10
Ñeñt̃oʼmarña yeñoteñ Moisés poʼñoñ ñeñt̃ atet̃ anaret̃ ahuat̃ judioneshacop, ñeñt̃paʼ ama eʼñeyeʼ cohuenteno ñeñt̃ atet̃ cohuentena t̃eʼ ñeñt̃ orrtatosnay Cristo. Añ ñoñets ñeñt̃ atet̃ anaret̃ ahuat̃ ñeñt̃paʼ aña tomaʼntena ñeñt̃chaʼ eʼñe poʼñoc̈h cohuenetuerrtsa ñeñt̃chaʼ orrterrtsa tsapat̃onet̃. Ñeñt̃oʼmarña añ ñoñets ñeñt̃ atet̃ anaret̃ ahuat̃ ñeñt̃paʼ amach errot̃enot̃ aʼcohuentatanoña acheñeneshaʼ amaʼt puesheñarra ñeñt̃ muenenayeñ oʼch yemtenanañ Yompor. Amaʼt c̈hocma muetsaʼyesetañeʼt̃ eyarrac̈hno poʼchñarecop eʼñe atet̃ oteneñ añ ñoñets ñeñt̃ atet̃ anaret̃, ñeñt̃paʼ amach errot̃enot̃ eʼñe aʼcohuentatanoña acheñeneshaʼ. Amaʼt pat̃eʼtets char c̈hocma muetsaʼyesetañeʼt̃ ñeñt̃ Yomporecop, ñeñt̃paʼ ama eʼñeyeʼ aʼcohuentataneʼt̃eña acheñeneshaʼ Yomporecop amaʼt puesheñarra ñeñt̃ muenenayeñ oʼch yemtenanañ Yompor. Ñerraʼm eʼñe poʼñoc̈h aʼcohuentatenaneñña acheñeneshaʼ esoʼmart̃eʼña oʼch alla muetsereterrña poʼpoñec̈hno shonteʼ eyarra. Ñerraʼm poʼñoc̈h aʼcohuentatenaneñ acheñeneshaʼ ñeñt̃ atet̃ cot̃apeʼchyeneʼ sosyaʼtsañ pueyoc̈hreto, esoʼmart̃eʼña alla yerpapaʼtaterraneteʼt̃ña poʼchñaret ñeñt̃ pueyoc̈hroʼtsaʼyenet. T̃arraña poʼñoc̈h epayeʼ yerpapaʼtaterraneteʼt̃ña poʼchñaret. Eʼñe pat̃eʼtets char allempopaʼ oʼch alla muetserreterr eyarrac̈hno añecop ñeñt̃ att̃o yerpapaʼtaterraneterr poʼchñaret. Ñeñt̃oʼmarña yeñoteñ eyarra poʼrraspaʼ amat̃eʼ errot̃enot̃ ahuanmam̃perryeña yoʼchñar amaʼt toro poʼrras amapaʼ cabra poʼrras.
Ñeñt̃oʼmarña Cristopaʼ atet̃ otosan pompor allempo acheñetos arr patsro ñeñt̃paʼ atet̃ ot:
P̃a t̃eʼpaʼ ama añeyeʼ pemneno eyarra ñeñt̃ amtsaret̃tetsa p̃ocop ñeñt̃chaʼ atarr p̃ocshateneʼ. Amaʼt ñam̃a ñeñt̃ es apaʼyenet p̃ocop. Ñeñt̃oʼmarña nocop t̃eʼpaʼ oʼ peyec̈hcatuerrnan nechets añ patsrecop ñeñt̃ eʼñe atet̃ pemnen p̃a, eʼñech nechtsot̃ nesherb̃osep̃ att̃och eʼñe cohuen nocshatenep̃.
Poʼñoc̈h t̃eʼpaʼ ama añeyeʼ atarr p̃ocshatenaye att̃o chamuenet eyarra p̃ocop amapaʼ allempo muetsanatenet eyarra ñeñt̃ poʼchñarecpuet.
