24
Att̃o tanterra Jesús
(Mt. 28.1-10; Mr. 16.1-8; Jn. 20.1-10)
Allempo oʼ huañ yet̃ñats allempo amesenet, allempo mot̃taʼmuena yet̃ñats temenc coyaneshac̈hnoñapaʼ eʼñe ahuat̃ecma ahuanmaʼmuenet all pampueñet Jesús. Anmaʼmueññañet eñmosat̃ec̈hno ñeñt̃ oʼpatateñet alloch aʼyanaʼtoset. Allñapaʼ cot̃aʼnmaʼmuenanet poʼpotantañ coyaneshac̈hno. Oʼña c̈hac̈haʼtaʼmuenet allpaʼ mapueʼña ñeñt̃ allo mopam̃p̃set Jesús ñeñt̃ puepampuer p̃achet ama att̃erayeʼ entoseto ñeñt̃ atet̃ p̃am̃p̃set poʼpoñ ellerro. Entoset mapueʼ oʼ aʼrrot̃eʼtaret̃tena aʼyenet̃. Allempoña ñetpaʼ eshoʼtrraʼtoset mapuetpono ñeñt̃ puepampuer p̃achet amaña eseshaʼ entosayeña arromñat̃ all net. Ñetñapaʼ c̈ha mueneʼ yoruoset ama eñoteñeto errot̃chaʼña p̃oset. Eʼñe allempo atet̃ cot̃apeʼchyenet ahuepaʼtchaʼ orrtapanet epsheña yacma alla t̃omc̈haʼtoset eʼñe alloʼtsaʼyenet, atarr cohuen popuetyenet paʼshtamuet. Ñetña pueyorñot̃etpaʼ att̃a moʼcrraʼtyeset patso. Pom̃chañot̃et ama eshcayeʼ cohuaʼp̃seto allenet̃ t̃en. Ñeñt̃ña yacma epsheñapaʼ atet̃ otosanet:
—Ñeñt̃ ama arromñat̃eshayaye, esoʼmareʼtña seʼnameʼteñña arr allecma nannena arromñat̃eneshaʼ. T̃eʼ ñapaʼ amacaʼye alloʼtsenarayaye arr, oʼcaʼye tanterra. Amaʼt seyerpueñoña ñeñt̃ atet̃ otaseʼt̃ amaʼt ahuañmoʼchot̃eñ allempo Galileoʼtsenmeñ. Ñeñt̃paʼ atet̃caʼye otaseʼt̃ ñapaʼ ña Ñeñt̃ Acheñetosets c̈hocmach pomueret att̃och errot̃uanen per poʼpoñ acheñ ñeñt̃ atarr ochñat̃eneshaʼ att̃och corsoʼtam̃peret, t̃arraña pomaʼpamtañoñapaʼ c̈hocmach tanterra.
Allempoña ñetpaʼc̈hoʼña allent̃a yerpueret atet̃ otaneteʼt̃ ahuañmoʼchot̃eñ Jesús. Allempoña coyaneshac̈hnopaʼ onac̈herret puepamprot̃, c̈hac̈herret pocollopaʼ serrpareʼtatueret Jesús puellsensarneshaʼ ñeñt̃ c̈harrasheña ñeñt̃ puesheñarram̃a oʼ puecherra ñam̃a poʼpotantañec̈hno ñeñt̃ pueyochreshaʼ pen. Coyaneshac̈hnoñapaʼ serrpareʼtueret allohuen ñeñt̃ atet̃ entaʼmuenet Jesús puepampro. 10 Ñeñt̃ serrpareʼtatenayaʼ Jesús puellsensarneshaʼ ñeñt̃paʼ añ María Magdalena ñam̃a Juana ñam̃a poʼpsheñeñ María ñeñt̃ Jacobo pachor ñam̃a poʼpoñec̈hno coyaneshac̈hno. 11 T̃arraña Jesús puellsensarneshaʼ allempo serrpareʼtatosanet coyaneshac̈hno ñeñt̃ atet̃ entuaʼmuenet, ñetñapaʼ amaʼt mameshapaʼ ama ameʼñyetoña coyaneshac̈hno, c̈ha otenapuetañ att̃at̃eʼ otatseʼtyen coyaneshac̈hno.
