ATT̃O SAN JUANPAʼ EÑOTATER YOMPOR ÑEÑT̃CHAʼ ATET̃ PERRTSA TSAPAT̃ONET̃
EL APOCALIPSIS
1
Att̃o Yomporpaʼ gatyesan Puechemer Jesucristo
Añ ñoñets ñeñt̃paʼ att̃o Yomporpaʼ gatyenan Puechemer Jesucristo, allochñapaʼ ñachña eñotatyeseʼ allohuen ñeñt̃ t̃orraʼyetsa Yomporecop. Ñeñt̃chaʼ eñotatanetpaʼ ñeñt̃paʼ ñeñt̃chaʼ ahuen atet̃ perra amaʼt esempo. Att̃o eñotaten na, ñapaʼ ahuoʼt mueñon poʼm̃llañot̃eñer, allochñapaʼ ñach negatyeseʼ na ñeñt̃en sochetsa Juan ñeñt̃en t̃orretsa ñocop, allochñapaʼ att̃och eñoch ñam̃a allohuen ñeñt̃ t̃orraʼyetsa Yomporecop. T̃arroʼmar napaʼ nach eñotatahuet allohuenet ñeñt̃ eʼñe poʼñoc̈h ñeñt̃ atet̃ eñotatenen Yompor poʼñoñ ñam̃a ora ñeñt̃ allpon eñotatenen Jesucristo amaʼt ñam̃a ñeñt̃ ora allpon gatyennet.
Atarrchaʼ cosheñtsoʼtsen ñeñt̃chaʼ lleyateneʼ acheñeneshaʼ añ ñoñets ñeñt̃ huetsa Yomporeshot̃ ñeñt̃ yeñotateneʼ ñeñt̃chaʼ atet̃ perra esempo. Atarrchaʼ cosheñtsoʼtsaʼyen ñam̃a allohuen ñeñt̃chaʼ eʼm̃ñoteneʼ añ ñoñets ñam̃a eʼñech ayemuetpoʼ enteñet, ora allpon ñoñets ñeñt̃ aquellcaret̃ arr. T̃arroʼmar oʼ c̈hapmoch allempoch etsotuerra añ ñoñets.
Att̃o Juanpaʼ quellcan canc̈herr ñeñt̃ anetser all apc̈haʼyena allohuen ñeñt̃ ameʼñenaya Cristo
4-5 Napaʼ oʼch nequellconas carta allohuenacpas ñeñt̃es apc̈haʼyetsa eʼñe sameʼñeñot̃ Yompor all ñeñt̃ poʼpoñeʼttsocma anets ñeñt̃ canc̈herr ñeñt̃ Asioʼtsaʼyen. Eʼñe nehuom̃chaʼteñot̃espaʼ oʼch notas: Yomporepaʼchña semueraya epuet ñam̃a Puecamquëñ epuet ñam̃a Puechemer ñeñt̃ Jesucristo. Ñetepaʼchña sebensareʼtam̃peneʼ. Añ ñeñt̃ara Yompor ñeñt̃ c̈hocma eñall, amaʼt ahuat̃ot̃eñ c̈hocma eñall ñam̃a ñeñt̃ara ñeñt̃chaʼ huerrtsa poʼpocheño. Ñam̃a Puecamquëñ ñeñt̃paʼ ñeñt̃ara canc̈herr ñeñt̃ sherb̃aʼyets eʼñe all poʼconaño eʼñe poʼpoñeʼttsocma sherbenet. Ñam̃a ñeñt̃ara Jesucristo ñeñt̃ atarr ayemuetpoʼ yenten ñeñt̃ ora allpon ñeñt̃ eñotateney; ñam̃a ñeñt̃ara Jesucristo ñeñt̃ ñanom tanterrtsa puerromñot̃ ñapaʼ amach alla rromuerreʼt̃e. Att̃oña paʼm̃chaʼtaret̃er peñ allohuen amaʼt allohuen am̃chaʼtaret̃ec̈hno añe patsro. Yaʼyeʼchoc̈htatoñepaʼch ñeñt̃ara Jesucristo ñeñt̃ atarr amorrentña, eʼñe ña puemorrenteñot̃eypaʼ att̃oña rroma yocop allochñapaʼ att̃och ashataret̃ta poʼrras eʼñe yocop allochñapaʼ att̃och eʼñe eʼshohuaret̃terra yoʼchñar. Ñam̃a ñapaʼ att̃oña eʼñe cohuen aguëney att̃ochña yaʼm̃chaʼtaret̃tapretera att̃ochña yesherb̃apreterrñañ Pompor ñeñt̃ atarr Parets, att̃ey ñerraʼmrrat̃eʼ ñeñt̃ corneshatets Partsocop. Aʼcohuentaterrapoʼch Jesucristo, am̃chaʼtaret̃tepaʼch t̃ayot̃eñ amaʼt errponohuañen. Ñeñt̃paʼ att̃etepaʼch Yompore.
