6
1-3 Alloʼnepaʼch yesen eʼñe yec̈haʼnmueʼ Yompor poct̃ap̃ña amaʼt ñeñt̃ atarr echarr. Allochñapaʼ yepeñot̃ atet̃ muenen ñapaʼ eʼñech poʼn enteneyña Yompor. Ñehua, sapaʼ oʼ eʼñe seyc̈herr ñeñt̃ ñenmat̃ yec̈hataset Cristocop, att̃och sequec̈hpaʼhuerrña ñeñt̃ atet̃ seyec̈hcatyeseñ ñeñt̃ ama aʼqueshp̃atañeyaye. Añcaʼyeña oʼ ello soct̃apeʼcherr cohuen Yomporecop c̈hocaʼyeña oʼ sameʼñera. Oʼ señoterr ñam̃a ñeñt̃ atet̃ yapataret̃tena Yomporecop, ñam̃a att̃o c̈hocma yenen yot ñesheto ñeñt̃ ameʼñatsa. Ñam̃a oʼ saʼyc̈hataret̃terra att̃och yetanterra ñam̃a att̃och esempohuañenpaʼ yaʼcraret̃terrach allohueney errot̃enchaʼ entyesuerrey Yompor, ñatoʼ cohuent̃eʼ yep̃aʼyen, ñatoʼ amat̃eʼ cohuenayeʼ yepeno. Ñeñt̃ oʼ yec̈hatuanmaset ahuañot̃eñ Cristocoppaʼ amachña ñeñt̃aña alla seserrpareʼtameʼterreʼt̃e. Añchaʼña alloʼnepaʼchña yesen eñotnomueʼ poʼpoñec̈hno Yompor poct̃ap̃ña ñerraʼm Yomporchaʼ yemnateʼ.
4-6 T̃arroʼmar yeñoteñ ñerraʼm eseshaʼ oʼ c̈hapoña pueyoc̈hro ñeñt̃ cohuen enten Yompor ñam̃a ñerraʼm oʼ agapan Yompor ñeñt̃ apueney att̃ochña yapaʼ corretsayach t̃ayot̃eñ errponohuañen pueʼntaño, ñam̃a ñerraʼm oʼ agapan Yompor Puecamquëñ ñam̃a ñerraʼm c̈ho yomenana Yompor poʼñoñ ñam̃a ñerraʼm eñotuanman Yompor poʼhuamenc ñeñt̃ ama ahuañañat̃eyaye, t̃arraña ñerraʼm oʼch alla puerrerret, ñetpaʼ amach errot̃enot̃ alla yoct̃apeʼchaterraneteʼt̃e att̃och cot̃apeʼcherret etserra cohuen Yomporecop. T̃arroʼmar ñeñt̃ acheñerpaʼ añ tomaʼntena ñeñt̃ atarr mueneneʼ oʼch alla corsoʼtam̃perranerr poʼpocheño Yompor Puechemer; att̃oña oʼ alla achm̃areʼtererr alloʼtsaʼyen shonteʼ acheñeneshaʼ. Ñeñt̃ atet̃ petsapaʼ oʼch netmaʼntacha ñeñt̃ atet̃ pena pats. Ñehua, allempo eʼñe cohuen huapotam̃p̃satenan Yompor pats ñerraʼm oʼch chepares paʼnamen narmetsoc̈hno ñeñt̃chaʼ coshateneʼ pamoʼmteʼ ñeñt̃ nareʼteneʼ, Yomporña c̈hocma aʼt̃oreneʼ ñeñt̃ pats eshecchaʼ paʼnamen yec̈hquëtsa all. T̃arraña ñerraʼm aña cheparsats paʼnamen ajac̈hno ñeñt̃ ama cohuenayaye, ñeñt̃ña patspaʼ amach es sherbeno. Yomporeshot̃paʼ arrnomaret̃terrach att̃och aʼpoyaret̃terra.
Att̃o eʼñe yeyemteñot̃ Yompor c̈hocmach yecuen ñeñt̃ oʼpatatyenya
T̃arraña amaʼt atet̃ notensoñ masheñneshachaʼ sa ñeñt̃es atarr nemorrentena, napaʼ necuenes ñam̃a neñotenes sapaʼ oʼch alla sorrtatyerr eʼñe cohuenareʼ ñeñt̃ atet̃ orrtatyen allohuen ñeñt̃chaʼ queshperrtsa. 10 T̃arroʼmar Yomporpaʼ eʼñe pocteʼ es pennay. Ñapaʼ c̈hocma poʼñoc̈h entenes ñeñt̃ atet̃ set̃orraʼyena ñocop ñam̃a att̃o semorrenteññaña allohuen ñeñt̃ pueyochreshaʼ pen Parets. Ñeñt̃oʼmarña eʼñe sameʼñeñot̃ ñapaʼ eʼñe cohuen seyenpaʼyeñ allohuen masheñeshac̈hno ñeñt̃ pueyochreshaʼ pen ña, amaʼt t̃emeʼttsen att̃ecma sepena. 11 Añña atarr nemnen amaʼt allohuenespaʼ alloʼnepaʼchña sesen orrtatyesnomueʼ ñeñt̃ cohuen enten Yompor, eʼñechña socsheñeshocmañen sorrtatyesuanom allohuen ñeñt̃ cohuen enten Yompor eʼñe atet̃ socsheñot̃ c̈hocma seyenpaʼyeñ ñeñt̃ pueyochreshaʼ pen Parets. Att̃oña eʼñe seyemteñot̃ Yompor secuen ñeñt̃ oʼpatatenya. 12 Att̃ochña amach c̈ha sec̃llatsto Yomporecop, añchaʼña sepena sam̃a ñeñt̃ atet̃ p̃aʼyena poʼpotantañec̈hno ñeñt̃ pameʼñeñot̃et Yomporpaʼ amaʼt errot̃uanenoʼtsaʼyenet ñetpaʼ c̈hocma ahuantaʼhuaneñet. Att̃ochña eʼñe oʼpatueññañet Yompor ñeñt̃ oteney Yompor ñeñt̃chaʼ aphuerrey.
