9
Na'i 'oha rimanai enjel 'a uuhiai ahuri ana, 'au re'iai hee'u na ahoda dio baaniai aro marawa na'i marewana. Ra haua tanaai hee'u i kii 'anai tahangiai honohono anai waumu na ai'a to'o hahakona. 'Oha na tahangia, asuasu ra hura'a na'iei 'a 'onaai asuasunai kae 'eu. Ni asuasu 'a ha'abwarasiai rarahanai sina, mana marewana 'a kuhi.
Mana ngabo ra roho hura'a baaniai asuasu mara 'adarara 'ari suriai marewana. Mana wetewete nara hau'i tana'i ngabo 'isi ra wetewete 'onaai'i suhari. Ra ha'a-aburaau 'iniai here ha'ata'ai'i hahaarisi mana hasi'ei mana mwani taraani raraaua. Rai matai ha'a-mama'airaau moi nei ra ai'a to'oraai ha'ara ana God na'i hauraeda. Rai ha'a-maata'iraau suria ta rima hura, ma'ata ra bwa'i ha'amaesiraau. Ni ha'a-mama'ai rai haua tanaraau, 'ai maata'i 'onaai su'i na haa i suhari. Na'i madoraasi, 'iraaui sae rai bonasiai haa'i herehere dorai mae 'inia, marau bwa'i mae. Rai 'irisia di'u i mae magu bwara.
Ni ngabo 'isi ra 'ome 'onaai hoosi nara ha'aagau 'anai hei'oi. Maho ra 'onaai didimaa gol adaa'i mwaeraha ra awa suri'i bwaudi mana hauraedi tari auru suri'i 'u'udi ra 'ome 'onaai sae. Ni warihudi ra tewa 'onaai warihui urao, mana rihodi ra 'onaai rihoi laeon. Ra ho'osi'i to'oni ni hei'oi na'i waiburudi nara tau'arodi 'iniai 'aean. Mana gahogahodi ra rongo raha 'onaai bwea nara ogea 'iniai hoosi na 'eba 'iniai heingahui. 10 Ni kekeredi ra 'onaai kekerei suhari ra to'o maho ra haisu'isu'i 'ini'i nara mwamwakaru 'anai ha'a-mama'airaaui sae suriai rima hura. 11 I mwaeraha adaau, naasi enjel ta'aa na 'omesuriai waumu. Atana na'i ha'atee adaau Jiu, ra 'unua 'inia Abadon, miraaui Grik ra 'unua 'inia Apolion. Ni 'ado'ado 'anai rua atasi, 'ia mo'o na matai here ha'ata'ai'i maho.
12 Naasi maho ta'aa tahamora na to'o. 'Abwa'i orea ma ta rua maho ta'aa 'ai to'o'a ro'u.
13 Mana orunai enjel 'a uuhiai ahuri ana, mau rongoai ha'atee na boi baaniai hai rangorango anai dora ni ho'asi nara tagoraa 'iniai gol na ura na'i maana God. 14 'A o'ani 'iniai ononai enjel, “'Oi ruhasiraaui hai enjel nara ho'osiraau na'i bobonai wai rahai Iufreitis.” 15 'Iraau rau bwani ha'aagau mau mai, raugu mamasia moi madoraai dangi mana hura mana harisi 'anai ha'amaesiai kae ruruhai sae na'i marewana.* 9:15 Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua do 'e ta'i third (1/3) 'iniraaui sae na'i marewana rai mae. 16 Mau rongoai 'unua ada i siha sae hehei'oi narau to'oraa narai ta'e suri'i hoosi, 'a 'onaai rua 'arangi milion. 17 Mau re'i'i sae hehei'oi ra ta'e suri'i hoosi. Ni to'oni ni hei'oi nara nuga'i suri'i waiburudi ra 'ome wangawanga 'onaai ngarungarui 'eu ma tara'i 'omehanai 'eusi ra gere raba 'ome borabora'a mana togatoga'a. Ni bwaudi hoosi 'isi, ra 'onaai bwau i laeon, ni 'eu mana asuasu mana hau madoro ra hura'a baani'i ngoodi. 18 'E kae ruruha 'iniraaui sae na'i marewana nara maesiai oru ha'a-mama'ai raha ra hura'a baani'i ngoodi hoosi, ni 'eu mana asuasu mana hau madoro. 9:18 Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua do 'e ta'i third (1/3) 'iniraaui sae rai mae. 19 Ni wetewete adaa'i hoosi 'isi ra awa suri'i ngoodi mana'i kekeredi. Ni kekeredi ra 'onaai bwau i mwaa nara hahairete nara matai here ha'ata'airaau 'ini'i sae.
20 Miraaui nei nara ai'a mae na'i ha'a-mama'ai raha nara to'o 'ini, ra ai'a nugasi'i mau i herehere adaa'i nara ai'a goro. Ra ha'arahesi'i moi mau i adaro mana araaranunu nara ai'a matai wanawana ma'ua rongorongo ma'uasi hadahada, narau tau'arodi 'ini'i gol, mana silva, mana bras, mana hau, mana hasi'ei. 21 Marau ai'a nugasi'i ro'u tara'i baronga ta'a'i adaa'i 'onaai heingahu, hai'uaasi, wawaasua'a, mana beri.

*9:15 9:15 Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua do 'e ta'i third (1/3) 'iniraaui sae na'i marewana rai mae.

9:18 9:18 Na'i ha'ateeni Grik ra 'unua do 'e ta'i third (1/3) 'iniraaui sae rai mae.