Ñeñt̃oʼmarña Nompore t̃eʼ napaʼ oʼch notap̃: “Napaʼ añecopña nohuapa arr patsro att̃och netsotosnap̃ ñeñt̃ atet̃ pemnen p̃a, ñeñt̃ eʼñe atet̃ anaret̃ peñoño nocop.” Arrpaʼ allohua atet̃ otan Cristo pompor.
Ñehua, ñeñt̃ atet̃ ot Cristo arr ñeñt̃paʼ att̃o Yomporpaʼ ama añeyeʼ mueneno eyarra ñeñt̃ amtsaret̃tetsa ochñartsocop att̃och coshateñet ña. Amaʼt ñam̃a ñeñt̃ es apaʼyenet ñocop ñeñt̃paʼc̈hoʼña ama ñeñt̃eyeʼ eʼneno ñeñt̃chaʼ coshateneʼ amaʼt ñeñt̃ achamaret̃ ñocop amaʼt ñam̃a ñeñt̃ amtsaret̃tetsa ochñartsocop. Ñeñt̃ ora añec̈hno ñeñt̃ atet̃ naneʼt̃ Moisés poʼñoñ atet̃chaʼ es apueñet Yompor, t̃eʼña ñeñt̃paʼ ama coshatenano Yompor; atet̃ oten Cristo. Elloña ñapaʼ atet̃ oten, “Napaʼ añecopña nehuapa Nompore, oʼch netsotosnap̃ ñeñt̃ atet̃ pemnen p̃a.” Ñeñt̃paʼ añ eñotatosey, ña aʼhuañatoseʼ ñeñt̃ ahuat̃ot̃eñ att̃o muetseteʼt̃ eyarra poʼchñarecop. Att̃oña ñapaʼ nosan poʼñoñ ñach rromosets yoʼchñarecop. 10 Ñeñt̃oʼmarña Jesucristopaʼ pomosa ñañeña yoʼchñarecop. Amaʼt parrocha rromapaʼ ñeñt̃paʼ allohuenacpay. Att̃o ñapaʼ etsotenan ñeñt̃ atet̃ muenen Pompor yañapaʼ eʼñe aʼcohuentaterrey Partsocop. 11 Ñam̃a ñeñt̃ cornaneshatyets judioneshacop ñet pat̃eʼtets yet̃paʼ c̈hocma t̃enet all altaro allot̃ecma sherbeñet Yompor allecma muetsanaterretañeʼt̃ eyarrac̈hno ñeñt̃ ochñartsocop. T̃arraña amaʼt amtsaret̃tenañpaʼ amach errot̃enot̃ ahuanmanoña ochñarets. 12 T̃arraña Jesucristopaʼ eʼñe parrocha pomuerra eʼñe ñañeña ñach amtsaret̃terrtsa ochñartsocop. Amaʼt parrocha rroma ñeñt̃paʼ allohuenacop eʼñech errponohuañenacop. Allempoñapaʼ oʼ alla anorruerr Pompor poʼcohuenrot̃ allña partsotuerr. 13 Allot̃ña cohuenan allohuen ñeñt̃ eʼmoñeʼteneʼ esempohuañenpaʼ aʼmchechatuerranetchaʼ. 14 Jesucristo allempo pomuerra ñañeña, ñapaʼ eʼñe etsotatuerrnay att̃och eʼñe aʼcohuentaterrey Partsocop. Amaʼt parrocha rroma ñeñt̃paʼ eʼñe allohuenacop amaʼt ahuat̃ot̃eñ errponohuañenacop añecop ñeñt̃ pueyochreshaʼ pen Parets. 15-16 Amaʼt Yompor Puecamquëñ ñeñt̃paʼc̈hoʼña eñotoc̈htatennay t̃arroʼmar ñapaʼ añ eñotatyeʼt̃ ñeñt̃ atet̃ otyeʼt̃ Yompor, ñeñt̃paʼ atet̃ ot:
Esempohuañenpaʼ napaʼ oʼch naʼpoctaterranet poʼpocheño. Ñeñt̃paʼ atet̃chaʼ neperranet. Allempo eshecchaʼña nec̈hapaterranet neñoñ eʼñe pueyoc̈hreto. Ñeñt̃paʼ ñatoʼ oʼch netmaʼntacha att̃o neñoñpaʼ oʼ aquellcaret̃terret eʼñe ñet pueyoc̈hreto ñeñt̃chaʼcaʼyeña cot̃apeʼchaterrahuetña eʼñe cohuen.
