Angal Heneng mbuk Ngaoran Angal Bib Hobau Sao ngo wi o

Njemus