Oʼch secueñ huerrach Cristo, oschaʼ aʼsuatam̃perreʼ. Amaʼt allohuen acheñeneshaʼpaʼ entuapueretchaʼ eʼñe paʼclloyot̃et. Amaʼt ñeñt̃ pataʼteʼpaʼ entuapueretchaʼ ñamet. Allempoña ñeñt̃ shonteʼ paʼnamen acheñeneshaʼ ñeñt̃ yec̈haʼyetsa arr patsropaʼ yaʼnaʼtapueretchaʼ eʼñe puellquëñot̃et. Ñeñt̃paʼ eʼñech atet̃ perra.
Yompor ñeñt̃ nanac Parets ñeñt̃ Yepartseshar yepen ñapaʼ c̈hocma eñall, amaʼt ahuat̃ot̃eñ c̈hocma eñall, ñeñt̃paʼ ñeñt̃ara ñeñt̃chaʼ huerrtsa poʼpocheño. Ñapaʼ atet̃ña ot: “Napaʼ eʼñe paʼmot̃rot̃eñ eñallen att̃en ñerraʼmrrat̃eʼ quellec A ñeñt̃ paʼmot̃er pen alfabeto. Allempot̃eñña napaʼ c̈hocma eñallen esempohuañenchaʼ huañerr ñeñt̃ allpon eñall, napaʼ att̃en ñerraʼmrrat̃eʼ quellec Z ñeñt̃ all puen alfabeto.” Añpaʼ allohua ñeñt̃ atet̃ tomaʼntatena Cristo.
Att̃o Cristopaʼ orrtana Juan eʼñe poʼcohuenteñot̃
T̃eʼ napaʼ ñeñt̃en sochetsa Juan oʼch alla noterrserr. Napaʼ ñeñt̃en eʼñe semoʼnasheñ sep̃ohuenen sa. Napaʼ ñeñt̃en semueroc̈htapretenaya eʼñe yameʼñeñot̃ Jesús. Ñam̃a eʼñe yeyemteñot̃ ñapaʼ eʼñech acop̃a es yaʼhuanten eshecchaʼ yaʼm̃chaʼtaret̃tapretera. Ñehua, napaʼ oʼch neñotatas ñeñt̃ atet̃ nepena na arr. Ahuañmoʼcha napaʼ eʼñe neserrpareʼteñot̃ Yompor poʼñoñ ñeñt̃ atet̃ eñotatenen Yepartseshar Jesucristo, añña ñeñt̃ neʼmoñeʼteneʼpaʼ oʼ huaporeʼtennetaʼ arr atarr allap̃ar all rroc̈hpeʼchañet̃ollo ñeñt̃ otenet Patmos. 10 Pamt̃arr allempo c̈hapaʼmuen añe yet̃ro allempo c̈hocma yeyerpueña Yompor napaʼ neyerpueñot̃ ñapaʼ eʼñe machayot̃a chorratna huomenc Yompor Puecamquëñ. Allempoñapaʼ machayot̃a neʼm ñoñets huapa nechaʼñot̃. Atarr huomenc eñen atet̃ ñerraʼmrrat̃eʼ poctor eʼmorrtetsa huomenc. Ñeñt̃paʼ atet̃ oten añ ñoñets:
11 —Napaʼ ñeñt̃en ñanom eñallen, allempot̃eñña napaʼ c̈hocma eñallen amaʼt esempohuañenchaʼ huañerr ora allpon ñeñt̃ eñall, napaʼ att̃en ñerraʼmrrat̃eʼ quellec A ñeñt̃ ñanom huetsa alfabetot̃, arrohua all huañen alfabeto ñeñt̃ yoten Z. T̃eʼ napaʼ oʼch notap̃ ñeñt̃ ora allpon ñeñt̃chaʼ negatyesap̃ añ poctetsa oʼch pequellcaʼyes pepap̃llo allot̃paʼ oʼch pemñe all anetsoc̈hno ñeñt̃ canc̈herr ñeñt̃ apc̈haʼyetsa all paʼnamen anetso ñeñt̃ ameʼñetsa. Ñeñt̃ ñanom añ paʼsoʼcheñ Efeso, allot̃paʼ Esmirna, allot̃paʼ Pérgamo, allot̃paʼ Tiatira, ñam̃a Sardis, ñam̃a Filadelfia, allot̃paʼ ñam̃a Laodicea. Ora añec̈hno anetspaʼ ñeñt̃ Asioʼtsen.