17 Ellonet̃paʼ atet̃ oteʼt̃ allempo:
Napaʼ amach alla neyerpuerraneteʼt̃e poʼchñaret. Amaʼt ora att̃o at̃pareʼtneteʼt̃paʼ amachña ñeñt̃a alla neyerpuerraneteʼt̃e.
18 Ñeñt̃oʼmarña yeñoteñ att̃o Yomporpaʼ oʼ peretnaʼhuerrnay yoʼchñar amach alla yerpuerrnayeʼt̃e ñeñt̃oʼmarña amach alla es yemtserreʼt̃e ñeñt̃ yoʼchñarecop.
T̃eʼpaʼ ama es palltetso yocop att̃och eʼñe cohuen yeʼñoranaʼtera Yompor Parets
19 Ñeñt̃oʼmarña masheñneshachaʼ ñam̃a noc̈haneshachaʼ t̃eʼpaʼ yeñoteñ eʼñe pocteʼ yocop eʼñe ya yec̈horeʼteñot̃ Yomporpaʼ eʼñech yeyemteña eʼñe atet̃ ñerraʼm yamoʼts yeyemtena eʼñe allameʼtets. Ñeñt̃paʼ añ tomaʼntena ñerraʼmrrat̃eʼ oʼ yebeʼt̃err eʼñe allohuanen Parets poʼponro all poʼprahuo atet̃ peʼt̃ ahuat̃ cornaneshaʼ ñeñt̃ beʼt̃ostseʼt̃ ñapuet̃ ñeñt̃ anmayeʼt̃ eyarra poʼrras all, t̃arroʼmar t̃eʼña att̃o oʼ rroma Jesucristo yocop, poʼrrasña ñeñt̃ña eʼñe yaʼpoctaterreʼña ya att̃och yeʼñoranaʼtera amaʼt ñeñt̃ atarr Parets. 20 Poʼñoc̈h Jesucristo eʼñe ña poʼchtsot̃ orrtaterrnay poʼpoñ etserra att̃och yapaʼc̈hoʼña oʼch yec̈hapam̃pera Yompor att̃och yeʼñoranaʼtera. Ñeñt̃paʼ eʼñe cohuen att̃och yeyemteña eʼñe poʼñoc̈h. Ñeñt̃paʼ añ tomaʼntena ñerraʼmrrat̃eʼ Cristopaʼ oʼ c̈hapaterrey allohua yottam̃peññañet besmo Parets poʼponro all poʼprahuo. 21 Jesús t̃eʼpaʼ yeñoteñ ñeñt̃ña atarr Yecorneshar yepen ñeñt̃ c̈hets Yompor paʼpacllo, ñapaʼ allña am̃chaʼtaret̃etuerra Yomporepahuo añecop allohuen ñeñt̃ pueyochreshac̈hno pen Parets. 22 Ñeñt̃oʼmarña eʼñe yeyemteñot̃paʼ amach yem̃chaʼnañot̃ayaya yec̈horeʼteñe. Eʼñepaʼchña yeñmañeshaʼ yeyoc̈hrocmañen yec̈horeʼteñ, t̃arroʼmar Cristo poʼrrasoña oʼ aʼcohuentaterrnay yeyoc̈her att̃o t̃eʼpaʼ oʼ eʼñe cohuen yoct̃apeʼchyerr, amachña alloʼna yerpapaʼtatnenye yoʼchñar. Ñeñt̃paʼ añ tomaʼntena att̃o yapaʼ eʼñe cohuen apataret̃ey oño ñeñt̃ poctetsa Partsocop. 23 C̈hocmuepaʼchña yecueñña ñeñt̃ yeyemtena allochñapaʼ aʼqueshp̃aterreychaʼ, amuepaʼchña c̈ha yeʼcharrtatatstenoña yeyoc̈her t̃arroʼmar Yompor ñapaʼ c̈hocmach aʼpoctaterrnay poʼñoñ ñeñt̃ atet̃ oteney. 24 Ñam̃a añepaʼchña eʼñe cohuen yeʼnen att̃och yeyenpannena allohueney allochñapaʼ att̃och eʼñe cohuen yeyc̈hen morrentannaʼteñets ñam̃a eʼñech cohuen es yeyenpannena. 25 Ñam̃a c̈hocmuepaʼch yesen all c̈hocma yapc̈hena eʼñe yameʼñeñot̃ Cristo. Amachña att̃a yep̃atsto ñeñt̃ atet̃ pena poʼpotantañ ñeñt̃ ama huetso allecma yapc̈hena. Añchaʼña atet̃ yepena allempo yapc̈hena eʼñech cohuen yoct̃apeʼchatannena Yomporecop. Elloña t̃eʼpaʼ c̈hocmach yapc̈hena ñeñt̃ nanac cohuentetsa yocop t̃arroʼmar yeñoteñ t̃eʼpaʼ oʼ c̈herrmoch allempoch huerra Yepartseshar Cristo.