12 T̃arraña Pedroñapaʼ allent̃a ta eʼñe matenacma. Oʼña c̈hap ñam̃a puepampropaʼ moʼcosa, cohuos oʼpononet̃ all net. Ñapaʼc̈hoʼña ama entose, shetamtsa entos allo ep̃atseʼchet alla oʼshsheʼmaʼyena aʼyenet̃. Ñapaʼc̈hoʼña ahuerr pocollo ama eñoteñe ñatoʼ erroʼtsent̃eʼ.
Att̃o Jesúspaʼ rremuerranaʼ epsheña pueyochreshaʼ t̃oño allempo senet Emaúso
(Mr. 16.12-13)
13 Ñeñt̃e yet̃rocma epsheña pueyochreshaʼ ñetñapaʼ arr senet anetso ñeñt̃ paʼsoʼcheñ Emaús. Ñehua, ñeñt̃ paʼsoʼcheñ anets Emaúspaʼ Jerusaléñot̃eñpaʼ alloʼtsent̃eʼ c̈harraʼ puechena pat̃err kilómetro c̈hoychaʼ c̈hapats anets Emaúso. 14 Ñetñapaʼ eʼñe pueserrparñeshaʼ senet, añ serrpareʼtyesnenet ñeñt̃ allpon atet̃ oʼ p̃ohua. 15 All senet eʼñe pueserrpareʼteñeshetpaʼ anapannaʼtyesnenet Jesúsñapaʼ alla rremuerranetaʼ. Allempoñapaʼ chopeʼchnomuet eʼñe parro oʼ ahuanmuet anetsonet̃. 16 T̃arraña amaʼt entapetañña Jesúspaʼ ñetñapaʼ c̈ha ottenet ñerraʼmrrat̃eʼ ama amnataret̃teneto att̃och chemeʼtapet, ama eseshaʼ chemeʼtaye. 17 Jesúsñapaʼ atet̃ otosan pueyochreshaʼ:
—¿Esoʼtña seserrpareʼtyesnen? ¿Esoʼmareʼtña c̈ha atarr sellcaʼnena?
18 Puesheñarrña ñeñt̃ sochetsa Cleofas, ñañapaʼ och:
—¿Amaʼt peñoteñeña allohuen ñeñt̃ Jerusaléñoʼtsen ahuañot̃eñ oʼ eʼñe eʼmareʼtuet ñeñt̃ atet̃ oʼ metua all? P̃apaʼ ¿p̃apt̃at̃eʼña ñeñt̃ep̃ t̃aya c̈hapats all Jerusaléño ñeñt̃ep̃ ama eñotosaye ñeñt̃ atet̃ oʼ p̃ohuerret Jerusaléño?
19 Ñañapaʼ atet̃ otnomanet:
—¿Esoʼtña ñeñt̃ atet̃ oʼ p̃ohuerretña all?
