THE FIRST EPISTLE OF PAUL THE APOSTLE TO THE
THESSALONIANS
1
Shíí Paul, Silvánus, ła’íí Timótheus biłgo, Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiTaa ła’íí Jesus Christ nohweBik’ehń biláhyú Thessalonícagee ínashood ha’ánáłséhíí bich’į’ k’eda’iilchii: Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiTaa ła’íí Jesus Christ nohweBik’ehń biłgoch’oba’íí ła’íí bits’ą́’dí’ iłch’į’gont’ééhíí bee nohwich’į’ goz’ąą le’. Dábik’ehn Bik’ehgo’ihi’ṉań bich’į’ nohwa’ihédaandzįgo nohwá da’ohiikąąh. Nohwi’odlą’híí bighą nłt’éégo ánádaaht’įįłíí, nohwił ijǫǫhíí bighą nyeego nada’ohsiidíí, ła’íí Jesus Christ nohweBik’ehń nádáhíí ndaahołííhíí bighą dayúweh dahdaanołdǫhíí Bik’ehgo’ihi’ṉań nohwiTaa daahohiikąąhgee dábik’ehn bínádaahiilṉiih; Shik’ííyú, Bik’ehgo’ihi’ṉań bił daanohshóni, Bik’ehgo’ihi’ṉań hanánohwehesṉilgo bídaagonlzį. Yati’ baa gozhóni baa nohwił nadaagohiilṉi’dá’ doo yati’ zhą́ bee nohwich’į’ yádaahiilti’ da ni’, ndi yati’ binawod golį́į́go Holy Spirit nohwinkááyú yałti’, áídí’ da’aṉiihi bídaagosołsįįd; nohwitahyú nahiikaidá’ nohwíí nohwighą hago ánádaahiit’įįł láń shį n’íí bídaagonołsį. NohweBik’ehń hik’e néé biłgo nohwedaanołt’ee daasolįį; doo ałch’ídéyú nohwich’į’ nagontł’og da ndi, Holy Spirit binkááyú nohwił daagozhǫ́ǫ́go yati’ nádaagodo’ąą: Áík’ehgo Macedóniagee ła’íí Akéyagee Jesus daayodlaaníí dawa nohwíí nohwi’at’e’ daineł’į́į́go nohwikísk’eh ádaat’ee daasilįį. Macedóniagee ła’íí Akéyagee nṉee nohwits’ą́’dí’ Bik’ehgo’ihi’ṉań biyati’ yídaagołsįįd, doo da’áígee zhą́ da, ndi iłts’ą́’yú ałdó’ Bik’ehgo’ihi’ṉań daahohdląąhíí bígozįįd; áí bighą doo hagot’éégo nt’é daan’ṉii bik’eh da. Hagot’éégo nohwaa nkaihíí dabíí nohwaa nadaagolṉi’, la’íí nohwíí k’e’eshchíń bits’ą́’zhį’ ádaasohdzaago Bik’ehgo’ihi’ṉań hiṉáhi hik’e da’aṉíhi bá nada’ohsiid; 10 Ła’íí áń biYe’ yaaká’dí’ nádáhíí biba’ ádaanoht’eego nohwaa nadaagolṉi’, áń daztsąądí’ naadiidzaago áyíílaa, Jesus holzéhi, Bik’ehgo’ihi’ṉań hashkeego nohwiniidaagodiléhíí yits’ą́’ nohwiṉíli at’éé.