19
Gana Wa'ewa'e Na'i Aro
Na'i muri mau rongoai maho na rongo 'onaai'i ringedi mwane sae rago na'i aro. Ra totoro o'ani, “Ha'agorohia Araha God aga na ha'atahigia. 'Iia 'a hauasa ma mena. Ni hihiiri ana 'a odo-odo ma goro tatarasi. Ni urao rebirebi na ha'a-oraora'araaui saeni marewana 'iniai here ana na ai'a goro, 'ia God 'a hiiria ma ha'a-mama'aia 'iniai ngahui'i ana'i sae tatau'aro ana'ia God.” Miraau ha'atee raha o'ani ro'u, “Ha'agorohia God! Ni 'omaai Babilon 'a bwa'i agoheta'i asu 'iniai noro na haa.”
Miraaui rua tangahuru mana hai saemaua mana hai maho tahitahi ani, rau topira'i ruru marau mwaoro dio na'i ano marau ha'arahesia God na heinagu na'i dora ni mwaeraha ana. Rau o'ani, “Amen! Ha'agorohia God.”
Ngau Goni Na'i Ha'iwai Anai Garei Siip
Ma'e ha'atee na hura'a mai baaniai dora ni mwaeraha, 'a o'ani, “'I'amou nei na mou ha'ahoua God, moi ha'a-aneanea. 'I'amoui sae tatau'aro ana'i, rei'uaa na i'oe 'e sae raha ma'ua 'e taraani sae moi, moi ha'a-aneanea God!”
Mau rongoai maho na rongo raha 'onaa kae ruruhai sae ma raba rongo 'onaai wai na ahe, ma guruguru ma pusu, 'a raba rongo 'onaai hita. Rau o'ani, “Ha'agorohia Araha God aga! 'Inia 'iia 'a mena di'u'i mwane mareho hako ma heimarungi 'onaai mwaeraha. Gai wa'ewa'e magai ha'aasaa, 'inia naani'a i dangi 'anai ha'aha'iwaiai Garei Siip. Na urao rarui hagugoni 'a ha'aagau'a. Ra bwani haua tanaa i bwana ni ha'iwai ana. 'A mamaahui wadowado ma wadiwadi. Ni bwana 'a ura 'iniai maho goro rau haa'i sae ana'ia God.”
Mana enjel 'a o'ani 'iniau, “'Oi usu'i dio maho 'ini. 'Ia God 'ai ha'agorohirai nei ra ari'ahuraau 'anai ngaugoni na'i ha'iwai anai Garei Siip.” Mana enjel 'a o'ani ro'u, “Hadahada nau haa'isi, ra'i ha'atee ana'ia God nara ha'a-momori.”
10 Mau topira'i ruru mau abwa auru na'i ano tanaai enjel 'anai ha'arahesia. Mana enjel 'a o'ani 'iniau, “'Oi abu haua o'asi tanaau. 'Inau 'e sae tatau'aro ro'u moi 'onaai'o ma 'onaairaau ro'u tara'i nei narau araisuri'i ha'ausuringa'i na 'ia Jisas 'a ha'ata'ini'i. 'Oi ha'arahesia moia God. Na nei na ha'arangasi'i hura'a 'ado'adona'i a God, 'ai ha'arangasia ma'ata i mareho na 'ia Jisas 'a ha'ata'ini'i.”
'Ia Mo'o Na Ta'e
Na'i Hunganai Hoosi Mamaahui
11 Mau re'iai aro 'a wawaa, mau re'ia ro'u i hoosi mamaahui. 'Ia mo'o na ta'e na'i hungana, atana 'ia Mangudi ma'ua Ha'amomori. 'A hihiiri odo-odo ma odo-odo na'i 'oha na hura'a 'iniai hei'oi. 12 Ni maana ra 'ora'ora 'onaai ngarungarui 'eu mara rago i didimaa ni mwaeraha na to'ora'i, 'inia 'iia naasi huunai mwaeraha. 'E ata ra usua beia, me 'iia moi na 'iraraai 'ado'ado 'ana. 13 Mana bwana ana 'a buni 'iniai 'abu, mana atana mo'osi, naasi Ha'atee ana God. 14 'Iraau mwane sae hehei'oi na'i aro rau ta'e suri'i hoosi mamaahui marau suria mo'osi. Rau ho'osi'i bwana mamaahui nara wadiwadi. 15 Ma'e naihi na mwamwakaru na hura'a na'i ngoona 'anai ha'ahehoraaui mwane marau. Na heimarungi ana 'ai wetewete di'u. 'Ai ha'ata'iniai taesu'a ana God huunai mena 'oha nai rogairaaui maerongana'i 'onaai sae na buu roga'i huadi grep 'anai ha'ahura'ahi'i waidi. 16 Na'i bwana ana ma na'i 'abina ra usuai ha'atee na o'ani, “Huunai Araha mana huunai Mwaeraha.”
17 Mau re'iai enjel na ura na'i sina. 'A ari'ahuraaui mwani manu na'i ahoasara, 'a o'ani, “Moi boi mamoi rurugoni na'i ngaugoni na haua God. 18 'I'amou moi ngaa'i hasi'odi mwani mwaeraha, mana hasi'odi na'ohadi sae hehei'oi miraaui sae hehei'oi, mana hasi'odi hoosi mana nei ra ta'e suri'i, miraaui slev mana nei ra ai'a slev, mana hasi'odi saemaua miraau taraani sae ro'u.”
19 'Au re'ia ro'u i kae mwamwaa wasi 'ome ta'aa miraaui mwani mwaeraha na'i marewana miraaui sae hehei'oi adaa'i. Rau boi 'anai heingahui beia mo'o na ta'e na'i hunganai hoosi mamaahui mana ruruha ana. 20 Marau daurarua i mwamwaa wasi mana Rarabea pwapwaari'i. 'Iia mau Rarabea pwapwaari'i na haa'i ha'abu'oahu 'anai tau'aro tanaai mwamwaa wasi 'anai ha'abweuraaui nei ra to'oraai ha'ara anai mwamwaasi mara ha'arahesiai araaranunu ra aranununa 'iniai mwamwaasi. Rau gaasirarua ha'i tahitahi na'i bwerai 'eu na noro 'iniai hau madoro ra 'unua 'iniai salfa. 21 Mana sae hehei'oi adaru'i, rau ngahuiraau 'iniai naihi na mwamwakaru na hura'a na'i ngoona mo'o na ta'e na'i hunganai hoosi. Mana mwani manu ra roho dio mara ngaa'i abedaa'i narau masu riu 'ini'i.