Ñetñapaʼ alla otnereterr:
—Añcaʼye yeserrpareʼtnen Jesús ñeñt̃ nazaretoʼmarneshaʼ ñeñt̃ aʼm̃teneʼ Yompor poʼñoñ ahuaña. Poʼhuamencot̃ orrtatennay poʼpartsoña ñeñt̃ amaʼt ahuat̃a yapaʼ ama yentare. Ñam̃a atet̃ yec̈hatyeseʼt̃ ñeñt̃paʼ atarr cohuen. Ñeñt̃paʼ eʼñe pocteʼ entapreteñ Yompor; acheñeneshaʼpaʼc̈hoʼña eʼñe pocteʼ enteñet. 20 T̃arraña yaʼm̃chaʼtaret̃erneshaʼ ñam̃a ñeñt̃ paʼm̃chaʼtaret̃erneshaʼ pen allohuen judioneshaʼ poʼcornaneshar, ñetñapaʼ oʼ pomueret Jesús att̃ot̃caʼyeña oʼ muetsatateret, ñeñt̃oʼmarña oʼ corsoʼtam̃peret. 21 T̃arraña yapaʼ ñeñt̃caʼyeña atarr yemneneñ ñatoʼ ñach yaʼrroyatatosayeñña allohueney ñeñt̃ey israelenaʼtarey (att̃o am̃chaʼnoc̈htanaʼtenya romoʼmarneshaʼ ya yaʼnetsro). T̃arraña t̃eʼñapaʼ c̈haña oʼ muetseret. T̃eʼpaʼ oʼcaʼye maʼpamtaʼmuen. 22-23 Ñam̃a t̃eʼña coyaneshac̈hnoña ñeñt̃ parro yeyemtena, ñetñapaʼ ahuat̃ecma ahuanmaʼmuenet oʼch entaʼmueñet puepampro ñetñapaʼ añoʼ eseshayeʼ entosayeña puepampro all neretañ. Allempoña huac̈herret puepamprot̃ atet̃ serrpareʼtatuerryet, allñapaʼ añoʼ orrtahuet mellañot̃eñ ñeñt̃oʼña otahuet Jesúspaʼ oʼcaʼye tanterra oʼ alla bet̃terra. Ñeñt̃oʼmarña yapaʼ ñeñt̃ña atarr yeyoreʼteneʼ. 24 Allempoña ñam̃a allponsheña ñeñt̃ parro yeyemtena, ñetpaʼc̈hoʼña allent̃a ahuanmuet ñamet puepampro. Eʼñe atet̃ otuerrey coyaneshac̈hno, ñetpaʼc̈hoʼña ama eseshayeʼ entosaye.
25 Jesúsñapaʼ alla otnerraneterr:
—Sapaʼ ama es sec̈henoyoña seyoc̈hro, atarr seʼcharrtaten seyoc̈her att̃och eʼñe sameʼñaʼhuaña ora ñeñt̃ atet̃ eñosyeseteʼt̃ Cristocop allohuen ñeñt̃ aʼm̃taʼyesayeʼt̃ Yompor poʼñoñ ahuat̃ot̃eñ. 26 Amaʼt señoteñeña ñeñt̃chaʼ Cristotatspaʼ atet̃caʼye anaret̃ña ñocop ñapaʼ atarrchaʼcaʼye amueroc̈htataret̃etuanena c̈hoch rromats. Elloñapaʼ oʼch alla c̈herr esempo allempochña eʼñe cohuen aʼcohuentataret̃terra.
27 Allempoña Jesúspaʼ oʼ yerpatnerraneterr ora allohuen ñeñt̃ atet̃ anaret̃ añecop ñeñt̃chaʼ Cristotats. Eʼñe Moisés poʼñoñot̃eñ yerpatnomanet ñam̃a poʼpotantañec̈hno poʼñoñ ñeñt̃ eñosyestseʼt̃ Cristocop, ñeñt̃ara ñeñt̃ aʼm̃taʼyesayeʼt̃ Yompor poʼñoñ ahuat̃.
28 Allempoñapaʼ c̈hapmochet anetso all sechenet. Jesúsñapaʼ c̈ha otetnena ñerraʼm ñapaʼ am̃tocheʼch. 29 Ñetña alla puepateñot̃etpaʼ atet̃ ochet:
—Allachcaʼye yec̈hap arr parro oʼcaʼye tsapuenmoch.
Allempoña Jesúspaʼ beʼt̃osos allchaʼ c̈hapuet. 30 Allempoña anorrc̈haʼtoset allchaʼ rrallmeʼchoset. Jesúsñapaʼ chetosan pan, parasyosoʼtam̃p̃sosan pan, shotaʼtospaʼ apaʼyesosanet. 31 Allempo atet̃ p̃osa, pueyochreshaʼña epsheñapaʼ c̈ha eʼñe chemeʼtoset añpaʼ ñeñt̃epaʼtcaʼyeña Jesús. Eʼñe allorocma ñetpaʼ oʼ amnataret̃terret att̃och eʼñe chemeʼteret. Eʼñe chemeʼterretpaʼ allepaʼtchaʼ maʼnatam̃perranet. 32 Allempoña ñetpaʼ atet̃ otannaʼtyeset:
—Ñeñt̃oʼmarepaʼtcaʼyeña atarr nanac coshatosey ñorraʼ amaʼt c̈ha yellquëna yeyoc̈hro allempo serrpareʼtatnomuey t̃oño all yerpatnomya Yompor poʼñoñ ñeñt̃ atet̃ anaʼyesaret̃ eʼñe ñocop.
