4
Hoita naasi, ni duruduru ana God tanagia 'anai siri beia na'i dora ni mamaro ana, 'a ta'isada 'onaaia mau. Naasi gai herehere goro, ra gasigu bwa'i siri tara'i nei 'ini'amou. 'Inia 'i Taroha Goro 'iniai dora ni mamaro nara taroha'inia tanagaausi, ra taroha'inia o'asi ro'u tanaraau na'i 'oha bwani. Maagu rei'uaa narau rongoai marehosi, ma'ata 'a ai'a 'a'auhiraau. 'A ai'a 'a'auhiraau, suria 'oha narau rongoa, rau ai'a hinihinia. Me 'igaaui nei nagau hinihinia naasi nagai siri na'i dora ni mamaro na 'ia God na duruduru 'inia tanagia. Mei tanaraaui nei narau bwa'i hinihini 'ai 'onaai 'unua ana God o'ani,
“'Au taesu'a 'adaau mau hauai duruduru na wetewete o'ani,
‘Rau bwa'i tari mwada'u beiau na'i dora ni mamaro.’ ”* 4:3 Psalm 95:11
'Ia God na 'unua o'asi rei'uaa na dora ni mamarosi 'a bwani ha'aagaua mau na'i 'oha na hauai marewanani. Gau 'iraraa o'asi, 'inia 'e dora na'i Usu-usu Maea 'a hadanga'iniai biunai dangi o'ani,
“Na'i biunai dangi 'ia God 'a mamaro baani'i tagora ana'i.” 4:4 Jenesis 2:2
Ma o'ani ro'u na'i dora ani na'i Usu-usu Maea, “Rau bwa'i tari mwada'u beiau na'i dora ni mamaro!” Naasi, ni dora ni mamarosi gau matai siri mau ro'u na'iei. Miraaui nei narau bwane rongoa mau mai orea i Taroha Goro maraugu hairaesi beia God, rau ai'a siri na'i dorasi. Naasi mia God 'a nigaa ro'u i madoraa he'ete'i 'anai siri na'i dorasi, mana madoraasi naasi na'i dangini. Gau 'iraraa o'asi suria 'a ragoi harisi nara hako'a murinai 'oha narau ai'a siri na'i dora ni mamarosi, mia God 'agu tau'aro na'i 'adoma'ina Deved 'anai usuai mareho nau bura'i 'unua tana'amou ani. 'A o'ani,
“Dangini moi bahurongoai taha 'ia God amoou na 'unua tana'amou.
‘Moi abui rongoasa.’ ” 4:7 Psalm 95:7-8
Gau 'iraraa do ni dora na 'ia Josua na wairaaui saeni Israel 'ana, ni dorasi ai'a dora ni mamaro. 'Inia 'onaa naasi'a i dora ni mamaro, 'ia God 'agu bwa'i 'unua'a ro'u ta 'oha he'ete'i 'anai siri ro'u na'i dora ni mamarosi. Me suriai o'asi ana, 'e 'oha ni mamaro namau nadaaui inoni ana'ia God, 'onaai mamaro na haua God na'i biunai dangi murinai ha'apwa'araa na haa i marewana. 10 Miraaui nei narai siri na'i dora ni mamarosi rai mamaro baani'i tau'aro adaa'i 'onaai 'oha 'ia God 'a mamaro baaniai tagora ana. 11 Gau magai bonasiai tari na'i dorasi. 'Inia 'onaa 'iatei na bwa'i araisuri'i ha'atee ana'ia God 'onaairaaui noni nai Israel, 'iia 'a bwa'i tari na'isi.
12 Moi abui rongo agoheta'iniai Ha'atee ana God, 'inia ni Ha'atee ana God 'a honu 'iniai tahi mana mena na wetewete. 'A mwamwakaru di'u'i naihi ni hei'oi nara mwamwakarui rua aba hairiu, 'inia 'a matai ganu daara'i siri na'i dora na awaiei tahinga mana 'adoma'inai inoni. Na Ha'atee ana God naasi nai hiiriai 'ado'ado mana hei'irisinai inoni. 13 'A bwa'i do ta ta'i maho na'i marewanani na do'ai bainihu ta'inia God. Na mwane mareho hako ra dadao hako na'i dora marewa na'i maana, me 'iia naasi gaigu'i 'unu'i hura'a tanaa i taradi mwani mareho hako gau haa'i.
Jisas Naasi Huunai Bwauododaaui Piriisi
14 Naasi, gai daua baabau i hinihini nagau hadanga'inia tarau hura'asi. 'Inia 'igaau gau to'oraai huunai Bwauododaaui Piriisi 'anai 'a'auhigia. 'Iia naasia Jisas, garena God na bwane ara'ai aro 'anai awa beia God. 15 Na Bwauododaaui Piriisi naasi 'a aidangisiai maemae'a nagau haa. Na'i 'oha na awa na'i marewanani, 'iia 'a siri ro'u o'asi suri'i mwane heiohongi 'onaaigaau, ma'ata 'a ai'a haua ta ora-ora'a. 16 Naasi, gau magai ramoramo 'anai boi gaarangia God na goro 'inigia. 'Iia 'a matai ahu ta'ahigia, maai 'a'auhigia na'i 'oha nagai 'irisiai hei'a'auhi.

*4:3 4:3 Psalm 95:11

4:4 4:4 Jenesis 2:2

4:7 4:7 Psalm 95:7-8