ado'adona Timoti mai ramoramo 'anai ha'ausuriraaui noni hinihini 'iniai taha na ha'a-momori.
1
1-2 'Inaua Pol, nau usuai usu-usuni tana'o Timoti. 'Ia God 'a sigihiau 'anai Ha'ataari, mawai taroha'iniai tahi tarau na durua tanaraaui nei ra hagu beia Jisas Kraest. Timoti, i'oe 'o 'onaa do'e huunai gare agua. 'Au ha'arahesi mia Godi Amaga, mea Araha aga Jisas Kraest, rarui ha'agorohi'o, rarui goro 'ini'o, mararui ha'a-awagorohi'o.
Abui Ninima
'Anai Taroha'iniai Taroha Goro
'Au ha'atee tagio tanaa God nau tau'aro tanaa beiai awaha na odo-odo 'onaairai wauwa agu'i. 'Au ha'atee tagio tarau tanaa 'ini'o suri'i ha'arahesi agu'i suri rodo mana dangi. 'Au 'adoma'iniai angisiau na'o haa na'i madoraa nau hano baani'o, maugu kae raba re'i'o aho'i. 'Au ga'i kae wa'ewa'e 'onaa garai hairee'i ro'u. 'Au 'adoma'inia ro'u i hinihinimu na wetewete 'onaaiai hinihininai waeamu, 'ia Lois, mia inamu, 'ia 'Iunis. Mau hinihini wetewete dona hinihinimu 'a ta'isada ro'u o'asi. Tarana naasi nawai 'unua ro'u 'inia tana'o. 'Oi tau'aro tarau 'iniai bane ni tatau'aro na 'ia God na haua tana'o na'i madoraa nau nuga'i rimagu na'i hungamu mau daubohi'o. Na Hi'ona Maea na'ia God na haua tanagia ai'a 'anai ha'a-mamaa'usigia. Me 'a haa tanagaau i mena, heita'ahi, mana wetewete 'anai 'omesurigaau haarigaau baaniai ora-ora'a.
Naasi, 'o abui ninima 'anai taroha'inia Araha aga, ma'o abui ninima 'iniai awa agua na'i rumaniho'o 'iniai suria agua Kraest. Ma'ata garai ta'i rongomaata'i 'anai taroha'iniai Taroha Goro. Ma'o abui mamaa'u, 'inia 'ia God 'ai ha'a-wetewete'o 'iniai mena ana. 'Iia 'a ruhasigaau baaniai ora-ora'a ma soigaau dogai ha'i noni ana'i, ai'a do 'ini'i tau'aro goro gau haa'i. Me 'a suriai hei'irisina mana heita'ahi ana tanagia. Ni heita'ahi ana, 'a haua tanagia na'i garena, 'ia Jisas Kraest, mau na'i na'onai pwa'ara na haa i marewana. 10 Ma na'i 'oha 'ia Jisas Kraest 'a huta mai, 'agu buna ha'ata'inia tanagiai heita'ahi anasi. Mana Taroha Goro 'a ha'ata'inia tanagia do'ia Jisas 'a ha'a-ai'aai mae tarau ma ha'ata'inia ro'u i tara 'anai dauai tahi tarau.
11 'Ia God 'a sigihiau 'anai Ha'ataari mana ha'ausuri 'anai taroha'iniai Taroha Goro naasi. 12 Tarana naasi nau rongomaata'i o'ani 'inia na'i rumaniho'o. Ma rei'uaa na o'asi, 'inau ai'a ninima, 'inia 'au aidangisia Jisas Kraest nau 'u'uria. Mau 'iraraa do'iia 'ai 'omesuriai taha na ha'a-'u'uriau 'inia, 'aigui tari 'oha 'ai aho'i mai. 13 Timoti, ni ha'ausuringa'i nau 'unu'i tana'o 'oha nau awa bei'o, 'oi daa'i baabau, 'inia mareho 'isi ra ha'a-momori. Ra'i heiha'auu goro tana'o na'i here na'oi ha'ausuriraaui noni. Ma 'oi haa'i mareho 'isi beiai hinihini mana heita'ahi nagau to'oraa 'iniai hagu agaau beia Jisas Kraest. 14 'Oi taguma'inia goro i Taroha Goro 'ia God na ha'a-'u'uri'o 'inia. Na Hi'ona Maea na awa beigaau nai 'a'auhi'o.
15 'Onaai bwane 'iraraa amua, 'ia Fijelas mea Hemojenis miraaui noni hinihini na'i Provensi Eisia ra gagata'iniau 'iniai awa agua na'i rumaniho'o. 16-17 Me 'au ha'angonia Araha 'anai ha'agorohia Onesiforas mana urao ana bei'i gare adaru'i. Rei'uaa nau awa na'i rumaniho'o, mia 'a ai'a gagata'iniau. Na'i madoraa na ataha wou i Rom, 'iia 'a siba suriau nagu buna sadoiau na'i rumaniho'o. 'Iia 'a ha'a-weteweteai 'adoma'igu 'ado 'oha. 18 I'oe 'o 'iraraa ha'agorohia ro'u i tatau'aro goro na haua tanaau na'i Efesas. Naasi, 'au ha'arahesi mea Araha 'ai goro 'inia na'i madoraa nai aho'i mai.