Bibla e Shenjtë

Filloni duke lexuar.
epub3: alsSHQ.epub
Kindle mobi: alsSHQ.mobi
PDF
Browser Bible
Crosswire Sword module
Shkarko dhe unzip alsSHQ_html.zip për të lexuar këtë offline.
Ethnologue

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 9 Feb 2021 from source files dated 1 Dec 2020