33 Ñetña eʼñe allorocma tantrraʼterretpaʼ oʼ alla ahuanerret Jerusaléño. Allñapaʼ oʼ c̈herret alloʼtsaʼyen poʼpotantañ puellsensarneshaʼ ñeñt̃ oʼ c̈harrasheñam̃a puechena puesheñarr. Alloʼtsen ñam̃a poʼpotantañec̈hno. 34 Allña ñetpaʼ atet̃ otueret poʼpotantañ:
—Poʼñoc̈hcaʼye oʼ tanterraña Yepartseshar. Ellonet̃ñapaʼ orrterrana ñam̃a Simón.
35 Allempoña ñetpaʼ serrpareʼtueret ñeñt̃ atet̃ enteret t̃oño ñam̃a all shotaʼtosan pan, att̃oña ñetpaʼ allña eʼñe chemeʼtosetña Jesús.
Att̃o Jesúspaʼ orrterrana allohuen pueyochreshaʼ
(Mt. 28.16-20; Mr. 16.14-18; Jn. 20.19-23)
36 Ñeñt̃a atarr otatsetyenetpaʼ Jesúsñapaʼ c̈hepaʼtchaʼ t̃omhuets eʼñe all chorren allohuen pueyochreshac̈hno. Alla huom̃chaʼtuenanet, puehuom̃chaʼtueñot̃anetpaʼ atet̃ otuenanet:
—T̃eʼpaʼ c̈hosaña eʼñe cosherrtsa seyoc̈hro.
37 T̃arraña ñetñapaʼ c̈ha atarr yoreʼtuenanet, c̈ha atarr mechaʼtrraʼtet, c̈ha otenapuetañ choyesheʼmatst̃eʼ orrterranet. 38 Jesúsñapaʼ atet̃ otuenanet:
—Esoʼmareʼtña sañapaʼ c̈haña seyoren. Esoʼmareʼtña sañapaʼ c̈haña atarr seʼcharrtatenña seyoc̈her. 39 T̃eʼpaʼ oʼch secuapuennan not amaʼt ñam̃a netac att̃och eʼñe señotapuerren nacaʼye. Saʼp̃llapuennan nechets, secuaʼyesapuennan nechets allochñapaʼ oʼch eʼñe señotapuenen. Napaʼ ñeñt̃en echtsot̃en, choyesheʼmatspaʼ amacaʼyeña echtsot̃eyayeto ñam̃a amacaʼye anpat̃eyaye atet̃ oʼ sentapuenen napaʼ echtsot̃encaʼye ñam̃a anpat̃encaʼye.
40 Allempoñapaʼ gatuenanet pot ñam̃a paʼtac. 41 Ñetñapaʼ att̃a cohuanrrortapueñet. Amaʼt atarr coshapueñetañpaʼ amaña eʼñeyeʼ ameʼñapueñeto ñatoʼ poʼñoc̈ht̃eʼ Jesús. Att̃a echarrtatenet pueyoc̈her t̃arraña Jesúsñapaʼ atet̃ oterraneterr:
—¿Arrpaʼ amaʼt secheno amaʼt coñeʼt̃a rreñets?
