^
1 PEDRO
Att̃o Pedropaʼ quellcan carta allohuenacop ñeñt̃ ameʼñetsa ñeñt̃ att̃a aʼparratseʼtataret̃
Eʼñe yeyemteñot̃ Yepartseshar Jesucristo c̈hocmach yecuameʼten ñeñt̃ oʼpatataret̃ey
Añ poctetsa oʼch yepomhuerra yañeña eʼñe Partsocop
Att̃o Cristo atmaʼntataret̃ta mapueʼ; elloña ñapaʼ nanac sherben alloch eʼñe yocrrerra
Ya ahuat̃paʼ ama esonaʼtareyayye, t̃eʼñapaʼ eʼñe Yomporenaʼtarey
Att̃o cohuen es yepen att̃ochña eʼñe cohuen yesherbeñ Yompor
Añ poctetsa oʼch yemueroc̈htaprecha Cristo
Arrpaʼ all cot̃apeʼchatan ñeñt̃ arrollaret̃neshaʼ
Att̃ecma cot̃apeʼchatan ñam̃a ñeñt̃ at̃aporet̃neshaʼ
Ñerraʼm esempo eʼñe att̃ot̃a mueroc̈htatenyet yapaʼ atarrchaʼ cosheñtsoʼtseney
Att̃o eʼñe yemueroc̈hteñot̃paʼ oʼch huomenc yep̃aʼ yeyoc̈her Yomporecop
Ñerraʼm esempo sasareʼtenyet att̃o yapaʼ yecristonaʼtarterra yañapaʼ atarrchaʼ cosheñtsoʼtseney
Att̃o cot̃apeʼchatan allohuen ñeñt̃ pomporneshaʼ pen ñeñt̃ ameʼñetsa
Arrpaʼ all soʼtnerranet poʼcartot̃