3
Ngooga
Arai do'ora mana asigu'i, 'a ai'a goro do 'ai rago i nei 'ini'amou moi ha'i ha'ausuri na'i heisoi. 'Inia mou 'iraraa doni hihiiri na 'ia God 'ai haua tana'ameu i ha'ausuri 'ini'i ora-ora'a amee'i 'ai raha di'u baaniai hihiiri nai haua tanaraaui nei narau ai'a ha'ausuri. 'Igaau hako gau matai ha'atari'a'i mareho 'ado dangi. Me 'onaa 'iatei na matai 'ome taranai hadahadangana, 'iia 'e noni odo-odo, me 'iia 'a matai 'omesuria haaria ro'u baani'i mwani mareho ta'a'i na'i marewana.
'E gere dorai 'aean moi 'anai ho'osia na'i ngoonai hoosi, 'anai rihota'inia 'ari na'i dora na'o 'irisia do'ai 'ari ei. 'E kae ro'a nai wetewete maigui ono i kae haka ha'aro'asi, ma'ata 'ia mo'o na ta'e muri 'a rihota'inia 'anai waia 'ari dora na 'irisia 'inia moi gere dorai baba. 'A o'asi ro'u i ngoogaa'i. 'E gere dora moi na'i abega, maagu wetewete di'u. Mamoisui 'adoma'iniai gere mwagarahai 'eu kekerei ta'aa moi. 'Oha ra ha'ahodaria na'i hasimou ma noro, 'a matai haa i kae 'eu. Ma o'asi ro'u, na ngoogaa'i 'a 'onaai 'eu na 'ia Saetan na suungia. Na ngoogaa'i 'a honu 'iniai ta'aa ma matai oge'i mwani dora suri'i abega 'anai hauai ta'aa. Ha'amomori, 'a matai ha'ata'aia hakoi tahingaga.
Ngarutani mwamwaa wawauru, mwani manu, mana mwani ii'a, mana mwani maho 'onaai mwaa nara kakaro 'ini'i ahudi, gau matai ha'amanata'i. Ma'ata 'a bwa'i noni 'ai ha'amanataa mwada'u i ngoo. 'Ado 'oha 'a ha'aagau 'anai ha'ahura'ahiai mareho na ta'aa 'anai ha'ata'aiai noni 'onaai mwaa mamaesia. Na ngoo, tara'i 'oha gau ha'aasaa Araha God i Amaga 'inia, ma tara'i 'oha gau haua ro'u 'anai ha'atee murisiai noni na 'ia God na ha'apwa'araa do'ai 'onaaia.
10 Arai do'ora mana asigu'i, na ha'atee nara goro mana ha'atee ta'a'i ra ga'i bwa'i hura'a goni na'i ta'i ngoo! 11 Na wai mana asi raru bwa'i matai hura'a na'i ta'i hurahura. 12 Mana kokoke i asi ra bwa'i matai taruhiai wai baania. Na hasi'ei nara 'unua 'iniai fig 'a bwa'i matai hungu 'ini huai 'oliv mana hasi'ei grep 'abwa'i matai hungu 'ini huai fig.
Huunai Madoma
13 'Iatei 'ini'amou na'o 'adoma'inia do'o madoma ma'o aidangisiai taha na odo-odo 'anai haua, ma'oi ha'ata'ini'i hura'a i mareho goro na'o haa'i mamei 'ome 'iraraai madoma na'o haa. 'Onaa 'o ai'a ha'aba'o 'ini'i mareho goro na'o haa'i, naasi i'oe 'o madoma ha'a-momori. 14 Ma 'onaa na tahingamoo'i ra honu 'iniai hai'ubwani, ma 'onaa mou 'adoma'ini'amou moi haarimoou, ma ai'a ta'isada domoi ha'ata'e'amou domou madoma, 'inia mou pwapwaari'i. 15 'Onaa na 'adoma'imu 'a o'asi, na madoma amua 'a ai'a boi baania God, ma'ata 'e madoma ni marewana na boi baanira i adaro, ai'a baaniai Hi'ona Maea. 16 'Inia 'onaa na tahinganai sae 'a honu 'iniai hai'ubwani mana saesi 'a 'adoma'inia moi haaria, na mwani mareho ra bwa'i hano goro, mana mwani mareho ta'a'i rai awa. 17 Mana nei na honu 'iniai madoma ana God, na tahingana 'a odo-odo goro. 'A raba awa goni goro beiraaui mwani noni, 'a awa 'abenga'i ma mwa'emwa'e 'anai bahurongoai nata nei. 'Iia 'a 'a'auhiraaui nei nara 'irisiai hei'a'auhi ma hau'i mwani here goro. 'A ai'a aba 'anai 'a'auhi'i moi tara'i noni, ma ha'a-momori tarau na'i awangana. 18 Na nei na 'a'auhiraaui noni 'anai awa goni goro, 'ai 'a'auhiraau 'anai suriai awaha na odo-odo.