42 Ñetñapaʼ aña apapueñet pashep̃arr cac achmaret̃ ñam̃a pets pocoyem̃ all nenan poʼmoñ. 43 Ñeñt̃a agaphuenpaʼ oʼ rrohueñ all chorrenet att̃oña ñetpaʼ entapueñet. 44 Allempoñapaʼ atet̃ oterraneterr:
—Ñeñt̃ atet̃ notaseʼt̃ allempo orameñ alloʼtseney eʼñe parro, ora allohuen ñeñt̃ atet̃ anaret̃ ahuat̃ot̃eñ Yompor poʼñoño nocop, ñeñt̃ña t̃eʼpaʼ oʼ eʼñe etsotuerra—eʼñe Moisésot̃eñ poʼñoñ ñeñt̃ atet̃ anaret̃ amaʼt ñam̃a ora allohuen ñeñt̃ quellcaʼyesoneʼt̃ ñeñt̃ aʼm̃taʼyesayeʼt̃ Yompor poʼñoñ, amaʼt ñam̃a ñeñt̃ aquellcaret̃tatseʼt̃ libro Salmos, t̃eʼpaʼ ñeñt̃ña oʼ eʼñe etsotuerra ñeñt̃ atet̃ anaʼyesaret̃ nocop ahuat̃ot̃eñ.
45 Allempoñapaʼ oʼ c̈hapatanet pueyoc̈hreto allohuen ñoñtsoc̈hno ñeñt̃ aquellcaʼyesaret̃ ñocop. 46 Jesúsñapaʼ alla oterraneterr:
—Poʼñoc̈hpaʼ allohuen ñoñets ñeñt̃ aquellcaʼyesaret̃ atet̃caʼye oten ñeñt̃chaʼ Cristotosetspaʼ c̈hocmach poʼñoc̈h rromos, t̃arraña pomaʼpamtañoñapaʼ oʼch alla tanterra. 47 Att̃ochña serrpareʼteret Cristo eʼñe Jerusaléñot̃eñ errap̃aren ora allemeñ allohuanen acheñenesheshoʼmar. Att̃ot̃chaʼña acheñeneshaʼpaʼ oʼch cot̃apeʼcherret ello eʼñe cohuen Yomporecop allochñapaʼ att̃ochña oʼch eʼñe ap̃retnaʼhuaret̃terret allohuenet poʼchñaret. 48 Jesúsñapaʼ atet̃ oterraneterr:
—T̃eʼña sapaʼ oʼch saʼpot̃errnan ora ñeñt̃ allpon atet̃ sentyesneʼt̃ amaʼt t̃emeʼttsen. 49 Ñam̃a sa t̃eʼpaʼ ellonet̃ oʼch atet̃ notnerres, poʼñoc̈hcaʼye napaʼ nemñohuerrnaschaʼ Yompor Puecamquëñ entot̃ ñeñt̃chaʼ eʼñe sechorraʼyesaya eʼñe puesheñaʼttsos ñeñt̃ atet̃ oten Yompor ñeñt̃chaʼ eʼñe apaʼyerres. T̃arraña sañapaʼ allasach anetso Jerusaléño, esempohuach chorratasa Parets Puecamquëñ ñeñt̃chaʼña ahuamencat̃ sep̃aʼyesoseʼ ñeñt̃chaʼ apuerres Yompor pueʼntañot̃.
Allempo aʼterr Jesús pueʼntaño
(Mr. 16.19-20)
50 Allempoña Jesús err Jerusaléñot̃, ahuanerran pueyochreshac̈hno aʼyo anetso Betanio. Allñapaʼ echantosan potpaʼ bensareʼtam̃pesyesosanet. 51 Eʼñe puebensareʼtam̃peñot̃anetpaʼ allñapaʼ aʼtenocheʼ pueʼntaño oʼ sohuanenanña pueyochreshac̈hno. 52 Ñetña allempo atet̃ entapueret Jesús ahuerr pueʼntañopaʼ paʼyeʼchoc̈htateñeshaʼ maʼyochnerretpaʼ ahuanerret Jerusaléño eʼñe pocsheñeshocmañenet. 53 Ñetña allempopaʼ ellapeneteʼt̃ Parets paʼpacllo all atarr ayeʼchoc̈htateññañet Yompor. Ñeñt̃paʼ att̃etepaʼch Nompore. Allohua.