12 Allempoña neʼmuen atet̃ ñoñetspaʼ nañapaʼ neptallsa oʼch neñch eseshaʼt̃eʼ neʼñoranaʼtenaya. Allñapaʼ nent canc̈herr ñeñt̃ all orratenet huerare allo c̈hoyoʼtenet ñeñt̃paʼ oro ayec̈hcataret̃. 13 Eʼñe rroc̈ho ñeñt̃ canc̈herr all orratenet huerare all orrtena puesheñarr yacma ñeñt̃paʼ Jesucristo ñeñt̃ara Ñeñt̃ Acheñetosets. Ashtamat̃, paʼshtampaʼ eʼñe c̈hen paʼtcohua. Achanaret̃, poʼchanarpaʼ orotommuen ñeñt̃ allo chanena puesomapo. 14 Poñot̃ pueʼchpaʼ eʼñe ora atarr huallamaʼt̃ atet̃ ñerraʼmrrat̃eʼ carrnero pueʼch ñeñt̃ eʼñe huallamaʼt̃. Amapaʼ oʼch not pueʼchpaʼ eʼñe ora huallamaʼt̃ atet̃ ñerraʼm senet̃ ñeñt̃ otenet nieve ñeñt̃ atarr huallamaʼt̃. Paʼclleʼpaʼ atarr poptena atet̃ ñerraʼmrrat̃eʼ tsoʼ poʼhuorter nanac aʼrrechatañ. 15 Paʼtacpaʼc̈hoʼña att̃ecma poptena atet̃ ñerraʼm aser yachamuen. Allempo eñorena eʼñe atet̃ eʼmorrtena poʼñoñ atet̃ ñerraʼmrrat̃eʼ shonteʼ oñ atarr huomenc maʼmoreten. 16 Pot poʼcohuenrot̃paʼ orrenan canc̈herr ranto. Puenamot̃paʼc̈hoʼña all orrtena cochell ñeñt̃ emoshem̃toʼmar etsotañtataret̃. Ora paʼtsaʼpot̃ eʼñe atet̃ poptena ñerraʼmrrat̃eʼ atsneʼ atarr huomenc aʼrrechatañ.
17 Allempo neñchpaʼ eʼñe nem̃chaʼnaʼteñot̃paʼ nañapaʼ oʼ nerrmosa patso eʼñe paʼtco. Neyorñot̃paʼ ama nepelleno amaʼt mamesha, c̈ha nottena ñerraʼmrrat̃eʼ c̈ho nerromuen. T̃arraña ña potot̃ poʼcohuenrot̃ aʼp̃llaʼn, oten:
—Amach pem̃chaʼtatsto, napaʼ ñeñt̃en ñanom eñallen, allempot̃eñña napaʼ c̈hocma eñallen amaʼt esempohuañenchaʼ huañerr ora allpon ñeñt̃ eñall. 18 Napaʼ ñeñt̃en ama arromñat̃eshayayno. Amaʼt nerromhua ahuaña t̃arraña t̃eʼpaʼ oʼ alla nocrrerra, amach alla nerromuerreʼt̃e amaʼt ahuat̃a. Ñam̃a napaʼ nechen llave, ñeñt̃ nehuamenc nepen alloch pomnaren nepen rromueñets ñam̃a ñeñt̃chaʼ aguërreʼ allohuen ñeñt̃ rromuets. 19 T̃eʼ p̃ocoppaʼ añ poctetsa oʼch pequellcaʼyes ora ñeñt̃ allpon oʼ negatyesep̃ ñam̃a allpon ñeñt̃chaʼ negatyerrperr ñeñt̃chaʼ atet̃ perrtsa esempohuañen. 20 Ñehua, t̃eʼpaʼ oʼch neñotatap̃ ñeñt̃ atet̃ tomaʼntena añ canc̈herr ranto ñeñt̃ penten eʼñe notot̃ necohuenrot̃ ñeñt̃ ama eñotenayeʼ penteno. Ñeñt̃ canc̈herr rantopaʼ añ tomaʼntena ñeñt̃ cohuam̃pesyenahuet ora allohuen ñeñt̃ nameʼñaʼyenaya allemeñ ñeñt̃ canc̈herr anetso ñeñt̃ apc̈haʼyetsa all. Ñam̃a ñeñt̃ atet̃ pent ñeñt̃ ayec̈hcataret̃ oroch all orratenet huerare, ñeñt̃paʼ añ tomaʼntena ora allpon ñeñt̃ apc̈haʼyetsa allemeñ anetso ñeñt̃ canc̈herr ñeñt̃ nameʼñaʼyenaya.