26 T̃arroʼmar ñerraʼm oʼ yeñoter poʼñoc̈h Cristo rromats yocop att̃och aʼqueshp̃aterrey ñam̃a ñerraʼm ñeñt̃oʼ yameʼñerra t̃arraña ñerraʼm alloʼna yesen ochñaʼtareʼtnomuets eʼñe ya yemneññot̃paʼ allempopaʼ amach eñalleña ñeñt̃chaʼ rromuerrtserr poʼpocheño ñeñt̃chaʼ yetsaʼterroyerr ello yoʼchñar. 27 Ñeñt̃ alloʼna sets ochñaʼtareʼtnomuets añach oʼpaterrahuet coñcheñets ñeñt̃ atarr am̃chaʼnoc̈htetsa ñeñt̃ara Yompor poʼyoroc̈henña ñeñt̃ tsoʼpaʼ eʼñech eʼnuerran allohuen ñeñt̃ eʼmoñeʼteneʼ Yompor. 28 Ñehua, ahuat̃ ñerraʼm eñall amaʼt puesheñarra ñeñt̃ at̃pareʼtayeʼt̃ Moisés poʼñoñ, ñerraʼm eñall epsheña amapaʼ maʼpsheña ñeñt̃chaʼ aʼmet̃am̃peneʼ ñeñt̃ña at̃parñat̃paʼ ahuoʼch muetse allohuen acheñeneshaʼ. Amaʼt puesheñarrapaʼ amach eñalleña ñeñt̃chaʼ morrentaya. 29 Elloña ñeñt̃ ama esoyeʼ entenaye Yompor Puechemerpaʼ atarrchaʼ nanac aʼcoñchataret̃terret. Elloña poʼrras ñeñt̃chaʼ aʼcohuentaterrahuetañ Partsocop ñeñt̃paʼc̈hoʼña ama esoyeʼ enteñeto amaʼt ñeñt̃ errasatser ñeñt̃ etserra aʼpoctatañtetsa. Elloña amaʼt Yompor Puecamquëñ ñeñt̃paʼc̈hoʼña c̈hach sasareʼteññañet ñeñt̃ara Puecamquëñ ñeñt̃chaʼ morrenterrahuetañ att̃och chorrerranetañ. Amaʼt señoteñeña elloña atarrchaʼ nanac acoñchataret̃terra ñeñt̃ atet̃ atarr tsenaʼteneʼ Yompor Puechemer. 30 T̃arroʼmar yapaʼ yeñoteñ Yomporña atet̃ otets: “Napaʼ ñeñt̃enchaʼ coñchaterrahuet, napaʼ ñeñt̃enchaʼ tsaʼtaterrahuet.” Elloñapaʼ atet̃ oten Yompor: “Napaʼ ñeñt̃enchaʼ otteñeʼcherrahuet att̃ochña necoñchaterranet amaʼt ñeñt̃ neyochreshac̈hno nepeneñ.” 31 Ñeñt̃oʼmarña yeñoteñ atarr yoroc̈henoʼtsen amaʼt allohuen ñeñt̃ aña oʼpatenaya ñeñt̃ poʼyoroc̈henña pen Yompor ñeñt̃ ama arromñat̃eshayaye.