13 T̃arroʼmar yapaʼ yeñoteñ c̈hocmach aphuerrey ñeñt̃ atet̃ oteney. Ñehua, yeñoteñ Yompor ahuat̃paʼ atet̃ otaneʼt̃ Abraham ñeñt̃chaʼ atet̃ perrñañ tsapat̃onet̃ poʼm̃renñecop. Eʼñe ñañeña paʼsoʼchño atet̃ otan Abraham t̃arroʼmar ama eñalle poʼpoñ ñeñt̃ atarr ahuamencat̃eshaʼ atet̃ ñerraʼm ña allchaʼ aʼpoctatan poʼñoñ. 14 Ñeñt̃oʼmar eʼñe ña paʼsoʼchño atet̃ otan Abraham: “Na poʼñoc̈hpaʼ atarrchaʼ nebensareʼtam̃p̃sap̃ att̃ochña naʼm̃raterrnap̃ ñeñt̃chaʼ pem̃reneñ peperr.” 15 Ñeñt̃oʼmarña Abrahampaʼ eʼñe pueyemteñot̃ Yompor poʼñoñ atet̃ oteñ ñapaʼ ama quec̈hpueñe, c̈hocma cohuenan ñeñt̃ atet̃ oteñ Yompor. Ñeñt̃oʼmarña Abrahampaʼ poʼñoc̈h agapater Yompor ñeñt̃ atet̃ ocheʼt̃ ahuat̃ot̃eñ. 16 Ñehua, yapaʼ yeñoteñ acheñ arr patsro ñerraʼm es muenenet oʼch es otenet eʼñe poʼñoc̈h, ñetpaʼ oʼch otenet eʼñe añ paʼsoʼchño ñeñt̃ atarr ahuamencat̃eshaʼ. Ñerraʼm atet̃ penetpaʼ att̃oña eñoteñet ñeñt̃ ñoñetspaʼ oʼ anaret̃ta, oʼhuañchaʼ alloʼna otnareʼtannaʼtnenet poʼñoñoʼmaret. 17 Yomporpaʼc̈hoʼña eʼñe att̃ecma nan poʼñoñ eʼñe ña paʼsoʼchño t̃arroʼmar ñapaʼ mueneñ oʼch eñotateney amachña aʼpoʼpoñetam̃perryeña poʼñoñ, allohueney ñeñt̃ey oʼpatatena ñeñt̃ atet̃ oteney oʼch apuerrey. 18 Ñeñt̃oʼmar yeñoteñ Yomporpaʼ eʼñe epoch eñotateney eʼñe poʼñoc̈h atet̃chaʼ perrnay, ñam̃a Yompor poʼñoñpaʼ ama c̈hoyeʼ shequënye. Ñeñt̃oʼmarña eʼñe yeyemteñot̃ ñapaʼ yeñoteñ poʼñoc̈hpaʼ aʼqueshp̃atuerreychaʼ ñeñt̃ atet̃ oteney. Ñeñt̃oʼmarña yecueñ amaʼt allohueney ñeñt̃ey eʼneneʼ ña ñachña yaʼqueshp̃atuerreʼ. 19 Ñeñt̃oʼmarña yeñoteñ ñeñt̃ yecuen ya oʼch aʼqueshp̃atuerrey Yompor ñeñt̃paʼ eʼñe poʼñoc̈h, ñeñt̃ ama ahuañañayaye. Ñeñt̃oʼmarña yeñoteñ eʼñe yeyemteñot̃ ña yecamquëññapaʼ eʼñe cohuenoʼtsen amach errot̃enot̃ chenquërro. Yeyemteñot̃ Yompor ñeñt̃paʼ añ tomaʼntena ñeñt̃ orreneʼ barco oño ñeñt̃ otenet ancla. Allochña barcopaʼ amach errot̃enot̃ chenco. Ñeñt̃ att̃o yeyemteña Yompor ñeñt̃ña anclatetsña yecamquëñecop ñam̃a ñeñt̃paʼ eʼñe poʼñoc̈h allo eʼñe huomenc orrena yecamquëñ t̃arroʼmar ñeñt̃paʼ Yomporeshot̃ anaret̃ eʼñe allohuanen ñeñt̃ alloʼtsen Parets paʼpacllo pueʼntaño, eʼñe allohuanen alloʼtsen besom allo yottam̃peññañet Parets poʼponer. Allcaʼyeña anaret̃tenaña ñeñt̃ tomaʼntenaya ancla att̃o ya yeyemteña Yompor. 20 T̃arroʼmar eʼñe all Partseshopaʼ allña oʼ c̈herrña Jesús ñeñt̃ oʼ otam̃perrya allchaʼ aʼpoctatosnay eʼñe cohuen yocop Pomporesho. Allñapaʼ oʼ corneshatuerr Partsesho. Att̃o oʼ corneshatuerr ñeñt̃paʼ amach huañerro amaʼt errponaña. Eʼñe atet̃ oʼ allsensaret̃terra oʼch corneshatuerr ñerraʼmrrat̃eʼ atet̃ corneshateʼt̃ ahuat̃ Melquisedec.