32 T̃arraña t̃eʼpaʼ oʼch notas, oʼch alla seyerpuerra atet̃ sep̃a ahuañmoʼcha allempo eʼñe errtes eñoterreʼ poʼñoc̈h Cristepaʼtña aʼqueshp̃atañ. Ñeñt̃paʼ allempo ñanom aʼpuetarsam̃p̃saret̃ta seyoc̈hro soct̃ap̃ña. Allempopaʼ amaʼt atarr amueroc̈htataret̃eseñ sañapaʼ eʼñe saʼhuantaʼhuanom paʼnamen topateñtsoc̈hno ñeñt̃ setantyesoya; ñeñt̃paʼ eʼñe atet̃ ñerraʼmrrat̃eʼ sapaʼ c̈ho atarr sec̃llarena. 33 Patantaʼttsospaʼ atarrcaʼye cheʼtatsetaseteʼt̃ eʼñe alloʼtsaʼyen allohuen acheñeneshaʼ. All atarr saʼmueroc̈htataret̃ta. Elloña ñerraʼm esempo mueroc̈htateñet poʼpotantañ samoʼtseshaʼ sapaʼc̈hoʼña c̈hocmach semueroc̈htapretaneteʼt̃. 34 Poʼñoc̈h ñeñt̃ arrmanataret̃tatseʼt̃ oʼch ayottam̃p̃saret̃tet, sañapaʼ eʼñe sellcapreteñot̃anetpaʼ c̈hocmach eʼñe cohuen seyenpuenanet. Amaʼt allempo puerratam̃p̃satsreʼtaseʼt̃ ñeñt̃ seʼmoñeʼtyesayeʼt̃, sañapaʼ eʼñech socsheñeshaʼ saʼhuantenanet. T̃arroʼmar sapaʼ señoteñ oʼ secherr ento ñeñt̃ atarr sherbets ñeñt̃ ello metanaʼtueneʼ att̃o sherbenes sechatser, t̃arroʼmar ñeñt̃paʼ ama aptsaño. 35 Ñeñt̃oʼmarña masheñneshachaʼ oʼch alla noterrserr, amach alla sequec̈hpatsterrñañe ñeñt̃ att̃o atarr seyemteña Cristo t̃arroʼmar Yomporpaʼ ñachña atarr cohuen setsaʼterraya. 36 T̃eʼ sapaʼ aña sepalltena att̃och eʼñe acop̃a saʼhuantaʼhuanom ñeñt̃ atarr echarr sentyen, att̃ochña alloʼnach sesen p̃aʼyesnomueʼ ñeñt̃ atet̃ muenen Yompor, att̃ochña Yomporpaʼ apuerreschaʼ ñeñt̃ eʼñe atet̃ otenes. 37 T̃arroʼmar yeñoteñ Yompor poʼñoñ ñeñt̃ aquellcaret̃ ahuat̃ot̃eñ ñeñt̃paʼ Cristocop atet̃ oten:
Oʼ mameshamerra oʼch orretuerra ñeñt̃chaʼ huerrtsa, t̃eʼpaʼ amach alla atomato pueʼntaño.
38 T̃arraña Yomporpaʼ atet̃ oten:
Ñeñt̃ eʼñe pocteʼ nenten na amaʼt erraʼtsena acheñer t̃arroʼmar eʼñe pueyemteñot̃en na, ñeñt̃ñapaʼ corretsach. T̃arraña ñerraʼm eseshaʼ nepuerram̃perraya ñapaʼ oʼhuañchaʼ alloʼna coshatenen.
39 T̃arraña yapaʼ ama att̃eyayye ñerraʼmrrat̃eʼ ñeñt̃chaʼ puerram̃perraya Yompor ñeñt̃chaʼ chenquërrtsa. Yapaʼ añeycaʼyeña ñeñt̃eychaʼ c̈hocma yemterraya Yompor ñeñt̃eychaʼ aʼqueshp̃ataret̃terrtsa eʼñe yecamquëñohuen.